Knut Kjeldstadli

Image of Knut Kjeldstadli
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: History, Migration, Modern history, Theory and method, Cultural history, Social History

Publications

 • "Arbeider, bonde, våre hære". Arbeiderpartiet og bøndene 1930-1939 (1978)
 • Jerntid.Fabrikksystem og arbeidere ved Christiania Spigerverk og Kværner Brug fra om lag 1890 til 1940 (1989)
 • Den delte byen. Oslo bys historie, bind 4 (1900-1940) (1990)
 • Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget (1992, ny utgave 1999)
 • Et splittet samfunn, 1905-1935. Aschehougs Norges-historie, bind 10 (1994)
 • Norsk innvandringshistorie, bd. I-III, red. (2003)
 • A History of Immigration. The Case of Norway 900 - 2000 (2008), sammen med Grete Brochmann
 • Sammensatte samfunn. Innvandring. Inkludering (2008)
 • Akademisk kapitalisme (2010)
 • Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge (2010)
 • Innvandringen til Norge 900 - 2010 (2014) (Sammen med Grete Brochmann)
 • Arbeid og klasse. Historiske perspektiver (2018)
 • Kjeldstadli, Knut (2022). En ny arbeidets historie? Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. 36(1), p. 197–199. doi: 10.18261/ARBEIDERHISTORIE.36.1.13.
 • Kjeldstadli, Knut (2019). Samfunnsnytte og fagforeninger. In Tjora, Aksel (Eds.), Universitetskamp. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0247-4. p. 484–494.
 • Kjeldstadli, Knut (2018). Allsang i arbeiderbevegelsen : . Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. 22(1), p. 109–125. doi: 10.18261/issn.2387-5879-2018-01-07.
 • Kjeldstadli, Knut (2018). Norway 1850-1940: Six types of Popular Resistance. In Mikkelsen, Flemming; Kjeldstadli, Knut & Nyzell, Stefan (Ed.), Popular Struggle and Democracy in Scandinavia, 1700-Present. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137578495. p. 201–244. doi: 10.1057/978-1-137-57855-6_8.
 • Kjeldstadli, Knut (2017). Finnes loksalsamfunn? Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 54(4), p. 342–351. doi: 10.18261/issn.1894-3195-2017-04-05.
 • Kjeldstadli, Knut & Helle, Idar (2016). Social Democracy in Norway. In Schmidt, Ingo (Eds.), The Three Worlds of Social Democracy. Pluto Press. ISSN 9780745336084. p. 46–67. doi: 10.2307/j.ctt1dwstk8.5.
 • Kjeldstadli, Knut (2016). Folkesosialisme. Stykke i tre satser. In Glenthøj, Rasmus (Eds.), Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-87-12-05302-6. p. 192–203.
 • Kjeldstadli, Knut (2016). Arbeiderbevegelsen og de intellektuelle. Vardøger. ISSN 0333-0877. 36, p. 166–183.
 • Kjeldstadli, Knut; Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar & Matos, Tiago Manuel [Show all 7 contributors for this article] (2015). Questions for the Future. Towards an Analytical Framework. In Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel & Stan, Sabina (Ed.), Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 9781783482771. p. 223–229.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). A Closed Nation or an Open Working Class?: When do Unions Opt for Including Labour Migrants? In Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel & Stan, Sabina (Ed.), Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 9781783482771. p. 83–98.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). En ny arbeidslivets historie? Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-819-7. p. 281–292.
 • Erne, Roland; Bieler, Andreas; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut & Matos, Tiago Manuel [Show all 7 contributors for this article] (2015). Introduction: politicizing the transnational. Labor History. ISSN 0023-656X. 56(3), p. 237–245. doi: 10.1080/0023656X.2015.1042756.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Grunnloven - liberal, men demokratisk? In Holst, Cathrine; Stjernø, Steinar & Bernt, Jan Fridthjof (Ed.), Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Pax Forlag. ISSN 9788253037905. p. 37–53.
 • Kjeldstadli, Knut (2014). The Nation State in the Age of Globalizations - Stone Dead or Rejuvenated? In Sterri, Aksel Braanen (Eds.), Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world. Brill|Sense. ISSN 9789462099289. p. 93–103. doi: 10.1007/978-94-6209-929-6_11.
 • Kjeldstadli, Knut (2014). De tre samfunn. Arbeidsliv, næringsliv og hverdagsliv etter 1905. In Rovde, Olav & Skobba, Ingvar (Ed.), Telemarks historie ; b. 3: Etter 1905. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1409-9. p. 15–83.
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Den norske transnasjonalhistorien. In Johnsen, Berit Eide (Eds.), Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-42961-4. p. 15–29.
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Den gamle kontrollen av de fremmede. In Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (Ed.), Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021324. p. 226–240.
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Hva er nyliberalisme? Fem perspektiver. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. p. 39–47.
 • Kjeldstadli, Knut (2011). Statens politikk overfor minoriteter - historisk og i dag. In Kopperud, Øivind & Kieding Banik, Vibeke (Ed.), Utenfor det etablerte : aspekter ved Einhart Lorenz' forskning. HL-senteret. ISSN 978-82-92988-04-6.
 • Kjeldstadli, Knut (2011). Northern Europe. Denmark, Norway, Sweden, Finland. In Bade, Klaus J.; Emmer, Pieter C.; Lucassen, Leo & Oltmer, Jochen (Ed.), The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th Century to the Present. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-89586-6. p. 5–12.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Det samfunnsmessige forpliktede universitet. Vardøger. ISSN 0333-0877. p. 134–147.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). What is a National Minority. In Døving, Cora Alexa & Schwaller, Nicolas (Ed.), Minority Narratives and National Memory. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-502-2.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). En nasjon for det 21. hundreåret. SAMORA. ISSN 0801-6992.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Kollektive bevegelser. In Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut & Sørvoll, Jardar (Ed.), Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-304-1. p. 13–32.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Fra innvandrere til minoriteter. In Lund, Anne Carine Bonnevie & Moen, Bente Bolme (Ed.), Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2509-9. p. 15–29.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). "Arbeidere i alle land - foren dere!", også i dag? :. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. p. 6–31.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Should Integration be the Goal? A Policy for Difference and Community. In Alghasi, Sharam; Eriksen, Thomas Hylland & Ghorashi, Halleh (Ed.), Paradoxes of cultural recognition: Perspectives from Northern Europe. Ashgate. ISSN 978-0-7546-7469-6. p. 59–73.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Fra kapitalistisk samfunn til kunnskapssamfunn? In Myhre, Jan Eivind; Collett, John Peter & Skeie, Jon (Ed.), Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-094-8. p. 280–300.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Arven etter Edvard Bull d.y. - en sosiokulturell historie? In Supphellen, Steinar (Eds.), I Gerhard Schønings fotspor. Historiefaget og historieinstituttet i Trondheim i fag- og kunnskapshisorisk perspektiv. Innlegg ved eit jubileumsseminar. Institut for historie og klassiske fag, NTNU. ISSN 978-82-7765-200-9. p. 37–47.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Rom for venstrepolitikk? Et historisk perspektiv. Vardøger. ISSN 0333-0877. 31, p. 14–21.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Historien - vitenskapen om forandrigens mulighet? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(3-4), p. 39–45.
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Fotografier og historie. In Ekeberg, Jonas & Østgaard Lund, Harald (Ed.), 80 millioner bilder. Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005. Press Forlag. ISSN 978-82-7547-315-6. p. 14–21.
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Sammensatte museer for et sammensatt samfunn? In Bjorli, Trond; Jensen, Inger & Telste, Kari (Ed.), Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Liv Hilde Boe. Norsk Folkemuseum. ISSN 978-82-900036-80-. p. 239–259.
 • Kjeldstadli, Knut (2008). En saga blott? Å skrive norgeshistorie i globaliseringens tid. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø. ISSN 1503-1241. p. 57–76.
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Nordeuropa.Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland. In Bade, Klaus J.; Emmer, Pieter C.; Lucassen, Leo & Oltmer, Jochen (Ed.), Enzyklopädie Migration in Europa Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Verlag Ferdinand Schöningh. ISSN 978-3-506-75632-9. p. 54–98.
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Tolk for mangfold - talsmann for enhet? Universitetskultur og lærerutdanning i det 21. hundreåret. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922.
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Den store omdanningen. Fremmedfiendtlighet, utrygghet og klasse. In Eriksen, Thomas Hylland (Eds.), Trygghet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01060-1. p. 97–115.
 • Kjeldstadli, Knut (2006). En norsk kultur. Ja. Én norsk kultur. In Engen, Thor Ola; Kulbrandstad, Lars Anders & Syversen, Eva-Marie (Ed.), Monokultur og multikultur. Nasjonsbyggende diskurser 1905-2005. Oplandske Bokforlag. ISSN 82-7518-140-2. p. 31–44. Full text in Research Archive
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Mulige framtider - Norge som et flerkulturelt samfunn. In Greek, Marit & Jonsmoen, Kari Mari (Ed.), Utfordringer i flerkulturell formidling. Høgskolen i Oslo. Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid. ISSN 82-579-4549-8. p. 4–15.
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Immigration and industrialisation, Norway c.1840-1940. In Bruland, Kristine (Eds.), Essays on Industrialisation in France, Norway and Spain. Unipub forlag. ISSN 82-7477-205-9. p. 169–182. Full text in Research Archive
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Substantial or Relational Explanations? The Exclusion and Inclusion of Newcomers. The Norwegian Case. In Øverland, Orm (Eds.), Norwegian-American essays 2004. NAHA-Norge. ISSN 82-991461-9-4. p. 47–68. Full text in Research Archive
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Folkbevegelsene er garantister for folkestyret. In Rian, Øystein; Rudd, Harriet & Tangen, Håvard (Ed.), 100 år. Var det alt? Europa 2005 - årbok for Nei til EU. Nei til EU. ISSN 82-91026-32-7. p. 12–21.
 • Kjeldstadli, Knut (2005). En historie om klasseorganisering og industrikapitalisme. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. p. 141–159.

