Finn Erhard Johannessen

Professor - Historie
Image of Finn Erhard Johannessen
Norwegian version of this page
Phone +47 22856853
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Fields of interest:

 • Early modern history, particularly economic and social history and military history.
 • Business history and urban history.

 

Planned projects:

 • Norwegian foreign trade in the 18th century

 

Publications:

 • Late Galleys: the Fredriksvern Naval Shipyard and the coastal defence in Norway 1750-1814. Scandinavian Journal of History, no. 4, 2013.
 • Great Expectations. Geological theories and transfer of technology at Aardal Copperworks in Norway in the first half of the 18th century. Business History, March 2019.

 

 

Tags: History

Publications

 • Alltid underveis. Postverkets historie, bd 1, 1647-1920 (1997).
 • Utsikt over Nordstrands historie. (2000).
 • I støtet. Oslo Energi gjennom hundre år. (1992)
 • Bitre piller og sterke dråper. Norske apotek gjennom 400 år 1595-1995 (1995) (medforfatter)
 • Johannessen, Finn Erhard (2020). Tangaskebrenning - en miljøtrussel for over to hundre år siden? Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 99(3), p. 197–211. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2020-03-03. Full text in Research Archive
 • Johannessen, Finn Erhard (2019). Kampen om mannskapet : utskrivning og verving i Norge på 1700-tallet . [The fight over military recruits. Conscription and enlistment in Norway in the 18th century]. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 98(3), p. 249–264. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2019-03-04.
 • Johannessen, Finn Erhard (2019). Great expectations: geological theories and technological transfer at Aardal copperworks in Norway in the first half of the eighteenth Century. . Business History. ISSN 0007-6791. p. 1–19. doi: 10.1080/00076791.2019.1576635. Full text in Research Archive
 • Johannessen, Finn Erhard (2013). Late galleys: The Fredriksvern Naval Shipyard and the coastal defence in Norway 1750-1814. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 38(4), p. 422–435. doi: 10.1080/03468755.2013.819659.
 • Johannessen, Finn Erhard (2013). Military service in Northern Norway and conscription to the Fredriksvern naval shipyard. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 92(3), p. 405–+.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Den svenske fare og skjærgårdsflåten på 1700-tallet, I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen. LO Media. ISSN 978-82-92611-13-5. p. 21–37.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). De falske penningene fra Kalfarlien. Svar til Tore Trosdahl. NNF-Nytt Norsk numismatisk tidsskrift. ISSN 0801-4957. p. 23–25.
 • Johannessen, Finn Erhard (2007). Tro og vitenskap - tilsvar til Ole Georg Moseng. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86, p. 465–467.
 • Johannessen, Finn Erhard (2007). Byggingen av en norsk galeiflåte. Fredriksvern verft 1750-1774. Forsvarsmuseets småskrift. ISSN 0800-5249. 43, p. 63–76.
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Avgjørende år i Hydros hundreårige historie. In Reisegg, Øyvind (Eds.), Aschehoug og Gyldedals Store Norske Årbok 2006. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1733-0. p. 397–400.
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Kong Chulalongkorns norgesreise i 1907. In Aksnes, Kaare (Eds.), Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2007. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 8205354944. p. 78–83.
 • Johannessen, Finn Erhard (2005). Luftig pestforskning. HIFO-nytt. ISSN 0802-3204. p. 17–19.
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Kap.2: Tangaskens tid. Kap.3: Alginatets gjennombrudd. Kap.4: En norsk eksportindustri. In Aasland, Trond (Eds.), Utfordringen fra havet. Om utnyttelse av norske tang- og tareressurser. Didakta forlag.

