Innkalling til møte i instituttstyret fredag 5. februar 2021, kl. 11.00

Møtet holdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 2. desember 2020

Protokoll fra møtet (lenke).
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til ERC-prosjektet CREATIVE IPR. Det har kommet inn fem søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Ulrike Spring (leder), Veronique Pouillard og Klaus Nathaus.
 • To stillinger som førsteamanuensis i moderne historie (etter 1750). Det har kommet inn 82 søknader. Det er satt ned en sorteringskomité bestående av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Toufoul Abou-Hodeib, Einar Lie og Dominik Collet.
 • Stilling som førsteamanuensis i norsk historie etter 1800. Det har kommet inn 17 søknader. Det er satt ned en sorteringskomité bestående av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Øystein Sørensen.
 • Tre 20 % lektorstillinger i historie som skoletoere. Det har kommet inn 16 søknader. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Steinar A. Sæther, Ellen Cathrine Lund og Trym Fjeldheim Karlsen (studentrepresentant).
 • Postdoktorstilling knyttet til prosjektet ELITE er lyst ut med søknadsfrist 15.3.2021.
 • Doktorgradsstipendiatstilling i middelalderhistorie er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021.
 • Doktorgradsstipendiatstilling i antikk historie er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021.
 • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til satsningen HEI er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021.
 • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet Nordic Civil Societies er lyst ut med søknadsfrist 1.3.2021.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Den økomomiske situasjonen til instituttet

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

  Til behandling i åpent møte:

  Sak 1/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
  Forslag til Vedtak:
  Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...
   

  Sak 2/21: Kunngjøring av vikariat som førstelektor i arkeologi 

  Saksdokumenter:

  Forslag til Vedtak: Instituttstyret godkjenner de fremlagte kunngjøringstekstene og sender de videre til Fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

   

  Sak 3/21: Kunngjøring av stilling som postdoktor knyttet til prosjektet «Gendering the Nordic Past»

  Saksdokumenter:

  Forslag til Vedtak: Instituttstyret godkjenner de fremlagte kunngjøringstekstene og sender de videre til Fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.


  Sak 4/21: Kunngjøring av stilling som forsker knyttet til prosjektet "ELITE"

  Saksdokumenter:

  Forslag til Vedtak: Instituttstyret godkjenner de fremlagte kunngjøringstekstene og sender de videre til Fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

  Eventuelt


  Oslo, 29. januar 2021


  Jón Viðar Sigurðsson
  Instituttleder                                                                        

  Katrine Randin
  administrativ leder

  Publisert 29. jan. 2021 15:32 - Sist endret 29. jan. 2021 15:34