English version of this page

Mangfoldige offentligheter (avsluttet)

1700-tallets trykte offentlighet var mangfoldig, til tross for at kongemakten satte sterke begrensninger for det trykte ord. 

Mange jobber i et lokale. En pent kledd dame er der. Maleri.

Om prosjektet

Den trykte offentligheten som vokste frem på 1700-tallet besto av en mengde genrer. De ble utforsket og utviklet i et teatralt spill der tvetydigheten, kritikken og skjemtet fikk stor plass. Denne utfoldelsen av genrer skjedde imidlertid i en tid der kongemakten satte sterke begrensninger på det trykte ords frihet, ved hjelp av sensur, porto- og privilegiepolitikk.

Forskningsprosjektet 'Mangfoldige offentligheter Tidsskrifter, ytringsfrihet og produktiv sensur i Danmark-Norge 1720-1814' undersøkte denne spenningen.

Mål

1700-tallets offentlighet har en særegen historisitet. Den var internasjonal på en måte som preget dette århundret, både i utspring og uttrykk. Til tross for begrensningene vokste det fram en rik tidsskriftkultur. Mellom 1720 og 1814 ble det utgitt nærmere 200 ulike tidsskrifter. Tidsskriftene hadde et bredt tilfang av stemmer, og gjorde bruk av et utall av genre. Vi utforsket dette genremangfoldets historiske, politiske og litterære karakter.

Det var begrenset trykkefrihet, men det var likevel mange stemmer i aktivitet, og man kan mistenke offentlighetens teatrale og lekne form å ha oppstått på grunn av snarere enn på tvers av begrensningene. Det er det vi ønsket å finne ut av i prosjektet ”Mangfoldige offentligheter. Tidsskrifter, ytringsfrihet og produktiv sensur i Danmark-Norge 1720-1814”. Vi kombinerte historiske, idéhistoriske, litteraturvitenskapelige og rettshistoriske perspektiver i vår tilnærming i en ambisjon om å møte noe av det mangfoldet vi ser i kildene ved variert metodisk tilnærming.

Dette ga et nytt blikk på det brokete opphavet til den senere historien om Norge, en historie som er blitt skrevet med større vekt på homogenitet. Ved å undersøke de estetiske og politiske praksisene i tidens trykte offentlighet så vi også samfunnsmessige karakterdrag. Paradokset enevelde – pluralitet var utgangspunkt for tilnærmingen til denne offentlighetshistorien.

Prosjektbeskrivelse (pdf)

Finansiering

Prosjektet var finansiert av Norges forskningsråd.

Digitalt tidsskriftarkiv

Periodiske skrifter Norge, 1720-1814. En oversikt

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket jobbet prosjektet "Mangfoldige offentligheter" med å digitalisere og indeksere de norske tidsskriftene. Dette er så langt vi er kommet per nå. Register over innhold legges inn fortløpende i Bibsys. Der kan man søke på tema/forfatternavn og liknende.

Bergen

 • 1721 (-1721): Den ridende Mercurius, utgitt av boktrykker Peter Povelsen (Paulsen) Nørvig. Få numre, ingen gjenværende eksemplarer (Egentlig en avis)
 • 1764 (-1765): Den Bergenske Borger-Ven . Hildbrandt Meyer (1723-1785). Finnes ved Gunnerusbiblioteket, Trondheim, Nasjonalbiblioteket, Oslo, og Spesialsamlingene, Bergen
 • 1772 (-1773): Tobaks-Discourserne, Ole Deberg, E-bok
 • 1772 (-1773): Det Bergenske Magazin, Henrik Bryssel Middelthon, Finnes ved Universitetsbiblioteket, Bergen, Gunnerusbiblioteket, Trondheim, Nasjonalbiblioteket, Oslo
 • 1773 (-1773): En Himmelsk Bie-Kube (uklar status), Hans Mossin (1716-1793), Finnes ved Gunnerusbiblioteket, Trondheim, Nasjonalbiblioteket, Oslo, Spesialsamlingene, Bergen
 • 1773 (-1773): Aften-Tanker til høyere Efter-Tanke, Hans Mossin (1716-1793), Finnes ved Spesialsamlingene, Bergen, Nasjonalbiblioteket, Oslo
 • 1773 (-1773): Morgentanker til høyere Efter-Tanke, (Ikke funnet)
 • 1778 (-1781): Provinzialblade, Claus Fasting
 • 1790 (-1790): Tanke-Fortolker, (Ikke funnet)
 • 1791 (-1791): Provinzial-Samlinger, Claus Fasting
 • 1793 (-1793): Den Almeene Røst, Hans Andersen, E-bok (- nr. 1-14, som er tilgjengelige på Nasjonalbiblioteket, Oslo)
 • 1794 (-1797): Den snaksomme Bergenser /Bergenseren, Bernt Børresen, E-bok
 • 1794 (-1794): Provinzial-Lecture, Birgitte Kühle, E-bok
 • 1794 (-1794): Den bergenske Ruskskriver, Tønnes Lange, E-bok (kun ett nr (av to)
 • 1796 (-1797): Bergenseren, Bernt Børretzen,E-bok
 • 1815 (-1816): Bjørgvin, Finnes ved Gunnerusbiblioteket
 • 1817 (-1821): Den norske Tilskuer, E-bok

Christiania

 • 1760 (-1761): Ugentlige Afhandlinger, (Ugentlige korte Afhandlinger om adskillige og hvær paa sin Maade nyige og opbyggelige Ting…som en Frugt af Agershuus Stiftes ny-indrettede Bigtrykkeri Aar 1760), Frederik Nannestad (104 nr. Tilgjengelige på NB, Oslo og Gunnerusbiblioteket)

 • 1765 (-1766): Militærisk Bibliothek…

 • 1766: Christianiæ Magazin…(1 nr) (Gunnerusbiblioteket/NB)

 • 1762 (-1763): Maanedlige Afhandlinger til En og Anden Forbedring i Huusholdningen

 • 1777: Maanedlige Afhandlinger i Hensigt paa det sande, nyttige og behagelige. Finnes ved NB og Gunnerusbiblioteket.

