Jan Eivind Myhre

Professor emeritus
Bilde av Jan Eivind Myhre
English version of this page
Mobiltelefon 48423304 48423304
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

1991-2001 professor II i historie ved Universitetet i Tromsø, 1994-96 professor i historie ved NTNU, 1996- professor i historie. 2017- professor emeritus I historie

Studie- og forskningsopphold Minneapolis 1972-73, Leicester høsten 1991, Berlin høsten 1992, Osnabrück høsten 1998, Cambridge høsten 1999, Oxford høsten 2005, Cambridge våren 2011, UC Berkeley våren 2016

Faglige kompetanseområder

Moderne norsk og europeisk historie etter 1800. Spesielle felter: Sosialhistorie, klasser og profesjoner, befolkningshistorie, migrasjonshistorie, byhistorie, barndomshistorie, vitenskapshistorie, historiografi.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 • Norsk 1800-tallshistorie
 • Historievitenskapens grenser
 • Diverse historiografiske prosjekter
Emneord: Historie, 1800-tallet, 1900-tallet, sosialhistorie, historiografi, vitenskapshistorie, profesjonshistorie, byhistorie, barndomshistorie

Publikasjoner

BØKER

 • 1.Sagene - en arbeiderforstad befolkes 1801-1875 (Oslo 1978)
 • 2. Mennesker i Kristiania. Sosialhistorisk søkelys på 1800-tallet (red., med J.S. Østberg og medforfatter, Oslo 1979)
 • 3. Urbaniseringen i Norge i industrialiseringens første periode ca. 1840-1914, i G.A. Blom (red.), Urbaniseringsprosessen i Norden 3, s. 9-93 (Oslo 1977)
 • 4. Bærum 1840-1980 (Oslo 1982)
 • 5. Ressursforvaltningens historie (med E. Dale, H. Jervan, A. Midttun og D. Namtvedt, Oslo 1984)
 • 6. Scenarier om oljens innpass i Nord-Norge (med L. T. Dyrhaug, Ø. Kvåle og J.-E. Nilsson, Oslo 1984)
 • 7. Markedsøkonomisk ressursforvaltning (med E. Dale, H. Jervan, A. Midttun, D. Namtvedt og H. Vennemo), Oslo 1984)
 • 8. Oslo-barnehagene 150 år. 1838-1988 (red. med V. Aall, E. Balke og J. S. Østberg, og medforfatter, Oslo 1988)
 • 9. Fra dollhus til moderne psykiatri. Oslo Hospital 1538-1988 (red., med P. Abrahamsen, P. J. Isdahl og J. S. Østberg, Oslo 1988)
 • 10. Christian 4. Konge 1588-1648 (red., med J. Bakke, S. Christie, K. Magnussen, H. Moberg og J. S. Østberg, Oslo 1988)
 • 11. Hovedstaden Christiania. Oslo bys historie, bd. 3, fra 1814 til 1900 (Oslo 1990)
 • 12. Barndom i storbyen. Oppvekst i Oslo i velferdsstatens epoke (Oslo 1994)
 • 13. Oslo - spenningenes by. Oslohistorie (med K. Kjeldstadli,Oslo 1995)
 • 14. Making a Historical Culture. Historiography in Norway (red. og medforfatter, med W.H. Hubbard, S. Sogner og T. Nordby, Oslo 1995)
 • 15. Nord-Norges modernisering (red., Tromsø 1995)
 • 16. Historikerne som historie (red. og medforfatter, med A.K. Børresen og O.S. Stugu, Trondheim 1996)
 • 17. Valg og vitenskap (red. og medforfatter, med K. Kjeldstadli og T. Pryser, Oslo 1997)
 • 18. Historie, etnisitet og politikk (red., med L. I. Hansen, Tromsø 2000)
 • 19. Oslo's millenium - the story of a city (Oslo 2000)
 • 20. Nordic Historiography in the 20th Century (red., med Frank Meyer og medforfatter, Oslo 2000).
 • 21. Det farefulle nord. Trusler og trusseloppfatninger knyttet til Nord-Norge gjennom tusen år (red., med F. Fagertun og T. Ryymin, Tromsø 2001)
 • 22. Norsk innvandringshistorie, bd. 2. I nasjonalstatens tid 1814-1940 (med E. Niemi og K. Kjeldstadli, Oslo 2003)
 • 23. The Scandinavian Middle Classes 1840-1940 (red. og medforfatter, med T. Ericsson & J. Fink, Oslo 2004).
 • 24. Norsk byhistorie 700-2000. 1300 års urbanisering (med Knut Helle, Finn-Einar Eliassen og Ola Svein Stugu), Oslo 2006.
 • 25. Intellectuals in the public sphere in Britain and Norway after World War II (red. og medforfatter, Oslo 2008.)
 • 26. Mange veier til historien. Om historiefagets og historikernes historie, Oslo 2009.
 • 27. Kunnskapens betingelser (red., med J. P. Collett og J. Skeie og medforfatter), Oslo 2009.
 • 28. Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn. Bok VIII i Universitetet i Oslos historie, Oslo 2011.
 • 29. Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon. Oslo 2012.
 • 30. Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemer. Oslo 2014.
 • 31. Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon. 2. utgave, Oslo 2015
 • 32. The Boundaries of History (red.), Oslo 2015.
 • 33. Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018 (red. med Kim Helsvig og medforfatter). Oslo 2018.
 • 34. Myten om det fattige Norge. En misforståelse og dens historie (red. og medforfatter). Oslo 2021.
 • 35. Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon. 3. utgåva. Oslo 2022.

