Skal studere tusenårgamle «tweets»

Professor Ildar Garipzanov og MINiTEXTS er tildelt ERC Advanced Grant for sitt prosjekt om hittil oversette mini-tekster i middelaldermanuskripter. Tekstene kan bidra til å kaste nytt lys over middelalderens kultur.

Utsnitt av håndskrevet manuskript fra middelalderen

Utsnitt av middelaldermanuskript. München, Bayerische Staatsbiblithek, Clm 6325

Portrett av Ildar Garipzanov
Professor lldar Garipzanov. Foto: Olaf Christensen/UiO

– Jeg føler meg beæret, og samtidig betrygget om at min forskning har en bredere intellektuell betydning og akademisk appell, sier Ildar Garipzanov som er professor i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). Tildelingen er på 2,5 millioner Euro.

Oversett materiale gir ny innsikt

Garipzanovs forskerteam skal studere et hittil oversett tekstkorpus, nemlig korte tekster som ble lagt til i tomme flater i latinske manuskripter i Europa tidlig i middelalderen.

I motsetning til hovedtekstene i manuskriptene er det sjelden slike mini-tekster har identifiserbare forfattere. De kan likevel gi verdifull innsikt i sin samtid.

Mini-tekstene kan variere i omfang fra en side eller to til et kort notat som minner om en moderne tweet. De representerer en unik samling av tidlig middelaldersk praktisk kunnskap, etterlatt av et stort antall anonyme mennesker.

Kommer tettere på middelalderens mennesker

Faksimile av middelaldermanuskript
En mini-tekst lagt til i et manuskript fra Sør-Tyskland i det niende århundre, en formel for helliggjørelse av glohett jern til bruk i en middelaldersk rettslig prøvelse, ofte kalt «jernbyrd». Personen skulle bære det rødglødende jernet et lite stykke, for å bevise sin uskyld. Bønnen som er nedtegnet ble brukt av en prest til å innvie jernstykket slik at det kunne levere Guds dom i rettssaken. Fra Herzog-August-biblioteket i den tyske byen Wolfenbüttel.

Prosjektet MINiTEXTS skal analysere den kunnskapen som disse tekstene formidler, og studere de sosiale, religiøse og kulturelle praksisene de indirekte refererer til.

Garipzanov forteller at der hvor tradisjonell manuskriptforskning gjerne ser på tekster knyttet til konger, biskoper og intellektuelle eliter, vil hans prosjekt studere tekster som er tettere på personlige og felles behov hos vanlige mennesker.

Dette inkluderte også personlige behov for omsorg for kropp og sjel, knyttet til de usikre forholdene mennesker levde under i middelalders samfunn.

Viktig anerkjennelse av tverrfaglig forskning på middelalderkultur

– Dette er en stor anerkjennelse av middelalderforskningen ved HF. Et ERC Advanced Grant henger svært høyt, og denne tildelingen vil styrke dette viktige forskningsmiljøet i lang tid framover. Det er en udelt glede å kunne gratulere Ildar Garipzanov og MINiTEXTS i dag, sier forskningsdekan Mathilde Skoie.

– Denne tildelingen er svært oppmuntrende for en som har lagt til side de tradisjonelle og «tryggere» forskningstemaene, og krysset over inn i ukjente forskningsfelt. Jeg håper også at tildelingen vil bidra til et sterkere akademisk miljø for tverrfaglig forskning på middelalderkultur her ved Universitetet i Oslo, sier professor lldar Garipzanov.

Les nyhetssak om tildelingen fra UiO

Les mer om ERC Advanced Grant

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 22. apr. 2021 12:01 - Sist endret 22. apr. 2021 13:07