Knut Kjeldstadli

Professor Emeritus - History
Image of Knut Kjeldstadli
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: History, Migration, Modern history, Theory and method, Cultural history, Social History

Publications

 • "Arbeider, bonde, våre hære". Arbeiderpartiet og bøndene 1930-1939 (1978)
 • Jerntid.Fabrikksystem og arbeidere ved Christiania Spigerverk og Kværner Brug fra om lag 1890 til 1940 (1989)
 • Den delte byen. Oslo bys historie, bind 4 (1900-1940) (1990)
 • Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget (1992, ny utgave 1999)
 • Et splittet samfunn, 1905-1935. Aschehougs Norges-historie, bind 10 (1994)
 • Norsk innvandringshistorie, bd. I-III, red. (2003)
 • A History of Immigration. The Case of Norway 900 - 2000 (2008), sammen med Grete Brochmann
 • Sammensatte samfunn. Innvandring. Inkludering (2008)
 • Akademisk kapitalisme (2010)
 • Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge (2010)
 • Innvandringen til Norge 900 - 2010 (2014) (Sammen med Grete Brochmann)
 • Arbeid og klasse. Historiske perspektiver (2018)
 • Kjeldstadli, Knut (2019). Samfunnsnytte og fagforeninger, I: Aksel Tjora (red.),  Universitetskamp.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0247-4.  Kapittel 21.  s 484 - 494
 • Kjeldstadli, Knut (2018). Allsang i arbeiderbevegelsen :. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  22(1), s 109- 125 . doi: 10.18261/issn.2387-5879-2018-01-07
 • Kjeldstadli, Knut (2018). Norway 1850-1940: Six types of Popular Resistance, In Flemming Mikkelsen; Knut Kjeldstadli & Stefan Nyzell (ed.),  Popular Struggle and Democracy in Scandinavia, 1700-Present.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137578495.  Kapittel 7.  s 201 - 244
 • Kjeldstadli, Knut (2017). Finnes loksalsamfunn?. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  54(4), s 342- 351 . doi: 10.18261/issn.1894-3195-2017-04-05
 • Kjeldstadli, Knut (2016). Arbeiderbevegelsen og de intellektuelle. Vardøger.  ISSN 0333-0877.  36, s 166- 183
 • Kjeldstadli, Knut (2016). Folkesosialisme. Stykke i tre satser, I: Rasmus Glenthøj (red.),  Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-87-12-05302-6.  kapittel.  s 192 - 203
 • Kjeldstadli, Knut & Helle, Idar (2016). Social Democracy in Norway, In Ingo Schmidt (ed.),  The Three Worlds of Social Democracy.  Pluto Press.  ISBN 9780745336084.  Kapittel 2.  s 46 - 67
 • Erne, Roland; Bieler, Andreas; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel & Stan, Sabina (2015). Introduction: politicizing the transnational. Labor History.  ISSN 0023-656X.  56(3), s 237- 245 . doi: 10.1080/0023656X.2015.1042756
 • Kjeldstadli, Knut (2015). A Closed Nation or an Open Working Class?: When do Unions Opt for Including Labour Migrants?, In Andreas Bieler; Roland Erne; Darragh Golden; Idar Helle; Knut Kjeldstadli; Tiago Manuel Matos & Sabina Stan (ed.),  Labour and Transnational Action in Times of Crisis.  Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 9781783482771.  Kapittel 6.  s 83 - 98
 • Kjeldstadli, Knut (2015). En ny arbeidslivets historie?, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  Artikkel.  s 281 - 292
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Grunnloven - liberal, men demokratisk?, I: Cathrine Holst; Steinar Stjernø & Jan Fridthjof Bernt (red.),  Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037905.  Kapittel 3.  s 37 - 53
 • Kjeldstadli, Knut; Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Matos, Tiago Manuel & Stan, Sabina (2015). Questions for the Future. Towards an Analytical Framework, In Andreas Bieler; Roland Erne; Darragh Golden; Idar Helle; Knut Kjeldstadli; Tiago Manuel Matos & Sabina Stan (ed.),  Labour and Transnational Action in Times of Crisis.  Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 9781783482771.  Oppsummering.  s 223 - 229
 • Kjeldstadli, Knut (2014). De tre samfunn. Arbeidsliv, næringsliv og hverdagsliv etter 1905, I: Olav Rovde & Ingvar Skobba (red.),  Telemarks historie ; b. 3: Etter 1905.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1409-9.  Kapittel.  s 15 - 83
 • Kjeldstadli, Knut (2014). The Nation State in the Age of Globalizations - Stone Dead or Rejuvenated?, In Aksel Braanen Sterri (ed.),  Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world.  Brill|Sense.  ISBN 9789462099289.  kapittel.  s 93 - 103
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Den gamle kontrollen av de fremmede, I: Nicolay B. Johansen; Thomas Ugelvik & Katja Franko Aas (red.),  Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.  kapittel.  s 226 - 240
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Den norske transnasjonalhistorien, I: Berit Eide Johnsen (red.),  Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42961-4.  Kapittel 1.  s 15 - 29
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Hva er nyliberalisme? Fem perspektiver. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 39- 47
 • Kjeldstadli, Knut (2011). Northern Europe. Denmark, Norway, Sweden, Finland, In Klaus J. Bade; Pieter C. Emmer; Leo Lucassen & Jochen Oltmer (ed.),  The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th Century to the Present.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-89586-6.  Kapittel.  s 5 - 12
 • Kjeldstadli, Knut (2011). Statens politikk overfor minoriteter - historisk og i dag, I: Øivind Kopperud & Vibeke Kieding Banik (red.),  Utenfor det etablerte : aspekter ved Einhart Lorenz' forskning.  HL-senteret.  ISBN 978-82-92988-04-6.  Kapittel.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). "Arbeidere i alle land - foren dere!", også i dag? :. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 6- 31
