Finn Erhard Johannessen

Professor - Historie
Bilde av Finn Erhard Johannessen
English version of this page
Telefon +47 22856853
Rom NT 519
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • Tidlig moderne tids historie, særlig økonomisk og sosial historie og militærhistorie
 • Bedriftshistorie, bydelshistorie
 • Infrastrukturhistorie

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

Fyrvesenet i Norden i tidlig moderne tid.

Sager og slekter. Stubljan gjennom tidene.   Dette er en historie om et trelastbruk  ved Kristiania gjennom fire hundre år i et bredere perspektiv.

Emneord: Historie, Tidlig moderne historie, Økonomisk historie, Bedriftshistorie

Publikasjoner

 • Militærtjenesten i Nord-Norge og utskrivningen til Fredriksvern. Historisk tidsskrift nr 3, 2013.
 • Skjærgårdsflåte i solnedgang. Fredriksvern verft og kystforsvaret 1750-1814 (2014).
 • Oppegård blir til, kapittel 3 og 4, Oppegård 2014.
 • Fint folk i bratte bakker. Ljans historie, hovedforfatter. 2. utgave Aurskog 2015.
 • Great expectations. Geological theories and transfer of technology at Aardal copperworks in the first half of the 18th century. Business History, 63:3, 2021.
 • Kampen om mannskapet. Utskrivning og verving i Norge på 1700-tallet. Historisk tidsskrift nr 3, 2019.
 • Tangaskebrenning - en miljøtrussel for over to hundre år siden? Historisk tidsskrift nr 3, 2020.
 • Johannessen, Finn Erhard (2020). Tangaskebrenning - en miljøtrussel for over to hundre år siden? Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 99(3), s. 197–211. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2020-03-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johannessen, Finn Erhard (2019). Kampen om mannskapet : utskrivning og verving i Norge på 1700-tallet . [The fight over military recruits. Conscription and enlistment in Norway in the 18th century]. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 98(3), s. 249–264. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2019-03-04.
 • Johannessen, Finn Erhard (2019). Great expectations: geological theories and technological transfer at Aardal copperworks in Norway in the first half of the eighteenth Century. . Business History. ISSN 0007-6791. s. 1–19. doi: 10.1080/00076791.2019.1576635. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johannessen, Finn Erhard (2013). Late galleys: The Fredriksvern Naval Shipyard and the coastal defence in Norway 1750-1814. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 38(4), s. 422–435. doi: 10.1080/03468755.2013.819659.
 • Johannessen, Finn Erhard (2013). Military service in Northern Norway and conscription to the Fredriksvern naval shipyard. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 92(3), s. 405–+.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Den svenske fare og skjærgårdsflåten på 1700-tallet, I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen. LO Media. ISSN 978-82-92611-13-5. s. 21–37.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). De falske penningene fra Kalfarlien. Svar til Tore Trosdahl. NNF-Nytt Norsk numismatisk tidsskrift. ISSN 0801-4957. s. 23–25.
 • Johannessen, Finn Erhard (2007). Tro og vitenskap - tilsvar til Ole Georg Moseng. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86, s. 465–467.
 • Johannessen, Finn Erhard (2007). Byggingen av en norsk galeiflåte. Fredriksvern verft 1750-1774. Forsvarsmuseets småskrift. ISSN 0800-5249. 43, s. 63–76.
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Avgjørende år i Hydros hundreårige historie. I Reisegg, Øyvind (Red.), Aschehoug og Gyldedals Store Norske Årbok 2006. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1733-0. s. 397–400.
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Kong Chulalongkorns norgesreise i 1907. I Aksnes, Kaare (Red.), Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2007. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 8205354944. s. 78–83.
 • Johannessen, Finn Erhard (2005). Luftig pestforskning. HIFO-nytt. ISSN 0802-3204. s. 17–19.
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Kap.2: Tangaskens tid. Kap.3: Alginatets gjennombrudd. Kap.4: En norsk eksportindustri. I Aasland, Trond (Red.), Utfordringen fra havet. Om utnyttelse av norske tang- og tareressurser. Didakta forlag.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2020). Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2020. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-53122-2. 170 s.
 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2019). Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2020. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205531222. 207. 168 s.
 • Lilje, Per Barth; Helleland, Botolv; Johannessen, Finn Erhard; Leifsen, Torben & Ørstavik, Inger Berg (2018). Almanaikk for Norge for året etter Kristi fødsel 2019. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205518209. 164 s.
 • Johannessen, Finn Erhard (2018). Dyp bukt med dyre båter. Holmen Yachtværft 1918-2018. Holmen Yachtværft. ISBN 978-82-303-3823-0. 55 s.
 • Johannessen, Finn Erhard (2014). Oppegård blir til. Oppegård kommune. ISBN 978-82-992741-3-5. 400 s.