View all works in Cristin

 • Kjeldstadli, Knut (2018). Arbeid og klasse. Historiske perspektiver. Pax Forlag. ISBN 9788253040394. 297 p.
 • Mikkelsen, Flemming; Kjeldstadli, Knut & Nyzell, Stefan (2018). Popular Struggle and Democracy in Scandinavia, 1700-Present. Palgrave Macmillan. ISBN 9781137578495. 457 p.
 • Alsvik, Arne Hveem; Kjeldstadli, Knut; Helsvig, Kim Gunnar & Lindbekk, Kari-Ellen (2017). I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag. ISBN 9788253039695. 299 p.
 • Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut & Matos, Tiago Manuel [Show all 7 contributors for this article] (2015). Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 9781783482771. 272 p.
 • Brochmann, Grete & Kjeldstadli, Knut (2014). Innvandringen til Norge. 900-2010. Pax Forlag. ISBN 9788253035932. 492 p.
 • Olsen, Per Arne; Kjeldstadli, Knut & Christiansen, Dag (2013). Gå inn i din tid - Arbeidsfolks sanger før og nå. Fagborbundet, LO og Norsk noteservice. ISBN 978-82-8089-202-7. 398 p.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge. Pax Forlag. ISBN 9788253033426. 281 p.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Akademisk kapitalisme. Res Publica. ISBN 9788282260176. 203 p.
 • Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut & Sørvoll, Jardar (2010). Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-304-1. 369 p.
 • Meyer, Frank & Kjeldstadli, Knut (2008). Uten Grenser? Migrasjon og minoriteter. Sosialistisk Venstreparti. ISBN 978-82-92952-00-9. 146 p.
 • Meyer, Frank & Kjeldstadli, Knut (2008). Migrasjon og minoriteter. Sosialistisk venstreparti. ISBN 978-82-92952-00-9. 108 p.
 • Brochmann, Grete & Kjeldstadli, Knut (2008). A history of immigration. The case of Norway 900-2000. Universitetsforlaget. ISBN 9788215013138. 329 p.
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Sammensatte samfunn.Innvandring og inkludering. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3101-9. 294 p.
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Aschehougs Norges-historie, bind 10, Et splittet samfunn, 1905-1935. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-23140-3. 318 p.

