Finn Erhard Johannessen

Professor - History
Image of Finn Erhard Johannessen
Norwegian version of this page
Phone +47 22856853
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Fields of interest:

 • Early modern history, particularly economic and social history and military history.
 • Business history and urban history.

 

Planned projects:

 • Norwegian foreign trade in the 18th century

 

Publications:

 • Late Galleys: the Fredriksvern Naval Shipyard and the coastal defence in Norway 1750-1814. Scandinavian Journal of History, no. 4, 2013.
 • Great Expectations. Geological theories and transfer of technology at Aardal Copperworks in Norway in the first half of the 18th century. Business History, March 2019.

 

 

Tags: History

Publications

 • Alltid underveis. Postverkets historie, bd 1, 1647-1920 (1997).
 • Utsikt over Nordstrands historie. (2000).
 • I støtet. Oslo Energi gjennom hundre år. (1992)
 • Bitre piller og sterke dråper. Norske apotek gjennom 400 år 1595-1995 (1995) (medforfatter)
 • Johannessen, Finn Erhard (2020). Tangaskebrenning - en miljøtrussel for over to hundre år siden?. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  99(3), s 197- 211 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2944-2020-03-03 Full text in Research Archive.
 • Johannessen, Finn Erhard (2019). Great expectations: geological theories and technological transfer at Aardal copperworks in Norway in the first half of the eighteenth Century.. Business History.  ISSN 0007-6791.  s 1- 19 . doi: 10.1080/00076791.2019.1576635 Full text in Research Archive. Show summary
 • Johannessen, Finn Erhard (2019). Kampen om mannskapet : utskrivning og verving i Norge på 1700-tallet . [The fight over military recruits. Conscription and enlistment in Norway in the 18th century]. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  98(3), s 249- 264 . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2019-03-04
 • Johannessen, Finn Erhard (2013). Late galleys: The Fredriksvern Naval Shipyard and the coastal defence in Norway 1750-1814. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  38(4), s 422- 435 . doi: 10.1080/03468755.2013.819659
 • Johannessen, Finn Erhard (2013). Military service in Northern Norway and conscription to the Fredriksvern naval shipyard. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  92(3), s 405- +
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). De falske penningene fra Kalfarlien. Svar til Tore Trosdahl. NNF-Nytt Norsk numismatisk tidsskrift.  ISSN 0801-4957.  s 23- 25
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Den svenske fare og skjærgårdsflåten på 1700-tallet, I:  I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen.  LO Media.  ISBN 978-82-92611-13-5.  hjemme.  s 21 - 37
 • Johannessen, Finn Erhard (2007). Byggingen av en norsk galeiflåte. Fredriksvern verft 1750-1774. Forsvarsmuseets småskrift.  ISSN 0800-5249.  43, s 63- 76
 • Johannessen, Finn Erhard (2007). Tro og vitenskap - tilsvar til Ole Georg Moseng. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86, s 465- 467
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Avgjørende år i Hydros hundreårige historie, I: Øyvind Reisegg (red.),  Aschehoug og Gyldedals Store Norske Årbok 2006.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1733-0.  Økonomi.  s 397 - 400
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Kong Chulalongkorns norgesreise i 1907, I: Kaare Aksnes (red.),  Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2007.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 8205354944.  Temaartikkel.  s 78 - 83
 • Johannessen, Finn Erhard (2005). Luftig pestforskning. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (4), s 17- 19
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Kap.2: Tangaskens tid. Kap.3: Alginatets gjennombrudd. Kap.4: En norsk eksportindustri, I: Trond Aasland (red.),  Utfordringen fra havet. Om utnyttelse av norske tang- og tareressurser.  Didakta forlag.

View all works in Cristin

 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2020). Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2020. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-53122-2.  170 s.
 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2019). Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2020. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205531222.  168 s.
 • Johannessen, Finn Erhard (2018). Dyp bukt med dyre båter. Holmen Yachtværft 1918-2018. Holmen Yachtværft.  ISBN 978-82-303-3823-0.  55 s.
 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2018). Almanaikk for Norge for året etter Kristi fødsel 2019. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205518209.  164 s.
 • Johannessen, Finn Erhard (2014). Oppegård blir til. Oppegård kommune.  ISBN 978-82-992741-3-5.  400 s.
 • Johannessen, Finn Erhard (2014). Skjærgårdsflåte i solnedgang. Fredriksvern verft og kystforsvaret 1750-1814. LIV forlag.  ISBN 978-82-8330-004-8.  231 s.
 • Johannessen, Finn Erhard (2008). "Jagten og det fælles samvær". Buli 1908-2008. Thorsrud a.s. Lokalhistorisk forlag.  ISBN 978-82-7847-155-5.  90 s.
 • Johannessen, Finn Erhard; Rønning, Asle & Sandvik, Pål Thonstad (2005). Nasjonal kontroll og industriell fornyelse. Hydro 1945-1977. Del I, s 9-174. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2833-4.  468 s.
 • Johannessen, Finn Erhard; Rønning, Asle & Sandvik, Pål (2005). Nasjonal kontroll og industriell fornyelse. Hydro 1945-1977. Bind 2 av Hydros historie. Pax Forlag.
 • Johannessen, Finn Erhard (2000). Utsikt over Nordstrands historie. Nordstrand Vel.  ISBN 82-7847-061-8.  295 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Johannessen, Finn Erhard (2018). Historien om da Vollen nesten mistet sin store båtkonstruktør. Glimt fra Vollen.  ISSN 1894-4833.  (1), s 30- 36
 • Johannessen, Finn Erhard (2018). Lange linjer i norsk historie. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (nr 3), s 26- 29
 • Johannessen, Finn Erhard (2018). On natural ice and the development of a better infrastructure for the local trade in fresh fish in Kristiania (=Oslo) c. 1900.
 • Johannessen, Finn Erhard (2017). Delingsøkonomi i postens historie. Fortid.  ISSN 1504-1913.  14(2), s 42- 46
 • Johannessen, Finn Erhard (2017). Leveransene til Fredriksvern verft 1750-1774. Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle jernverkene.  ISSN 1503-643X.  6, s 54- 65
 • Johannessen, Finn Erhard (2017). Pliktarbeid i Norge ca 1600-1860. Arbetarhistoria.  ISSN 0281-7446.  163-164(3-4), s 21-25
 • Johannessen, Finn Erhard (2016). Overvåking og etterretning på 1700-tallet, særlig knyttet til Dalopprøret i Sverige, I: Harald Espeli & Finn Erhard Johannesen (red.),  Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagen i 2015 og 2016.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-858-6.  Artikkel 13.  s 291 - 304
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Alginatindustriens fremvekst. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Bønder som postmenn. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Den dansk-norske militærstaten. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Eksportnæringer i vekst. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Elektrifiseringen av hjemmet. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Falskmyntnere gjennom tidene. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Fra gyldne tider til nød og konkurs. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Industripolitikk i tareskogen. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Johann Heinrich von Schört - en tysker i Norge på 1700-tallet. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Kunstnerne oppdager Norge. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Nye næringer: Trelast og bergverk. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Portopolitikk på Stortinget. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Portrettmalere omkring 1814. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Postbønder og tidsdisiplinen. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Skattestatens fremvekst. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2014). Kapittel 3 Ljansbruket Kapittel 4 En ny forstadskommune, I:  Oppegård blir til.  Oppegård kommune.  ISBN 978-82-992741-3-5.  kapittel 3 og 4.  s 60 - 151
 • Johannessen, Finn Erhard (2014). Nordmennene og det fjerne styret. Replikk til Øystein Rian. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  93(3), s 471- 473
 • Johannessen, Finn Erhard (2013). Connecting the Baltic Area. The Swedish postal system in the seventeenth century. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  38(5), s 658- 659 . doi: 10.1080/03468755.2013.835098
 • Johannessen, Finn Erhard (2011). Frivillig innsats på Nordstrand og Ljan. Tobias.  ISSN 0804-2454.  2, s 49- 51
 • Johannessen, Finn Erhard (2011). Kina tur-retur på 20 måneder (1730-1732). Fortid.  ISSN 1504-1913.  (3), s 29- 32
 • Johannessen, Finn Erhard (2010). Et lykkelig folk - Samuel Laings inntrykk fra Norge 1834-1836, I:  Almanakkens historie. En jubileumsbok 2011.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205397743.  Kapittel.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Broken Seals. Espionage and Censorship in Absolutist Denmark. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  34(4), s 459- 461 . doi: 10.1080/03468750903306313
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Kolbjørn Skaare: Mynten, myntene og medaljene. Den Kongelige Mynts historie 1806-2004 med linjer tilbake til starten i 1686 (1628). Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  s 150- 152