View all works in Cristin

 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2020). Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2020. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-53122-2. 170 p.
 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2019). Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2020. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205531222. 207. 168 p.
 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2018). Almanaikk for Norge for året etter Kristi fødsel 2019. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205518209. 164 p.
 • Johannessen, Finn Erhard (2018). Dyp bukt med dyre båter. Holmen Yachtværft 1918-2018. Holmen Yachtværft. ISBN 978-82-303-3823-0. 55 p.
 • Johannessen, Finn Erhard (2014). Oppegård blir til. Oppegård kommune. ISBN 978-82-992741-3-5. 400 p.
 • Johannessen, Finn Erhard (2014). Skjærgårdsflåte i solnedgang. Fredriksvern verft og kystforsvaret 1750-1814. LIV forlag. ISBN 978-82-8330-004-8. 231 p.
 • Johannessen, Finn Erhard (2008). "Jagten og det fælles samvær". Buli 1908-2008. Thorsrud a.s. Lokalhistorisk forlag. ISBN 978-82-7847-155-5. 90 p.
 • Johannessen, Finn Erhard; Rønning, Asle & Sandvik, Pål (2005). Nasjonal kontroll og industriell fornyelse. Hydro 1945-1977. Bind 2 av Hydros historie. Pax Forlag.
 • Johannessen, Finn Erhard; Rønning, Asle & Sandvik, Pål Thonstad (2005). Nasjonal kontroll og industriell fornyelse. Hydro 1945-1977. Del I, s 9-174. Pax Forlag. ISBN 82-530-2833-4. 468 p.
 • Johannessen, Finn Erhard (2000). Utsikt over Nordstrands historie. Nordstrand Vel. ISBN 82-7847-061-8. 295 p.

