English version of this page

Mangfoldige offentligheter (avsluttet)

1700-tallets trykte offentlighet var mangfoldig, til tross for at kongemakten satte sterke begrensninger for det trykte ord. Denne spenningen vil forskningsprosjektet 'Mangfoldige offentligheter Tidsskrifter, ytringsfrihet og produktiv sensur i Danmark-Norge 1720-1814' undersøke.

Mange jobber i et lokale. En pent kledd dame er der. Maleri.

Om prosjektet

Den trykte offentligheten som vokste frem på 1700-tallet besto av en mengde genrer. De ble utforsket og utviklet i et teatralt spill der tvetydigheten, kritikken og skjemtet fikk stor plass. Denne utfoldelsen av genrer skjedde imidlertid i en tid der kongemakten satte sterke begrensninger på det trykte ords frihet, ved hjelp av sensur, porto- og privilegiepolitikk.

Mål

1700-tallets offentlighet har en særegen historisitet. Den var internasjonal på en måte som preget dette århundret, både i utspring og uttrykk. Til tross for begrensningene vokste det fram en rik tidsskriftkultur. Mellom 1720 og 1814 ble det utgitt nærmere 200 ulike tidsskrifter. Tidsskriftene hadde et bredt tilfang av stemmer, og gjorde bruk av et utall av genre. Vi vil utforske dette genremangfoldets historiske, politiske og litterære karakter.

Det var begrenset trykkefrihet, men det var likevel mange stemmer i aktivitet, og man kan mistenke offentlighetens teatrale og lekne form å ha oppstått på grunn av snarere enn på tvers av begrensningene. Det er det vi ønsker å finne ut av i prosjektet ”Mangfoldige offentligheter. Tidsskrifter, ytringsfrihet og produktiv sensur i Danmark-Norge 1720-1814”. Vi vil kombinere historiske, idéhistoriske, litteraturvitenskapelige og rettshistoriske perspektiver i vår tilnærming i en ambisjon om å møte noe av det mangfoldet vi ser i kildene ved variert metodisk i tilnærmingen.

Dette tror vi vil gi et nytt blikk på det brokete opphavet til den senere historien om Norge, en historie som er blitt skrevet med større vekt på homogenitet. Ved å undersøke de estetiske og politiske praksisene i tidens trykte offentlighet vil man også se samfunnsmessige karakterdrag. Paradokset enevelde – pluralitet vil være utgangspunkt for tilnærmingen til denne offentlighetshistorien.

Prosjektbeskrivelse (pdf)

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Publisert 15. apr. 2010 10:34 - Sist endret 16. apr. 2021 10:32

Kontakt

Prosjektleder:
Forsker Mona Ringvej

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere