English version of this page

Å vende om konservering med innovative og bærekraftige IT verktøy (FliNT) (avsluttet)

Å teste omvendt klasserom-modellen i kombinasjon med nye digitale verktøy for å støtte opp om bachelorstudentenes læring og studieteknikk.

Tre studenter gjør øvelser i undersøkelsesmetoder. Foto.
Foto: Douwtje van der Meulen

Om prosjektet

Prosjektet fokuserte på å utvikle et undervisningsopplegg som bedre integrerer teori, praksis og generelle ferdigheter i introduksjonsemne til konservering av kulturarv.

På grunn av begrensede ressurser er det i dag en ubalanse i teoretisk og praktisk undervisning. Videre har det vist seg at mange nye bachelorstudenter strever med å lese og skrive akademiske tekster.

Mål

Målet til Flint var å utvikle studentenes studieteknikk og dermed forbedre læringsutbytte. For å frigjøre tid til praktiske øvelser og støtte opp under læringsprosessen er modellen omvendt klasserom testet i kombinasjon med nye digitale verktøy som Canvas, Talkwall og lightboard.

Læringsteoriene som er anvendt er Blended learning og samstemt undervisning, og læringsaktiviteter som kombinerer individuell og sosial læring.

Samarbeidspartnere

Finansiering

Varighet

01.01.2018 - 30.12.2019

Publisert 6. nov. 2020 15:23 - Sist endret 27. jan. 2021 15:55