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Det samfunnsmessige forpliktede universitet. Vardøger.  ISSN 0333-0877.  s 134- 147
 • Kjeldstadli, Knut (2010). En nasjon for det 21. hundreåret. SAMORA.  ISSN 0801-6992.  (4)
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Fra innvandrere til minoriteter, I: Anne Carine Bonnevie Lund & Bente Bolme Moen (red.),  Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2509-9.  Kapittel 1.  s 15 - 29
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Kollektive bevegelser, I: Idar Helle; Knut Kjeldstadli & Jardar Sørvoll (red.),  Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-304-1.  Kapittel.  s 13 - 32
 • Kjeldstadli, Knut (2010). What is a National Minority, In Cora Alexa Døving & Nicolas Schwaller (ed.),  Minority Narratives and National Memory.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-502-2.  Kapittel.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Arven etter Edvard Bull d.y. - en sosiokulturell historie?, I: Steinar Supphellen (red.),  I Gerhard Schønings fotspor. Historiefaget og historieinstituttet i Trondheim i fag- og kunnskapshisorisk perspektiv. Innlegg ved eit jubileumsseminar.  Institut for historie og klassiske fag, NTNU.  ISBN 978-82-7765-200-9.  kap.5.  s 37 - 47
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Fra kapitalistisk samfunn til kunnskapssamfunn?, I: Jan Eivind Myhre; John Peter Collett & Jon Skeie (red.),  Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-094-8.  14.  s 280 - 300
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Historien - vitenskapen om forandrigens mulighet?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3-4), s 39- 45
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Rom for venstrepolitikk? Et historisk perspektiv. Vardøger.  ISSN 0333-0877.  31, s 14- 21
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Should Integration be the Goal? A Policy for Difference and Community, In Sharam Alghasi; Thomas Hylland Eriksen & Halleh Ghorashi (ed.),  Paradoxes of cultural recognition: Perspectives from Northern Europe.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7469-6.  Kapittel 4.  s 59 - 73
 • Kjeldstadli, Knut (2008). En saga blott? Å skrive norgeshistorie i globaliseringens tid. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø.  ISSN 1503-1241.  (10), s 57- 76
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Fotografier og historie, I: Jonas Ekeberg & Harald Østgaard Lund (red.),  80 millioner bilder. Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005.  Press Forlag.  ISBN 978-82-7547-315-6.  Kapittel.  s 14 - 21
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Sammensatte museer for et sammensatt samfunn?, I: Trond Bjorli; Inger Jensen & Kari Telste (red.),  Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Liv Hilde Boe.  Norsk Folkemuseum.  ISBN 978-82-900036-80-.  Kapittel.  s 239 - 259
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Nordeuropa.Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland, I: Klaus J. Bade; Pieter C. Emmer; Leo Lucassen & Jochen Oltmer (red.),  Enzyklopädie Migration in Europa Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart.  Verlag Ferdinand Schöningh.  ISBN 978-3-506-75632-9.  Kapittel.  s 54 - 98
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Tolk for mangfold - talsmann for enhet? Universitetskultur og lærerutdanning i det 21. hundreåret. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  (1)
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Den store omdanningen. Fremmedfiendtlighet, utrygghet og klasse, I: Thomas Hylland Eriksen (red.),  Trygghet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01060-1.  Kapittel.  s 97 - 115
 • Kjeldstadli, Knut (2006). En norsk kultur. Ja. Én norsk kultur, I: Thor Ola Engen; Lars Anders Kulbrandstad & Eva-Marie Syversen (red.),  Monokultur og multikultur. Nasjonsbyggende diskurser 1905-2005.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 82-7518-140-2.  Kapittel.  s 31 - 44 Full text in Research Archive.
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Mulige framtider - Norge som et flerkulturelt samfunn, I: Marit Greek & Kari Mari Jonsmoen (red.),  Utfordringer i flerkulturell formidling.  Høgskolen i Oslo. Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid.  ISBN 82-579-4549-8.  Kapittel.  s 4 - 15
 • Kjeldstadli, Knut (2005). En historie om klasseorganisering og industrikapitalisme. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 141- 159
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Folkbevegelsene er garantister for folkestyret, I: Øystein Rian; Harriet Rudd & Håvard Tangen (red.),  100 år. Var det alt? Europa 2005 - årbok for Nei til EU.  Nei til EU.  ISBN 82-91026-32-7.  2.  s 12 - 21
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Immigration and industrialisation, Norway c.1840-1940, In Kristine Bruland (ed.),  Essays on Industrialisation in France, Norway and Spain.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-205-9.  9.  s 169 - 182 Full text in Research Archive.
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Substantial or Relational Explanations? The Exclusion and Inclusion of Newcomers. The Norwegian Case, In Orm Øverland (ed.),  Norwegian-American essays 2004.  NAHA-Norge.  ISBN 82-991461-9-4.  4.  s 47 - 68 Full text in Research Archive.
 • Kjeldstadli, Knut (2004). Bruk og misbruk av historie, I: Bård A. Berg & Einar Niemi (red.),  Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie.  Institutt for historie, Universitetet i Tromsø.  ISBN 82-92201-07-6.  1.  s 11 - 22

View all works in Cristin

 • Kjeldstadli, Knut (2018). Arbeid og klasse. Historiske perspektiver. Pax Forlag.  ISBN 9788253040394.  297 s.
 • Mikkelsen, Flemming; Kjeldstadli, Knut & Nyzell, Stefan (ed.) (2018). Popular Struggle and Democracy in Scandinavia, 1700-Present. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137578495.  457 s.
 • Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar & Lindbekk, Kari-Ellen (red.) (2017). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag.  ISBN 9788253039695.  299 s.
 • Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel & Stan, Sabina (ed.) (2015). Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 9781783482771.  272 s.
 • Brochmann, Grete & Kjeldstadli, Knut (2014). Innvandringen til Norge. 900-2010. Pax Forlag.  ISBN 9788253035932.  492 s.
 • Olsen, Per Arne; Kjeldstadli, Knut & Christiansen, Dag (red.) (2013). Gå inn i din tid - Arbeidsfolks sanger før og nå. Fagborbundet, LO og Norsk noteservice.  ISBN 978-82-8089-202-7.  398 s.
 • Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut & Sørvoll, Jardar (red.) (2010). Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-304-1.  369 s.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Akademisk kapitalisme. Res Publica.  ISBN 9788282260176.  203 s.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge. Pax Forlag.  ISBN 9788253033426.  281 s.
 • Brochmann, Grete & Kjeldstadli, Knut (2008). A history of immigration. The case of Norway 900-2000. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013138.  329 s.
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Sammensatte samfunn.Innvandring og inkludering. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3101-9.  294 s.
 • Meyer, Frank & Kjeldstadli, Knut (red.) (2008). Migrasjon og minoriteter. Sosialistisk venstreparti.  ISBN 978-82-92952-00-9.  108 s.
 • Meyer, Frank & Kjeldstadli, Knut (red.) (2008). Uten Grenser? Migrasjon og minoriteter. Sosialistisk Venstreparti.  ISBN 978-82-92952-00-9.  146 s.
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Aschehougs Norges-historie, bind 10, Et splittet samfunn, 1905-1935. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-23140-3.  318 s.