ARTIKLER
Ca. 150 artikler.

 • Myhre, Jan Eivind (2021). Myten om Norges fattige fortid. I Myhre, Jan Eivind (Red.), Myten om det fattige Norge. En misforståelse og dens historie. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0279-5. s. 11–37.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Arbeid - Respekt - Glede. I Sørvoll, Jardar; Helle, Idar & Korsvik, Trine Rogg (Red.), Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-000-2.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Social History in Norway in the 1970s and Beyond: Evolution and Professionalisation. Contemporary European History. ISSN 0960-7773. 28(3), s. 409–421. doi: 10.1017/S0960777318000632. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Arbeid - Respekt - Glede. Knut Kjeldstadlis historiske forfatterskap. I Sørvoll, Jardar; Helle, Idar & Korsvik, Trine Rogg (Red.), Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-000-2. s. 23–38.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Carriers of knowledge. The university population of the University of Oslo, 1811-2018. I Myhre, Jan Eivind & Helsvig, Kim Gunnar (Red.), Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0212-2. s. 257–298.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). The University of Oslo through 200 years. From national civil servant School to mass university. I Myhre, Jan Eivind & Helsvig, Kim Gunnar (Red.), Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0212-2. s. 11–39.
 • Myhre, Jan Eivind (2017). The Cradle of Norwegian Equality and Egalitarianism: Norway in the Nineteenth Century. I Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente & Vike, Halvard (Red.), Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-59790-4. s. 65–85. doi: 10.1007/978-3-319-59791-1_3.
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Oslos historie som delt by. I Ljunggren, Jørn (Red.), Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202521615. s. 31–56.
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Christiania 1814 - ravnekrok blir hovedstad. I Hemstad, Ruth Solveig & Steine, Bjørn Arne (Red.), Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-046-2. s. 16–24.
 • Myhre, Jan Eivind (2016). The New Social Order 1815-1870: Everyday life. I Kouri, E. I. & Olesen, Jens E. (Red.), The Cambridge History of Scandinavia. volume II 1520-1870. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-47300-2. s. 832–845.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Profesjon og organisasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 56(4), s. 493–502.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Sosial likhet på 1800-tallet: Et forstadium til den norske modellen? Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-819-7. s. 113–127.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Unification in the Age of Fragmentation. I Myhre, Jan Eivind (Red.), Boundaries of History. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0157-6. s. 25–54.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Introduction: The Boundaries of History. I Myhre, Jan Eivind (Red.), Boundaries of History. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0157-6. s. 7–23.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Mellom Norsjø og Nordsjøen. Byutvikling på 1800-tallet. I Agøy, Nils Ivar & Schrumpf, Ellen (Red.), Telemarks historie 1814-1905. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1408-2. s. 107–130.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). History of Science - a Perspective from History. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. ISSN 0332-6209. 2013, s. 389–399.