View all works in Cristin

 • Kjeldstadli, Knut (2017). Innvandring i fortid og framtid. In Johnsen, Berit Eide (Eds.), På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202574130. p. 23–42.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Fra gatekamper til faste forhandlinger. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Ekspertene har rett. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Hva var det å være norsk? Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Norge i verden - hvilket utland var relevant? Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Rasisme og minoriteter. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Flere blir middelklasse. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Norge - et moderne land? Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Et organisert folk. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Arbeiderbevegelsen - reform, revolusjon og ny reformisme. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Propaganda og reklame. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Ulike klasser, ulik utdanning. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Tid til overs - fri tid. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Da spytting kunne være dødelig. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). De harde trettiåra? Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). 1914-1940: Første verdenskrig og mellomkrigstiden. Norgeshistorie.no.
 • Kjeldstadli, Knut (2015). Varieties of Internationalisme. An Introduction. In Bieler, Andreas; Erne, Roland; Golden, Darragh; Helle, Idar; Kjeldstadli, Knut; Matos, Tiago Manuel & Stan, Sabina (Ed.), Labour and Transnational Action in Times of Crisis. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 9781783482771. p. 173–174.
 • Levin, Irene & Kjeldstadli, Knut (2015). Hvem tror du at du er? [TV]. OSLO.
 • Kjeldstadli, Knut (2014). Retten til en skole. Utdanning for et sammensatt samfunn. In Westrheim, Kariane & Tolo, Astrid (Ed.), Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1285-9. p. 5–10.
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Hvorfor flytter vi? Perspektiver, historie Vg2/Vg3. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205418127. p. 569–572.
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Slektsforskning og samfunnshistorie. Tobias. ISSN 0804-2454. p. 66–75.
 • Kjeldstadli, Knut (2013). Fire besteforeldre: Kollektivbiografi og samfunnshistorie. Tobias. ISSN 0804-2454. p. 56–65.
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Fra almisse til universelle ordninger - og tilbake igjen? Sosial trygd. ISSN 0038-1608. p. 24–26.
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Et sosialt røntgenbilde av Oslo i 1920-årene. Tobias. ISSN 0804-2454. p. 28–35.
 • Kjeldstadli, Knut (2012). Jorunn Bjørgum som historiker. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. p. 167–172.
 • Kjeldstadli, Knut (2011). Vår kulturarv. Telemark historie : tidsskrift for Telemark historielag. ISSN 0333-2586. 32, p. 86–96.
 • Kjeldstadli, Knut (2010). Historical immigration to Norway. In Wyzlinska, Zofia (Eds.), Poles in Norway (19th-21st C.). Selection of Materials. The State Archive in Cracow. ISSN 9788392765899. p. 189–199.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Utdanning for et sammensatt samfunn. In Møller, Bente (Eds.), Med forbehold om endringer: Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008. Kultur- og kirkedepartementet. p. 165–167.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Evaluating the Evaluator. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(1), p. 83–103.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Å evaluere evaluatørene. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(1), p. 83–103.
 • Kjeldstadli, Knut (2009). Øyvind Bjørnsons forfatterskap - fra arbeidslivets sosialhistorie til politikkens samfunnshistorie. HIFO-nytt. ISSN 0802-3204. p. 3–15.
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Et svar til Thomas Hylland Eriksen. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. ISSN 1502-4008. 9(2), p. 102–105.
 • Kjeldstadli, Knut (2008). Museums and collective identity: a new concept of "nation". In Goodnow, Katherine & Akman, Haci (Ed.), Scandinavian museums and cultural diversity. Berghahn Books. ISSN 978-1-84545-577-4. p. 172–186.
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Folkelige bevegelser. Fortid. ISSN 1504-1913. 4(3), p. 14–22.
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Kulturkanon. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Det reelle partiet. Demo. ISSN 1503-3171. 7(2).
 • Kjeldstadli, Knut (2007). Rjukan - et moderne eventyr. Telemark historie. ISSN 0800-3408. 28, p. 62–78.
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Francis Sejersted. Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20. århundrede. Pax forlag, Oslo 2005, 612 s. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. p. 701–707.
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Noregs Mållag som samfunnsfenomen. Mål og makt. ISSN 0332-7744. 35(1), p. 44–55.
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Å tenke i relasjoner. Fortid. ISSN 1504-1913. 3(4), p. 25–29.
 • Kjeldstadli, Knut (2006). Verdenshistorie: hva, hvordan og hvorfor? Fortid. ISSN 1504-1913. 3(3), p. 10–14.
 • Kjeldstadli, Knut (2005). Svensker i Telemark. Telemark historie. ISSN 0800-3408. p. 74–85. Full text in Research Archive
 • IMDI-rapport, 9-2007 & Kjeldstadli, Knut (2007). Arbeidsmigrasjon - noe å lære av historien? Integrerings-og mangfoldsdirektoratet. ISSN 978-82-92757-26-0.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:34 PM - Last modified June 11, 2019 1:37 PM

Projects

No ongoing projects