View all works in Cristin

 • Kjeldstadli, Knut (2017). Innvandring i fortid og framtid, I: Berit Eide Johnsen (red.),  På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202574130.  1.  s 23 - 42
 • Kjeldstadli, Knut (2015). 1914-1940: Første verdenskrig og mellomkrigstiden. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Arbeiderbevegelsen - reform, revolusjon og ny reformisme. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Da spytting kunne være dødelig. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). De harde trettiåra?. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Ekspertene har rett. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Et organisert folk. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Flere blir middelklasse. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Fra gatekamper til faste forhandlinger. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Hva var det å være norsk?. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Norge - et moderne land?. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Norge i verden - hvilket utland var relevant?. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Propaganda og reklame. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Rasisme og minoriteter. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Tid til overs - fri tid. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Ulike klasser, ulik utdanning. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Varieties of Internationalisme. An Introduction, In Andreas Bieler; Roland Erne; Darragh Golden; Idar Helle; Knut Kjeldstadli; Tiago Manuel Matos & Sabina Stan (ed.),  Labour and Transnational Action in Times of Crisis.  Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 9781783482771.  Forord.  s 173 - 174
 • Levin, Irene & Kjeldstadli, Knut (2015, 18. januar). Hvem tror du at du er?. [TV].  OSLO. Show summary
 • Kjeldstadli, Knut (2014). Retten til en skole. Utdanning for et sammensatt samfunn, I: Kariane Westrheim & Astrid Tolo (red.),  Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1285-9.  Forord.  s 5 - 10
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Fire besteforeldre: Kollektivbiografi og samfunnshistorie. Tobias.  ISSN 0804-2454.  s 56- 65
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Hvorfor flytter vi?, I:  Perspektiver, historie Vg2/Vg3.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205418127.  Kapittel.  s 569 - 572
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Slektsforskning og samfunnshistorie. Tobias.  ISSN 0804-2454.  s 66- 75
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Et sosialt røntgenbilde av Oslo i 1920-årene. Tobias.  ISSN 0804-2454.  s 28- 35
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Fra almisse til universelle ordninger - og tilbake igjen?. Sosial trygd.  ISSN 0038-1608.  (5), s 24- 26
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Jorunn Bjørgum som historiker. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 167- 172
 • Kjeldstadli, Knut (2011). Vår kulturarv. Telemark historie : tidsskrift for Telemark historielag.  ISSN 0333-2586.  32, s 86- 96
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Historical immigration to Norway, In Zofia Wyzlinska (ed.),  Poles in Norway (19th-21st C.). Selection of Materials.  The State Archive in Cracow.  ISBN 9788392765899.  Kapitel.  s 189 - 199
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Evaluating the Evaluator. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  88(1), s 83- 103
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Utdanning for et sammensatt samfunn, I: Bente Møller (red.),  Med forbehold om endringer: Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008.  Kultur- og kirkedepartementet.  Del av kap. 5.  s 165 - 167
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Å evaluere evaluatørene. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  88(1), s 83- 103
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Øyvind Bjørnsons forfatterskap - fra arbeidslivets sosialhistorie til politikkens samfunnshistorie. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (2), s 3- 15
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Et svar til Thomas Hylland Eriksen. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning.  ISSN 1502-4008.  9(2), s 102- 105
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Museums and collective identity: a new concept of "nation", In Katherine Goodnow & Haci Akman (ed.),  Scandinavian museums and cultural diversity.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-84545-577-4.  18.  s 172 - 186
 • IMDI-rapport, 9-2007 & Kjeldstadli, Knut (2007). Arbeidsmigrasjon - noe å lære av historien?.
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Det reelle partiet. Demo.  ISSN 1503-3171.  7(2)
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Folkelige bevegelser. Fortid.  ISSN 1504-1913.  4(3), s 14- 22
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Kulturkanon. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2)
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Rjukan - et moderne eventyr. Telemark historie.  ISSN 0800-3408.  28, s 62- 78
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Francis Sejersted. Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20. århundrede. Pax forlag, Oslo 2005, 612 s. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (4), s 701- 707
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Noregs Mållag som samfunnsfenomen. Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  35(1), s 44- 55
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Verdenshistorie: hva, hvordan og hvorfor?. Fortid.  ISSN 1504-1913.  3(3), s 10- 14
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Å tenke i relasjoner. Fortid.  ISSN 1504-1913.  3(4), s 25- 29
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Svensker i Telemark. Telemark historie.  ISSN 0800-3408.  (26), s 74- 85 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:34 PM - Last modified June 11, 2019 1:37 PM

Projects

No ongoing projects