Protokoll fra ekstraordinært møte i instituttstyret 23. februar, kl. 14.15-14.45

Møtet ble holdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Jón Viðar Sigurðsson, Ingar Stene, Einar Lie, Erlend Håland, Hanne Hagtvedt Vik, Unn Pedersen, Nora Birkeland, Kamal Malik.

Observatører (med talerett): Per Ditlef Fredriksen.
Fra administrasjonen: Katrine Randin (referent) og Sana Jafri.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 9. februar 2022

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie. Det har kommet inn 17 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Atle Wold (ILOS). Det ble satt ned en sakkyndig komité bestående av Olav Njølstad (IAKH), Margaret Rung (Roosevelt University) og Eric Arnesen (Columbian College of Arts and Sciences). Komiteen har levert sin rapport. Det er nedsatt en intervjukomité bestående av  Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik, Patrick Bernhard og Muhamed Tiro (student).

  • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Materialities er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Norsk og internasjonal samtidshistorie er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Demokrati, frihet og grenser er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Critical Historiography er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen Violence er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen KLIMER er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen The Ancient Mediterranean er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen KLIMER er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

  • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen Materialities er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022.

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker

 

Til behandling i åpent møte:

Sak 5/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Ingar Stene og Hanne Hagtvedt Vik.


Til behandling i lukket møte:

Sak 6/22: Innstilling til stilling som forsker knyttet til MINiTEXTS

(Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)


Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.
Ingar Stene

Hanne Hagtvedt Vik
 


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 24. feb. 2022 17:07 - Sist endret 9. mars 2022 15:55