Jan Eivind Myhre

Bilde av Jan Eivind Myhre
English version of this page
Telefon +47 22854467
Mobiltelefon +4748423304 48423304
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Historie Historie

Bakgrunn

1991-2001 professor II i historie ved Universitetet i Tromsø, 1994-96 professor i historie ved NTNU, 1996- professor i historie. 2017- professor emeritus I historie

Studie- og forskningsopphold Minneapolis 1972-73, Leicester høsten 1991, Berlin høsten 1992, Osnabrück høsten 1998, Cambridge høsten 1999, Oxford høsten 2005, Cambridge våren 2011, UC Berkeley våren 2016

Faglige kompetanseområder

Moderne norsk og europeisk historie etter 1800. Spesielle felter: Sosialhistorie, klasser og profesjoner, befolkningshistorie, migrasjonshistorie, byhistorie, barndomshistorie, vitenskapshistorie, historiografi.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

  • Norsk 1800-tallshistorie
  • Historievitenskapens grenser
  • Diverse historiografiske prosjekter
Emneord: Historie, 1800-tallet, 1900-tallet, sosialhistorie, historiografi, vitenskapshistorie, profesjonshistorie, byhistorie, barndomshistorie
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 4. aug. 2021 09:27

Prosjekter