 • Johannessen, Finn Erhard (2014). Skjærgårdsflåte i solnedgang. Fredriksvern verft og kystforsvaret 1750-1814. LIV forlag. ISBN 978-82-8330-004-8. 231 s.
 • Johannessen, Finn Erhard (2008). "Jagten og det fælles samvær". Buli 1908-2008. Thorsrud a.s. Lokalhistorisk forlag. ISBN 978-82-7847-155-5. 90 s.
 • Johannessen, Finn Erhard; Rønning, Asle & Sandvik, Pål (2005). Nasjonal kontroll og industriell fornyelse. Hydro 1945-1977. Bind 2 av Hydros historie. Pax Forlag.
 • Johannessen, Finn Erhard; Rønning, Asle & Sandvik, Pål Thonstad (2005). Nasjonal kontroll og industriell fornyelse. Hydro 1945-1977. Del I, s 9-174. Pax Forlag. ISBN 82-530-2833-4. 468 s.
 • Johannessen, Finn Erhard (2000). Utsikt over Nordstrands historie. Nordstrand Vel. ISBN 82-7847-061-8. 295 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johannessen, Finn Erhard (2021). Lars Ingier som trelasthandler. Follominne. ISSN 0333-337X.
 • Johannessen, Finn Erhard (2018). On natural ice and the development of a better infrastructure for the local trade in fresh fish in Kristiania (=Oslo) c. 1900.
 • Johannessen, Finn Erhard (2018). Historien om da Vollen nesten mistet sin store båtkonstruktør. Glimt fra Vollen. ISSN 1894-4833. s. 30–36.
 • Johannessen, Finn Erhard (2018). Lange linjer i norsk historie. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 26–29.
 • Johannessen, Finn Erhard (2017). Leveransene til Fredriksvern verft 1750-1774. Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle jernverkene. ISSN 1503-643X. 6, s. 54–65.
 • Johannessen, Finn Erhard (2017). Pliktarbeid i Norge ca 1600-1860. Arbetarhistoria. ISSN 0281-7446. 163-164(3-4).
 • Johannessen, Finn Erhard (2017). Delingsøkonomi i postens historie. Fortid. ISSN 1504-1913. 14(2), s. 42–46.
 • Johannessen, Finn Erhard (2016). Overvåking og etterretning på 1700-tallet, særlig knyttet til Dalopprøret i Sverige. I Espeli, Harald & Johannesen, Finn Erhard (Red.), Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagen i 2015 og 2016. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-858-6. s. 291–304.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Alginatindustriens fremvekst. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Industripolitikk i tareskogen. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Elektrifiseringen av hjemmet. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Portopolitikk på Stortinget. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Fra gyldne tider til nød og konkurs. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Kunstnerne oppdager Norge. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Portrettmalere omkring 1814. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Postbønder og tidsdisiplinen. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Den dansk-norske militærstaten. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Eksportnæringer i vekst. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Bønder som postmenn. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Falskmyntnere gjennom tidene. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Johann Heinrich von Schört - en tysker i Norge på 1700-tallet. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Nye næringer: Trelast og bergverk. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2015). Skattestatens fremvekst. Norgeshistorie.no.
 • Johannessen, Finn Erhard (2014). Kapittel 3 Ljansbruket Kapittel 4 En ny forstadskommune, Oppegård blir til. Oppegård kommune. ISSN 978-82-992741-3-5. s. 60–151.
 • Johannessen, Finn Erhard (2014). Nordmennene og det fjerne styret. Replikk til Øystein Rian. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 93(3), s. 471–473.
 • Johannessen, Finn Erhard (2013). Connecting the Baltic Area. The Swedish postal system in the seventeenth century. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 38(5), s. 658–659. doi: 10.1080/03468755.2013.835098.
 • Johannessen, Finn Erhard (2011). Frivillig innsats på Nordstrand og Ljan. Tobias. ISSN 0804-2454. 2, s. 49–51.
 • Johannessen, Finn Erhard (2011). Kina tur-retur på 20 måneder (1730-1732). Fortid. ISSN 1504-1913. s. 29–32.
 • Johannessen, Finn Erhard (2010). Et lykkelig folk - Samuel Laings inntrykk fra Norge 1834-1836, Almanakkens historie. En jubileumsbok 2011. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205397743.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Living with The Black Death. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(4), s. 760–763.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Kolbjørn Skaare: Mynten, myntene og medaljene. Den Kongelige Mynts historie 1806-2004 med linjer tilbake til starten i 1686 (1628). Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 150–152.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Lars Bisgaard og Leif Søndergaard (red): Living with the Black Death. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 760–763.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Broken Seals. Espionage and Censorship in Absolutist Denmark. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 34(4), s. 459–461. doi: 10.1080/03468750903306313.
 • Johannessen, Finn Erhard (2009). Lars og Maren Ingier og Ljansbrukets historie.