Se alle arbeider i Cristin

 • Myhre, Jan Eivind (2022). Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon. 3. utgåva. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-340-0790-3. 364 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2021). Myten om det fattige Norge. En misforståelse og dens historie. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0279-5. 366 s.
 • Myhre, Jan Eivind & Helsvig, Kim Gunnar (2018). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0212-2. 305 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Boundaries of History. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0157-6. 377 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8655-0. 352 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Myhre, Jan Eivind (2022). Norges fattigdom rundt 1900 - en myte.
 • Myhre, Jan Eivind (2022). Bjørvikas historie.
 • Myhre, Jan Eivind (2022). Hvor fattig var Norge for hundre år siden? [Internett]. faktisk.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2022). Myten: Var Norge fattig for vel hundre år siden?
 • Myhre, Jan Eivind (2022). Fra vugge til grav. Slekt og data. ISSN 0803-0510. 33(1).
 • Myhre, Jan Eivind (2022). Myten om det fattige Norge.
 • Myhre, Jan Eivind (2021). Norway: The emergence of Norwegian civil society in the 19th centyry.
 • Myhre, Jan Eivind (2021). Emigration from Norway, 1830-1920.
 • Myhre, Jan Eivind (2021). Population movement to and within Norway, 1830-1914.
 • Myhre, Jan Eivind (2021). Svensk innvandring til Norge.
 • Myhre, Jan Eivind (2021). Den industrielle revolusjonen. [Radio]. badeog.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2021). Økonomisk take-off. Norges vei til rikdom. [Radio]. NRK P2.
 • Myhre, Jan Eivind (2021). Myten om Norges fattige fortid. [Internett]. Nasjonalbiblioteket.
 • Myhre, Jan Eivind (2021). Sverigehistorier. Obosbladet. s. 14–22.
 • Myhre, Jan Eivind (2020). Arbeiderklassen ytrer seg. Medienes stemme og maktens struktur. [Radio]. NRK P2.
 • Myhre, Jan Eivind (2020). Hvor kommer den norske likheten fra? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 23–23.
 • Myhre, Jan Eivind (2020). Bør statuer rives? [TV]. NRK.
 • Myhre, Jan Eivind (2020). Professorens habitus. Museum for universitets- og vitenskapshistorie.
 • Myhre, Jan Eivind (2020). Uberegnelige eksperter: Professoren mellom 1800-1960. Museum for universitets- og vitenskapshistorie.
 • Myhre, Jan Eivind (2020). Beregnelige samfunnsbærere. Museum for universitets- og vitenskapshistorie.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Historien til en misforståelse. Var Norge fattig i 1900?
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Myten om Norge som fattig land rundt 1900. [Radio]. NRK P2 Studio 2.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Var Norge fattig for hundre år siden? [Radio]. NRK P2 Nyhetsmorgen.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Var Norge fattig i 1900? [Radio]. NRK P1+.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Dakota. Innvandring til USA. [Radio]. NRK P2.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Utvandring til USA. [Radio]. NRK.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Byutvikling. [Radio]. NRK P1+.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Thorbjörn Nilsson: Torgslaget 1829. Myter och minnen om et norsk-svensk drama. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 99–101.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Marta Schumanns 1700-tall.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Marta Schumann og 1700-tallet.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Høyere utdannelse. Slekt og data. ISSN 0803-0510. 29(4), s. 7–9.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Barndom før og nå. [Radio]. NRKP1+.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Toten og Kristiania i det 19. århundre. I Berg, Arne Julsrud (Red.), Mjøsmuseets årbok 2018. Mjøsmuseet AS. ISSN 978-82-8200-012-3. s. 186–203.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Historikeren. Intervju med Jan Eivind Myhre. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 6–15.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Oslohistorie på 120 minutter. 1624-1900.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Kommentar til Frid Ingulstad, Livet ved Akerselva for vel 100 år siden. St. Hallvard. ISSN 0036-2859. s. 38–39.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Barndom på 1950- og 1980-tallet.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Husmannsvesenet i Norge. [Radio]. P2 Ekko.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Husmannen. [Radio]. NRK P2.
 • Myhre, Jan Eivind & Mathiesen, Henrik (2018). Nordmenn var ønskede innvandrere i Amerika. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Ja vel, herr anmelder. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 26–26.
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Toten og Kristiania.
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Østkant og vestkant: Oslos historie som delt by. sosiologen.no. 07.
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Den norske modellens fødsel: 1800-tallet og samfunnsinstitusjonene.
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Norske landsbyer? En kommentar til Mads Langnes' artikkel i Heimen 2/2016. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. s. 345–346. doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-03-04-09.
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Frihet, likhet, brorskap - et blikk på norsk 1800-tall.
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Migrasjon i historisk perspektiv.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Faceball. Rococoballet har tradisjoner tilbake til 1840. [Tidsskrift]. Kapital Jul.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Organisasjonssamfunnet vokser fram (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Embetsmannsstatens fall (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Byene vokser (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Norge blir et industriland (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Fra stand til klasse (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). På flyttefot til og innen Norge (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Landet blir ett (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Dagligliv og levekår (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). 1870-1914: industrialisering og demokrati. Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Norges inndeling på 1800-tallet (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Husmannsvesenet (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Christiania - hovedstaden (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et bonde- og fiskersamfunn (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et norsk økonomisk "take-off" (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Levekår og dagligliv (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et egalitært samfunn? (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Regionenes og lokalsamfunnenes Norge (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Embetsmennenes stat (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Landet bindes sammen (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Byvekst og bygdemiljø (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Befolkningsøkningen (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). 1830-1870: bygging av stat og nasjon. Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et historisk blikk på middelklassen.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). The Sources of Norwegian Equality and Egalitarianism - Norway in the 19th Century.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Historie og samfunnsvitenskap.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Erling Sandmo: Tid for historie. En bok om historiske spørsmål. Fortid. ISSN 1504-1913. 12(3), s. 14–17.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). 1837: Det første kommunevalget i Oslo. [Radio]. NRK P1: Norgesglasset.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Barnearbeid. [Radio]. NRKP2 Her og nå.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Bo Stråth: Sveriges historia 1830-1920. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning. ISSN 0036-5483. 80(2), s. 126–129.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Norsk likhet i et 1800-tallsperspektiv.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Tettsted, landsby, bygdeby - mange navn, men ett fenomen?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 28. mai 2022 12:33

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter