Jan Eivind Myhre

Bilde av Jan Eivind Myhre
English version of this page
Telefon +47 22854467
Mobiltelefon +4748423304 48423304
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Historie

Bakgrunn

1991-2001 professor II i historie ved Universitetet i Tromsø, 1994-96 professor i historie ved NTNU, 1996- professor i historie. 2017- professor emeritus I historie

Studie- og forskningsopphold Minneapolis 1972-73, Leicester høsten 1991, Berlin høsten 1992, Osnabrück høsten 1998, Cambridge høsten 1999, Oxford høsten 2005, Cambridge våren 2011, UC Berkeley våren 2016

Faglige kompetanseområder

Moderne norsk og europeisk historie etter 1800. Spesielle felter: Sosialhistorie, klasser og profesjoner, befolkningshistorie, migrasjonshistorie, byhistorie, barndomshistorie, vitenskapshistorie, historiografi.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 • Norsk 1800-tallshistorie
 • Historievitenskapens grenser
 • Diverse historiografiske prosjekter
Emneord: Historie, 1800-tallet, 1900-tallet, sosialhistorie, historiografi, vitenskapshistorie, profesjonshistorie, byhistorie, barndomshistorie

Publikasjoner

BØKER

 • 1.Sagene - en arbeiderforstad befolkes 1801-1875 (Oslo 1978)
 • 2. Mennesker i Kristiania. Sosialhistorisk søkelys på 1800-tallet (red., med J.S. Østberg og medforfatter, Oslo 1979)
 • 3. Urbaniseringen i Norge i industrialiseringens første periode ca. 1840-1914, i G.A. Blom (red.), Urbaniseringsprosessen i Norden 3, s. 9-93 (Oslo 1977)
 • 4. Bærum 1840-1980 (Oslo 1982)
 • 5. Ressursforvaltningens historie (med E. Dale, H. Jervan, A. Midttun og D. Namtvedt, Oslo 1984)
 • 6. Scenarier om oljens innpass i Nord-Norge (med L. T. Dyrhaug, Ø. Kvåle og J.-E. Nilsson, Oslo 1984)
 • 7. Markedsøkonomisk ressursforvaltning (med E. Dale, H. Jervan, A. Midttun, D. Namtvedt og H. Vennemo), Oslo 1984)
 • 8. Oslo-barnehagene 150 år. 1838-1988 (red. med V. Aall, E. Balke og J. S. Østberg, og medforfatter, Oslo 1988)
 • 9. Fra dollhus til moderne psykiatri. Oslo Hospital 1538-1988 (red., med P. Abrahamsen, P. J. Isdahl og J. S. Østberg, Oslo 1988)
 • 10. Christian 4. Konge 1588-1648 (red., med J. Bakke, S. Christie, K. Magnussen, H. Moberg og J. S. Østberg, Oslo 1988)
 • 11. Hovedstaden Christiania. Oslo bys historie, bd. 3, fra 1814 til 1900 (Oslo 1990)
 • 12. Barndom i storbyen. Oppvekst i Oslo i velferdsstatens epoke (Oslo 1994)
 • 13. Oslo - spenningenes by. Oslohistorie (med K. Kjeldstadli,Oslo 1995)
 • 14. Making a Historical Culture. Historiography in Norway (red. og medforfatter, med W.H. Hubbard, S. Sogner og T. Nordby, Oslo 1995)
 • 15. Nord-Norges modernisering (red., Tromsø 1995)
 • 16. Historikerne som historie (red. og medforfatter, med A.K. Børresen og O.S. Stugu, Trondheim 1996)
 • 17. Valg og vitenskap (red. og medforfatter, med K. Kjeldstadli og T. Pryser, Oslo 1997)
 • 18. Historie, etnisitet og politikk (red., med L. I. Hansen, Tromsø 2000)
 • 19. Oslo's millenium - the story of a city (Oslo 2000)
 • 20. Nordic Historiography in the 20th Century (red., med Frank Meyer og medforfatter, Oslo 2000).
 • 21. Det farefulle nord. Trusler og trusseloppfatninger knyttet til Nord-Norge gjennom tusen år (red., med F. Fagertun og T. Ryymin, Tromsø 2001)
 • 22. Norsk innvandringshistorie, bd. 2. I nasjonalstatens tid 1814-1940 (med E. Niemi og K. Kjeldstadli, Oslo 2003)
 • 23. The Scandinavian Middle Classes 1840-1940 (red. og medforfatter, med T. Ericsson & J. Fink, Oslo 2004).
 • 24. Norsk byhistorie 700-2000. 1300 års urbanisering (med Knut Helle, Finn-Einar Eliassen og Ola Svein Stugu), Oslo 2006.
 • 25. Intellectuals in the public sphere in Britain and Norway after World War II (red. og medforfatter, Oslo 2008.)
 • 26. Mange veier til historien. Om historiefagets og historikernes historie, Oslo 2009.
 • 27. Kunnskapens betingelser (red., med J. P. Collett og J. Skeie og medforfatter), Oslo 2009.
 • 28. Kunnskapsbærerne 1811-2011. Akademikere mellom universitet og samfunn. Bok VIII i Universitetet i Oslos historie, Oslo 2011.
 • 29. Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon. Oslo 2012.
 • 30. Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemer. Oslo 2014.
 • 31. Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon. 2. utgave, Oslo 2015
 • 32. The Boundaries of History (red.), Oslo 2015.
 • 33. Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018 (red. med kim Helsvig og medforfatter). Oslo 2018.

ARTIKLER
Ca. 150 artikler.

 • Myhre, Jan Eivind (2018). Arbeid - Respekt - Glede, I: Jardar Sørvoll; Idar Helle & Trine Rogg Korsvik (red.),  Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-000-2.  Kapittel 2.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Arbeid - Respekt - Glede. Knut Kjeldstadlis historiske forfatterskap, I: Jardar Sørvoll; Idar Helle & Trine Rogg Korsvik (red.),  Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-000-2.  kapittel 2.  s 23 - 38
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Carriers of knowledge. The university population of the University of Oslo, 1811-2018, In Jan Eivind Myhre & Kim Gunnar Helsvig (ed.),  Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0212-2.  kapittel 7.  s 257 - 298
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Social History in Norway in the 1970s and Beyond: Evolution and Professionalisation. Contemporary European History.  ISSN 0960-7773.  28(3), s 409- 421 . doi: 10.1017/S0960777318000632 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). The University of Oslo through 200 years. From national civil servant School to mass university, In Jan Eivind Myhre & Kim Gunnar Helsvig (ed.),  Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0212-2.  kapittel 1.  s 11 - 39
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Oslos historie som delt by, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  kapittel 2.  s 31 - 56
 • Myhre, Jan Eivind (2017). The Cradle of Norwegian Equality and Egalitarianism: Norway in the Nineteenth Century, In Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen; Mary Bente Bringslid & Halvard Vike (ed.),  Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-59790-4.  3.  s 65 - 85
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Christiania 1814 - ravnekrok blir hovedstad, I: Ruth Solveig Hemstad & Bjørn Arne Steine (red.),  Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  2.  s 16 - 24
 • Myhre, Jan Eivind (2016). The New Social Order 1815-1870: Everyday life, In E. I. Kouri & Jens E. Olesen (ed.),  The Cambridge History of Scandinavia. volume II 1520-1870.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-47300-2.  39.  s 832 - 845
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Introduction: The Boundaries of History, In Jan Eivind Myhre (ed.),  Boundaries of History.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0157-6.  1.  s 7 - 23
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Profesjon og organisasjon. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  56(4), s 493- 502
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Sosial likhet på 1800-tallet: Et forstadium til den norske modellen?, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  8.  s 113 - 127
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Unification in the Age of Fragmentation, In Jan Eivind Myhre (ed.),  Boundaries of History.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0157-6.  2.  s 25 - 54
 • Myhre, Jan Eivind (2014). History of Science - a Perspective from History. Årbok / Det norske videnskaps-akademi.  ISSN 0332-6209.  2013, s 389- 399
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Mellom Norsjø og Nordsjøen. Byutvikling på 1800-tallet, I: Nils Ivar Agøy & Ellen Schrumpf (red.),  Telemarks historie 1814-1905.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1408-2.  kapittel.  s 107 - 130
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Byer i byen?, I: Gro Røde (red.),  Liver langs elva. Oslohistorie fra Sagene, Torshov, Bjølsen, Iladalen, Sandaker, Åsen.  Motor forlag.  ISBN 978-82-93077-07-7.  kapittel 1.  s 16 - 51