 • Johannessen, Finn Erhard (2007). Halfdan Hegtun Ti liv og 200 års norgeshistorie Alfa Forlag, Gjøvik 2006, 348 s. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86, s. 508–510.
 • Johannessen, Finn Erhard (2007). Roland Huntford To planker og en lidenskap. Skiløpingens historie Aschehoug, Oslo 2006, 453 s. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86, s. 510–512.
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Ole G. Moseng. Den flyktige pesten. Vilkårene for epidemier i Norge i seinmiddelalderen og tidlig nytid. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 85(4), s. 687–692.
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Per Holck: Bernt Anker: Samtid, liv og forfatterskap. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 85(4), s. 743–744.
 • Johannessen, Finn Erhard (2006). Medaljen i anledning dronning Christinas trontiltredelse i 1644. NNF-Nytt Norsk numismatisk tidsskrift. ISSN 0801-4957. s. 14–21.
 • Johannessen, Finn Erhard (2005). Norsk Hydro 1945-1971, statens forlengede arm?
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Andrea Landmark. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. s. 429–429.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Axel Krefting. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. s. 363–364.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Haakon Kierulf. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. s. 232–233.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Povel Juel. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. s. 166–167.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Maren Juel. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. s. 166–166.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Jochumsen, Mathias. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. s. 113–114.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Lars Ingier. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. s. 31–32.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Anmeldelse av Henrik G Bastiansen: Herom har jeg nærmere telegraferet til til kongen. Telegraf og telefon i norsk politikk 1850-1940. HIFO-nytt. ISSN 0802-3204.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Tilrettelegging og bruk av arkivmateriale. Et forskersynspunkt.
 • Johannessen, Finn Erhard (2002). Kommentar til Øystein Rians manuskript om maktens historie 1537-1814.
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Villasamfunnet på Nordstrand ca 1900.
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Jørgen Wright Flood. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0. s. 145–145.
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Frederik 5. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0. s. 178–179.
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Frederik 4. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0. s. 176–176.
 • Johannessen, Finn Erhard (2001). Hvilke krav stilles til fremtidens arkivmedarbeider?
 • Johannessen, Finn Erhard (2000). Christian Drakenberg. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1004-2. s. 354–355.
 • Johannessen, Finn Erhard (2000). Christian 6. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1004-2. s. 187–188.
 • Johannessen, Finn Erhard (2000). Peter Børting. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1004-2. s. 126–127.
 • Johannessen, Finn Erhard (1999). Perspektiver på Postverket ved foreningsdannelsens tid.
 • Johannessen, Finn Erhard (1999). Anders Beer. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3.
 • Johannessen, Finn Erhard (1999). Bjarne Rogan: Mellom tradisjon og modernisering. Kapitler av 1800-tallets samferdselshistorie. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. s. 74–77.
 • Johannessen, Finn Erhard (1999). Forskerens synspunkt på bevaring og kassasjon.
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Anmeldelse av Ole Feldbæk: Danmarks økonomiske historie 1500-1814. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 98(1), s. 176–179.
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Prosa i postsekk. Postverket og korrespondansen i dansketiden. Historie. ISSN 0803-401X.
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Offentlig pliktarbeid i Norge. Postbøndenes rolle i over 200 år.
 • Dammann, Åse; Johannessen, Finn Erhard & Mehren, Annette (2007). På høygir i lavblokk. Oslo postterminal - en dokumentasjon. Posten Norge AS.
 • Bruland, Kristine & Johannessen, Finn Erhard (2002). Eksport av trehus fra Norge i perioden ca 1870-1920. Riksantikvaren.
 • Bruland, Kristine & Johannessen, Finn Erhard (2002). "Eksport av Trehus fra Norge til Island i perioden ca. 1870-1920" (Export of Norwegian Pre-Fabricated Wooden Houses from Norway to Iceland, 1870-1920). Historisk Institutt, UiO.
 • Johannessen, Finn Erhard (1998). Innledning til "Alltid underveis. Postverkets historie gjennom 350 år, bind 1 1647-1920".
 • Johannessen, Finn Erhard (1997). Alltid underveis. Postverkets historie gjennom 350 år. Bind 1: 1647-1920, med innledende hefte.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 19. mai 2022 13:25