Innkalling til møte i instituttstyret 11. mai, kl. 14.15

Møtet holdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 6. april 2022

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Materialities er lyst ut med forlenget søknadsfrist til 16. mai 2022. 

 • Stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen Violence er lyst ut med søknadsfrist 28. februar 2022. Det har kommet inn fem søknader. På grunn av inhabilitet, er prosessen flyttet til IKOS.

 • Stilling som førsteamanuensis i europeisk historie etter 1918. Det kom inn 34 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Kim Priemel og Klaus Nathaus. Komiteen har avlagt sin rapport. Det ble satt ned en sakkyndig komité bestående av Heike Wieters, David Motadel, Jan Östling og Kim Priemel (administrator),.

 • Stilling som førsteamanuensis i europeisk historie i perioden c. 750-1500. Det kom inn 28 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Anders Winroth og Dominik Collet. Komiteen har avlagt sin rapport. Det ble satt ned en sakkyndig komité bestående av Anne Lester, John Arnold, Kirsi Salonen og Anders Winroth (administrator).

 • Stilling som førsteamanuensis i nordisk historie i perioden c. 800-1500. Det kom inn 21 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hans Jacob Orning og Hilde Sandvik. Komiteen har avlagt sin rapport. Det ble satt ned en sakkyndig komité bestående av Leidulf Melve, Alex Woolf, Lars Hermanson og Hans Jacob Orning (administrator). 

 • Stilling som administrativ leder. Det kom inn sju søknader. Det er satt ned en komité bestående av Jon Vidar Sigurdsson, Monica Bakken og Ragnhild Rebne.

 • Stilling som førsteamanuensis i neolitikum til eldre jernalder er lyst ut med søknadsfrist 9. mai.

 • To stillinger som postdoktor knyttet til prosjektet MINiTEXTS lyses ut 18. mai 2022 med søknadsfrist 14. august 2022.

 • To stillinger som doktorgradsstipendiat knyttet til MINiTEXTS lyses ut 18. mai 2022 med søknadsfrist 14. august 2022.

 • Stilling som forsker knyttet til prosjektet VOICED lyses ut 18. mai 2022 med søknadsfrist 14. august 2022.

 • Stilling som forsker knyttet til prosjektet CREATIVE IPR er lyst ut 18. mai 2022 med søknadsfrist 14. august 2022.

O-Sak C: Ekstraordinært styremøte 29. juni 2022

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker


Til behandling i åpent møte:


Sak 17/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...


Sak 18/22: Oppnevnelse av observatør med talerett

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret ber dekanen om at Noëlle Streeton oppnevnes som observatør med talerett i åpent møte til og med utgangen av 2024.


Til behandling i lukket møte:

Sak 19/22: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)


Sak 20/22: Innstilling til stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen KLIMER (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)


Sak 21/22: Innstilling til stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen The Ancient Mediterranean (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)


Sak 22/22: Innstilling til stilling som postdoktor knyttet til forskergruppen Materialities (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)


Sak 23/22: Innstilling til stilling som forsker knyttet til prosjektet VOICED (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)


Sak 24/22: Innstilling til stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Norsk og internasjonal samtidshistorie (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)


Sak 25/22: Innstilling til stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Demokrati, frihet og grenser (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)


Sak 26/22: Innstilling til stilling som doktorgradsstippendiat knyttet til forskergruppen Critical Historiography (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)


Eventuelt


Oslo, 4.5.2022


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 4. mai 2022 21:16 - Sist endret 4. mai 2022 21:16