Maleriene

Munch om Aulamaleriene

"Jeg lod det bedste lærred komme fra Holland og brugte Windsor og Newton farver." (Tøjner 2000:153)
"Jeg har aldrig lovet at male aulabillederne i fresco." (Tøjner 2000:162)

Motiv og mål

Munchs malerier i Aulaen dekker litt over 220 m² av rommets tre hovedvegger; de to store sideveggene og den nordre fondveggen bak scenen. Maleriene er omgitt av gråhvite, marmorkledde pilastre (veggene bak maleriene og marmorplatene består av murt teglstein). "Solen" (ca 449x786 cm), som er frisens sentrale motiv, dekker den øverste delen av veggen mot nord. Til betrakterens venstre for denne følger: "Våknende menn i lysflommen" (ca 447x298 cm), "Kvinner vendt mot solen" (ca 448x162 cm), "Nye stråler" (ca 449x226 cm), "Historien" (ca 448x1163 cm) og "Kjemien" (ca 449x226 cm). På høyre side av "Solen" er "Genier i lysflommen" (ca 448x297 cm), "Menn vendt mot solen" (ca 448x165 cm), "Høstende kvinner" (ca 450x225 cm), "Alma Mater" (ca 449x1164 cm) og "Kilden" (ca 448x225cm).

Historikk

1916 - maleriene ble donert til UiO og montert i Aulaen
1925-26* - maleriene ble remontert med nye blindrammer inkludert preparering av baksidene, overflaterensing (1) og kanskje en meget begrenset, lokal fernissering på noen få fargestrøk
1937 - maleriene ble sannsynligvis renset (2)
1939*
1940 - maleriene ble skåret ned og bragt i sikkerhet (tap av ytre deler av motivene samt originale oppspenningskanter)
1946* - maleriene ble renset (3) og klistret opp på masonittplater på et rammeverk av tre (tap av blindrammer fra 1926)
1957 - maleriene ble renset (4)
1973 - maleriene ble renset (5)
1986 - "Historien", "Våknende menn i lysflommen" og "Solen" ble renset (6)
2001 - UiOs konserveringsstudenter utførte rensetester (5x5 cm) på "Historien", "Nye stråler", "Våknende menn i lysflommen" og "Alma Mater"

2005 - Aulaprosjektet startet med tilstandsundersøkelser og tolkning av materialer, teknikk og opprinnelig utseende

2008 - "Kjemien" ble tatt ned og erstattet av en midlertidig kopi (1:1 foto på syntetisk lerret)

2009 - de øvrige maleriene ble tatt ned og renset for støv, sot og gammelt limsøl

2010 - trerammeverket ble fjernet fra baksiden av masonittplatene og erstattet med honeycombplater - ny marouflage og nye pynterammelister

2011 - samtlige malerier ble montert tilbake i aulaen før åpningssermonien i juni

2017 - Tilstandsvurdering av fire malerier ("Historien", "Alma Mater", "Kjemien" og "Kilden") inkludert fjerning av støv

2018 - Tilstandsvurdering av fem malerier ("Nye Stråler", "Kvinner vendt mot solen", "Våknende menn i lysflommen", "Solen", "Genier i lysflommen", "Menn vendt mot solen" og "Høstende kvinner" inkludert fjerning av støv

 

*"Forskerne", 1911/1925-27(?), (480x1100 cm), ble montert i Aulaen foran "Alma Mater" både i 1926, 1939 og 1946. Siden 1951 har dette maleriet vært i Munch-museets eie. Det ble stilt ut i museets foredragssal tolv år etter overdragelsen fra UiO.

Publisert 21. apr. 2010 11:23 - Sist endret 12. apr. 2019 15:16