View all works in Cristin

 • Johannessen, Finn Erhard (2021). Lars Ingier som trelasthandler. Follominne. ISSN 0333-337X.
 • Johannessen, Finn Erhard (2018). On natural ice and the development of a better infrastructure for the local trade in fresh fish in Kristiania (=Oslo) c. 1900.
 • Johannessen, Finn Erhard (2018). Historien om da Vollen nesten mistet sin store båtkonstruktør. Glimt fra Vollen. ISSN 1894-4833. p. 30–36.
 • Johannessen, Finn Erhard (2018). Lange linjer i norsk historie. Fortid. ISSN 1504-1913. p. 26–29.
 • Johannessen, Finn Erhard (2017). Leveransene til Fredriksvern verft 1750-1774. Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle jernverkene. ISSN 1503-643X. 6, p. 54–65.
 • Johannessen, Finn Erhard (2017). Pliktarbeid i Norge ca 1600-1860. Arbetarhistoria. ISSN 0281-7446. 163-164(3-4).
 • Johannessen, Finn Erhard (2017). Delingsøkonomi i postens historie. Fortid. ISSN 1504-1913. 14(2), p. 42–46.
 • Johannessen, Finn Erhard (2016). Overvåking og etterretning på 1700-tallet, særlig knyttet til Dalopprøret i Sverige. In Espeli, Harald & Johannesen, Finn Erhard (Ed.), Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagen i 2015 og 2016. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-858-6. p. 291–304.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Alginatindustriens fremvekst. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Industripolitikk i tareskogen. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Elektrifiseringen av hjemmet. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Portopolitikk på Stortinget. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Fra gyldne tider til nød og konkurs. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Kunstnerne oppdager Norge. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Portrettmalere omkring 1814. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Postbønder og tidsdisiplinen. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Den dansk-norske militærstaten. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Eksportnæringer i vekst. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Bønder som postmenn. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Falskmyntnere gjennom tidene. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Johann Heinrich von Schört - en tysker i Norge på 1700-tallet. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Nye næringer: Trelast og bergverk. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Skattestatens fremvekst. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2014). Kapittel 3 Ljansbruket Kapittel 4 En ny forstadskommune, Oppegård blir til. Oppegård kommune. ISSN 978-82-992741-3-5. p. 60–151.
 • Johannessen, Finn Erhard (2014). Nordmennene og det fjerne styret. Replikk til Øystein Rian. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 93(3), p. 471–473.
 • Johannessen, Finn Erhard (2013). Connecting the Baltic Area. The Swedish postal system in the seventeenth century. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 38(5), p. 658–659. doi: 10.1080/03468755.2013.835098.
 • Johannessen, Finn Erhard (2011). Frivillig innsats på Nordstrand og Ljan. Tobias. ISSN 0804-2454. 2, p. 49–51.
 • Johannessen, Finn Erhard (2011). Kina tur-retur på 20 måneder (1730-1732). Fortid. ISSN 1504-1913. p. 29–32.
 • Johannessen, Finn Erhard (2010). Et lykkelig folk - Samuel Laings inntrykk fra Norge 1834-1836, Almanakkens historie. En jubileumsbok 2011. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205397743.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Living with The Black Death. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(4), p. 760–763.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Kolbjørn Skaare: Mynten, myntene og medaljene. Den Kongelige Mynts historie 1806-2004 med linjer tilbake til starten i 1686 (1628). Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. p. 150–152.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Lars Bisgaard og Leif Søndergaard (red): Living with the Black Death. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. p. 760–763.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Broken Seals. Espionage and Censorship in Absolutist Denmark. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 34(4), p. 459–461. doi: 10.1080/03468750903306313.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Lars og Maren Ingier og Ljansbrukets historie.
 • Johannessen, Finn Erhard (2007). Halfdan Hegtun Ti liv og 200 års norgeshistorie Alfa Forlag, Gjøvik 2006, 348 s. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86, p. 508–510.
 • Johannessen, Finn Erhard (2007). Roland Huntford To planker og en lidenskap. Skiløpingens historie Aschehoug, Oslo 2006, 453 s. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86, p. 510–512.
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Ole G. Moseng. Den flyktige pesten. Vilkårene for epidemier i Norge i seinmiddelalderen og tidlig nytid. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 85(4), p. 687–692.
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Per Holck: Bernt Anker: Samtid, liv og forfatterskap. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 85(4), p. 743–744.
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Medaljen i anledning dronning Christinas trontiltredelse i 1644. NNF-Nytt Norsk numismatisk tidsskrift. ISSN 0801-4957. p. 14–21.
 • Johannessen, Finn Erhard (2005). Norsk Hydro 1945-1971, statens forlengede arm?
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Andrea Landmark. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. p. 429–429.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Axel Krefting. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. p. 363–364.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Haakon Kierulf. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. p. 232–233.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Povel Juel. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. p. 166–167.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Maren Juel. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. p. 166–166.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Jochumsen, Mathias. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. p. 113–114.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Lars Ingier. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. p. 31–32.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Anmeldelse av Henrik G Bastiansen: Herom har jeg nærmere telegraferet til til kongen. Telegraf og telefon i norsk politikk 1850-1940. HIFO-nytt. ISSN 0802-3204.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Tilrettelegging og bruk av arkivmateriale. Et forskersynspunkt.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Kommentar til Øystein Rians manuskript om maktens historie 1537-1814.
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Villasamfunnet på Nordstrand ca 1900.
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Jørgen Wright Flood. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0. p. 145–145.
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Frederik 5. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0. p. 178–179.
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Frederik 4. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0. p. 176–176.
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Hvilke krav stilles til fremtidens arkivmedarbeider?
 • Johannessen, Finn Erhard (2000). Christian Drakenberg. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1004-2. p. 354–355.
 • Johannessen, Finn Erhard (2000). Christian 6. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1004-2. p. 187–188.
 • Johannessen, Finn Erhard (2000). Peter Børting. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1004-2. p. 126–127.
 • Johannessen, Finn Erhard (1999). Perspektiver på Postverket ved foreningsdannelsens tid.
 • Johannessen, Finn Erhard (1999). Anders Beer. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3.
 • Johannessen, Finn Erhard (1999). Bjarne Rogan: Mellom tradisjon og modernisering. Kapitler av 1800-tallets samferdselshistorie. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. p. 74–77.
 • Johannessen, Finn Erhard (1999). Forskerens synspunkt på bevaring og kassasjon.
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Anmeldelse av Ole Feldbæk: Danmarks økonomiske historie 1500-1814. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 98(1), p. 176–179.
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Prosa i postsekk. Postverket og korrespondansen i dansketiden. Historie. ISSN 0803-401X.
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Offentlig pliktarbeid i Norge. Postbøndenes rolle i over 200 år.
 • Dammann, Åse; Johannessen, Finn Erhard & Mehren, Annette (2007). På høygir i lavblokk. Oslo postterminal - en dokumentasjon. Posten Norge AS.
 • Bruland, Kristine & Johannessen, Finn Erhard (2002). Eksport av trehus fra Norge i perioden ca 1870-1920. Riksantikvaren.
 • Bruland, Kristine & Johannessen, Finn Erhard (2002). "Eksport av Trehus fra Norge til Island i perioden ca. 1870-1920" (Export of Norwegian Pre-Fabricated Wooden Houses from Norway to Iceland, 1870-1920). Historisk Institutt, UiO.
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Innledning til "Alltid underveis. Postverkets historie gjennom 350 år, bind 1 1647-1920".
 • Johannessen, Finn Erhard (1997). Alltid underveis. Postverkets historie gjennom 350 år. Bind 1: 1647-1920, med innledende hefte.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:32 PM - Last modified May 2, 2022 12:00 PM