English version of this page

Minuskule tekster: Marginaliserte stemmer i tidlig middelaldersk latinsk kultur

Utsnitt av et middelaldermanuskript.

Utsnitt av middelaldermanuskript. München, Bayerische Staatsbiblithek, Clm 6325, fol. 7v. Foto: Münchener DigitalisierungsZentrum.

Prosjektet «MINiTEXTS» studerer svært korte - minuskule -  tekster som ble lagt til i blanke felt i latinske manuskripter i perioden fra ca. år 700 - ca. år 1000.

De minuskule tekstene kan variere i omfang fra en side eller to, til et kort notat som minner om en moderne Tweet.

Om prosjektet


Aktuelle saker


Prosjektet «MINiTEXTS – Minuskule tekster: Marginaliserte stemmer i tidlig middelaldersk latinsk kultur (c. 700 – c. 1000)» mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under den Europeiske unions Horisont 2020-program, kontraktnummer 101018645 (ERC Advanced Grant 2020).

Publisert 28. sep. 2021 10:24 - Sist endret 5. apr. 2022 14:15