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Lars Bisgaard og Leif Søndergaard (red): Living with the Black Death. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  s 760- 763
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Lars og Maren Ingier og Ljansbrukets historie.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Living with The Black Death. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  88(4), s 760- 763
 • Dammann, Åse; Johannessen, Finn Erhard & Mehren, Annette (2007). På høygir i lavblokk. Oslo postterminal - en dokumentasjon.
 • Johannessen, Finn Erhard (2007). Halfdan Hegtun Ti liv og 200 års norgeshistorie Alfa Forlag, Gjøvik 2006, 348 s. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86, s 508- 510
 • Johannessen, Finn Erhard (2007). Roland Huntford To planker og en lidenskap. Skiløpingens historie Aschehoug, Oslo 2006, 453 s. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86, s 510- 512
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Medaljen i anledning dronning Christinas trontiltredelse i 1644. NNF-Nytt Norsk numismatisk tidsskrift.  ISSN 0801-4957.  (1), s 14- 21
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Ole G. Moseng. Den flyktige pesten. Vilkårene for epidemier i Norge i seinmiddelalderen og tidlig nytid. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  85(4), s 687- 692
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Per Holck: Bernt Anker: Samtid, liv og forfatterskap. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  85(4), s 743- 744
 • Johannessen, Finn Erhard (2005). Norsk Hydro 1945-1971, statens forlengede arm?.
 • Bruland, Kristine & Johannessen, Finn Erhard (2002). "Eksport av Trehus fra Norge til Island i perioden ca. 1870-1920" (Export of Norwegian Pre-Fabricated Wooden Houses from Norway to Iceland, 1870-1920).
 • Bruland, Kristine & Johannessen, Finn Erhard (2002). Eksport av trehus fra Norge i perioden ca 1870-1920.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Andrea Landmark, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  s 429 - 429
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Anmeldelse av Henrik G Bastiansen: Herom har jeg nærmere telegraferet til til kongen. Telegraf og telefon i norsk politikk 1850-1940. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (nr 5,6)
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Axel Krefting, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  s 363 - 364
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Haakon Kierulf, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  s 232 - 233
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Jochumsen, Mathias, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  s 113 - 114
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Kommentar til Øystein Rians manuskript om maktens historie 1537-1814.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Lars Ingier, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  s 31 - 32
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Maren Juel, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  s 166 - 166
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Povel Juel, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.  s 166 - 167
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Tilrettelegging og bruk av arkivmateriale. Et forskersynspunkt.
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Frederik 4, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1005-0.  s 176 - 176
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Frederik 5, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1005-0.  s 178 - 179
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Hvilke krav stilles til fremtidens arkivmedarbeider?.
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Jørgen Wright Flood, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1005-0.  s 145 - 145
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Villasamfunnet på Nordstrand ca 1900.
 • Johannessen, Finn Erhard (2000). Christian 6, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1004-2.  s 187 - 188
 • Johannessen, Finn Erhard (2000). Christian Drakenberg, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1004-2.  s 354 - 355
 • Johannessen, Finn Erhard (2000). Peter Børting, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1004-2.  s 126 - 127
 • Johannessen, Finn Erhard (1999). Anders Beer, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3. Show summary
 • Johannessen, Finn Erhard (1999). Bjarne Rogan: Mellom tradisjon og modernisering. Kapitler av 1800-tallets samferdselshistorie. Dugnad. Tidsskrift for etnologi.  ISSN 0332-5784.  (3,1999), s 74- 77
 • Johannessen, Finn Erhard (1999). Forskerens synspunkt på bevaring og kassasjon.
 • Johannessen, Finn Erhard (1999). Perspektiver på Postverket ved foreningsdannelsens tid.
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Anmeldelse av Ole Feldbæk: Danmarks økonomiske historie 1500-1814. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  98(1), s 176- 179
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Innledning til "Alltid underveis. Postverkets historie gjennom 350 år, bind 1 1647-1920".
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Offentlig pliktarbeid i Norge. Postbøndenes rolle i over 200 år.
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Prosa i postsekk. Postverket og korrespondansen i dansketiden. Historie.  ISSN 0803-401X.  (1)
 • Johannessen, Finn Erhard (1997). Alltid underveis. Postverkets historie gjennom 350 år. Bind 1: 1647-1920, med innledende hefte. Show summary

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:32 PM - Last modified May 11, 2020 10:16 AM