Se alle arbeider i Cristin

 • Myhre, Jan Eivind & Helsvig, Kim Gunnar (ed.) (2018). Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0212-2.  305 s.
 • Myhre, Jan Eivind (ed.) (2015). Boundaries of History. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0157-6.  377 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Norsk historie 1814-1905. Å byggje ein stat og skape ein nasjon. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8655-0.  352 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemer. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3439-3.  231 s.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Byer i byen?. Motor forlag.  ISBN 978-82-93077-07-7.  36 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Myhre, Jan Eivind (2021). Sverigehistorier. Obosbladet.  (1), s 14- 22
 • Myhre, Jan Eivind (2020). Beregnelige samfunnsbærere. Museum for universitets- og vitenskapshistorie.
 • Myhre, Jan Eivind (2020, 13. juni). Bør statuer rives?. [TV].  NRK. Vis sammendrag
 • Myhre, Jan Eivind (2020). Hvor kommer den norske likheten fra?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (29), s 23- 23
 • Myhre, Jan Eivind (2020). Professorens habitus. Museum for universitets- og vitenskapshistorie.
 • Myhre, Jan Eivind (2020). Uberegnelige eksperter: Professoren mellom 1800-1960. Museum for universitets- og vitenskapshistorie.
 • Myhre, Jan Eivind (2019, 21. mars). Byutvikling. [Radio].  NRK P1+.
 • Myhre, Jan Eivind (2019, 24. september). Dakota. Innvandring til USA. [Radio].  NRK P2.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Historien til en misforståelse. Var Norge fattig i 1900?.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Marta Schumann og 1700-tallet.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Marta Schumanns 1700-tall.
 • Myhre, Jan Eivind (2019, 11. november). Myten om Norge som fattig land rundt 1900. [Radio].  NRK P2 Studio 2.
 • Myhre, Jan Eivind (2019). Thorbjörn Nilsson: Torgslaget 1829. Myter och minnen om et norsk-svensk drama. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (01), s 99- 101
 • Myhre, Jan Eivind (2019, 13. september). Utvandring til USA. [Radio].  NRK.
 • Myhre, Jan Eivind (2019, 11. november). Var Norge fattig for hundre år siden?. [Radio].  NRK P2 Nyhetsmorgen.
 • Myhre, Jan Eivind (2019, 11. november). Var Norge fattig i 1900?. [Radio].  NRK P1+.
 • Myhre, Jan Eivind (2018, 13. desember). Barndom før og nå. [Radio].  NRKP1+.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Barndom på 1950- og 1980-tallet.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Historikeren. Intervju med Jan Eivind Myhre. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (3), s 6- 15
 • Myhre, Jan Eivind (2018, 12. juni). Husmannen. [Radio].  NRK P2.
 • Myhre, Jan Eivind (2018, 11. juli). Husmannsvesenet i Norge. [Radio].  P2 Ekko.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Høyere utdannelse. Slekt og data.  ISSN 0803-0510.  29(4), s 7- 9
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Ja vel, herr anmelder. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (1), s 26- 26
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Kommentar til Frid Ingulstad, Livet ved Akerselva for vel 100 år siden. St. Hallvard.  ISSN 0036-2859.  (3), s 38- 39
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Oslohistorie på 120 minutter. 1624-1900.
 • Myhre, Jan Eivind (2018). Toten og Kristiania i det 19. århundre, I: Arne Julsrud Berg (red.),  Mjøsmuseets årbok 2018.  Mjøsmuseet AS.  ISBN 978-82-8200-012-3.  9.  s 186 - 203
 • Myhre, Jan Eivind & Mathiesen, Henrik (2018). Nordmenn var ønskede innvandrere i Amerika. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Den norske modellens fødsel: 1800-tallet og samfunnsinstitusjonene.
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Toten og Kristiania.
 • Myhre, Jan Eivind (2017). Østkant og vestkant: Oslos historie som delt by. sosiologen.no.  07
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Frihet, likhet, brorskap - et blikk på norsk 1800-tall.
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Migrasjon i historisk perspektiv.
 • Myhre, Jan Eivind (2016). Norske landsbyer? En kommentar til Mads Langnes' artikkel i Heimen 2/2016. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  (3-4), s 345- 346 . doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-03-04-09
 • Myhre, Jan Eivind (2015). 1830-1870: bygging av stat og nasjon. Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015, 14. september). 1837: Det første kommunevalget i Oslo. [Radio].  NRK P1: Norgesglasset.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). 1870-1914: industrialisering og demokrati. Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Befolkningsøkningen (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Byene vokser (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Byvekst og bygdemiljø (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Christiania - hovedstaden (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Dagligliv og levekår (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Embetsmannsstatens fall (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Embetsmennenes stat (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Erling Sandmo: Tid for historie. En bok om historiske spørsmål. Fortid.  ISSN 1504-1913.  12(3), s 14- 17
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et bonde- og fiskersamfunn (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et egalitært samfunn? (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et historisk blikk på middelklassen.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Et norsk økonomisk "take-off" (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015, 15. desember). Faceball. Rococoballet har tradisjoner tilbake til 1840. [Tidsskrift].  Kapital Jul.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Fra stand til klasse (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Historie og samfunnsvitenskap.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Husmannsvesenet (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Landet bindes sammen (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Landet blir ett (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Levekår og dagligliv (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Norge blir et industriland (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Norges inndeling på 1800-tallet (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Organisasjonssamfunnet vokser fram (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). På flyttefot til og innen Norge (1870-1914). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). Regionenes og lokalsamfunnenes Norge (1830-1870). Norgeshistorie.no.
 • Myhre, Jan Eivind (2015). The Sources of Norwegian Equality and Egalitarianism - Norway in the 19th Century.
 • Myhre, Jan Eivind (2014, 09. desember). Barnearbeid. [Radio].  NRKP2 Her og nå.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Bo Stråth: Sveriges historia 1830-1920. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.  ISSN 0036-5483.  80(2), s 126- 129
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Christiania 1814 - ravnekrok blir hovedstad.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Et kritisk blikk på "internasjonalisering" i historiefaget.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Historiestudentene og samfunnet - hva skriver masterstudentene om?.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Norsk likhet i et 1800-tallsperspektiv.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Oslo og fjorden - en historisk båttur.
 • Myhre, Jan Eivind (2014, 19. juli). Rikets rikeste.  Finansavisen.
 • Myhre, Jan Eivind (2014). Tettsted, landsby, bygdeby - mange navn, men ett fenomen?.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Bør Oslo feire 700 år som hovedstad?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 2- 2
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Den siste sulten. Nødsåret 1813.
 • Myhre, Jan Eivind (2013, 20. august). Faglige avgrunner.  Blindern, Frederikkeplassen.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). "Fortalt fortid" kommentert. Vurdering av en ny historiografi.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). "Kodifikasjon og konstitusjon" - en kommentar.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Norges fødsel og oppvekst. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  194(3), s 24- 25
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Norsk likhet i et 1880-tallsperspektiv.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Om plagiat. Kommentar til Harald Irgens-Jensens foredrag.
 • Myhre, Jan Eivind (2013). Rikt eller fattig land? En norsk modell for 1800-tallet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 13. aug. 2018 15:36

Prosjekter