 • 1782: Christianiæ Maaneds-Tidende. Finnes ved Nasjonalbiblioteket og Universitetet i Bergen

 • 1783: Christianiæ physikalske Aarbog. Finnes ved NB.

 • 1792: (1808): Topographisk Journal for Norge. Flere numre finnes ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, Riksantikvarens bibliotek, Muesum i Stavanger og NB.

 • 1795: (-1800): Hermoder. Finnes ved Universitetsbiblioteket, Gunnerusbiblioteket , Universitetsbiblioteket i Bergen og NB.

 • 1807: Efterretninger og opmuntringer angaaende de nærværende krigsbegivenheder, N. Wulfsberg. Finnes ved Gunnerusbiblioteket.

 • 1808 (-1815): Den norske Bondeven. Finnes ved Universitetsbiblioteket i Bergen og NB.

 • 1807 (-1810): Politik og Historie, Bredo Henrich. Finnes ved Gunnerusbiblioteket og NB.

 • 1808 (-1815): Den norske Bondeven. Finnes ved Universitetsbiblioteket i Bergen og NB.

 • 1809 (-1811): Norges Minerva, Bredo Henrich. Finnes ved Universitetsbiblioteket i Bergen og NB.

 • 1810 (-1816): Norsk Landboeblad, Silvert Aarflot. Høgskolen i Volda, Gunnerusbiblioteket og NB.

 • 1814: Journal for Rigsforfatning, Lovgivning og Politie. N. Wulfsberg. E-bok

 • 1816 (-1820): Saga : et Fjerdingaars-Skrift , Johan Storm Munch. Finnes ved Universitetsbiblioteket, Gunnerusbiblioteket, Universitetsbiblioteket i Bergen, Maiahaugens bibliotek og NB.

 • 1817 (-1829): Budstikken : et Ugeblad af statistisk-oeconomisk og historisk Indhold, Chr. Grøndahl. Finnes ved  Universitetsbiblioteket, Gunnerusbiblioteket, Universitetsbiblioteket i Bergen og NB.

Christiansand

 • 1807 (-1809) Bellona, Hans Thorsen Bachrud. Finnes ved Gunnerusbiblioteket og NB
 • 1816: Mimer. Finnes ved Universitetsbiblioteket i Agder, Gunnerusbiblioteket og NB.

Trondhjem

 • 1761- (1765): Tronhiemske Samling, Peter Friderich Suhm Finnes ved Gunnerusbiblioteket, Universitetsbilioteket i Bergen og NB
 • 1784 – (1786): Samlinger af juridiske og historiske Materier, Lorentz Ewensen. Finnes ved Universitetsbiblioteket, Universitetsbiblioteket i Bergen og Universitetsbiblioteket i Tromsø, Gunnerusbiblioteket og NB.
 • 1798 – (1799): Qvartbladet, Matthias Conrad Peterson. Finnes ved Gunnerusbiblioteket og NB.
 • 1798 (-1810): Trondhiems Budstik, Willum Stephanson.  Finnes ved NB.
 • 1814: Blandede Efterretninger, Fædrelandet betræffende. M.C.  Peterson. Finnes ved Gunnerusbiblioteket og NB.
 • 1815 (-1819): Den lille Trondhjemske Tilskuer, Andreas Steen.  Gunnerusbiblioteket, Universitetsbiblioteket i Bergen og NB.

 

Medieomtale

Arrangementer

 • Internasjonal tidsskriftkonferanse om 1700-tallstidsskriftenes transnasjonale karakter, 12. –14. juni 2013, Bogstad gård.
 • Til Nytte og Fornøyelse. Vitenskap i 1700-tallets tidsskrifter, 1. juni 2012 10:00–16:00, Seminarrom 144, Georg Morgenstiernes hus
 • Materielle perspektiver på offentligheten i Danmark-Norge på 1700-tallet, 16. nov. 2011 09:15–16:00, Nasjonalbiblioteket

 • Borgerlig offentlighet? - Utviklingen av en dansk-norsk offentlighet på 1700-tallet, 10. des. 2010 10:00–16:00, P.A. Munchs hus, sem. rom 454
 • Workshop: Hvordan studere tidsskrifter? 16. nov. 2010, Håndbiblioteket 3. etg NHA
 • Kickoffseminar: "Mangfoldige offentligheter, ved noen av dem", 24. sep. 2010 13:00–16:00, Seminarrom 7, Georg Sverdrups hus

Nyttige lenker

Tyske nettressurser

Annet 1700-tallssnadder til nytte og behag

Publisert 2. sep. 2021 08:22 - Sist endret 3. sep. 2021 11:18

Kontakt

Prosjektleder:
Mona Ringvej

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere