Livet rundt studiene

Student som sitter på en benk utenfor IAKH og leser studenttidsskriftet Fortid. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Studenttidsskrifter

Fortid er historiestudentenes tidsskrift ved UiO og henvender seg til hele den historieinteresserte allmennheten i Norge

Nikolay er arkeologistudentenes tidsskrift ved UiO og utkommer med tre nummer i året, hvorav et om aktuelle utgravninger og de to andre omhandler et spesifikt tema.

Studentdemokrati ved IAKH

Engasjer deg i studentdemokratiet. Du kan påvirke ved å delta i programutvalget. I instituttets beslutningsorganser er det studentrepresentanter både i instituttstyret og i programrådet.

Livet som masterstudent i konservering

I et gult tårn vis-a-vis Kulturhistorisk museum i Frederiksgate, sitter en gjeng med glade masterstudenter som lærer å bevare vår felles kulturarv. Ved konserveringsstudiet kombineres akademiske fag med praktisk analysearbeid og håndverk. Vi får nærkontakt med malerier og historiske gjenstander. Her kan du se hva vi driver med.  

Felles for alle studenter ved UiO