Protokoll fra ekstraordinært møte i instituttstyret 10. august 2022, kl. 14.15

Møtet ble holdt via Zoom.

Til stede:

Medlemmer: Jón Viðar Sigurðsson, Unn Pedersen, Einar Lie, Eirinn Larsen, Ingar Stene, Nora Birkeland, Kamal Mursal Malik (vara) og Anders Lindhjem-Godal

Fra administrasjonen: Ingrid Stange Ytterstad og Ragnar Holst Larsen (referent)

Orienteringssaker

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 15. juni 2022

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Stilling som førsteamanuensis i Nord-Amerikansk historie utlyses på nytt, da de tre innstilte til stillingen takket nei til tilbudet. Den godkjente utlysningsteksten fra den opprinnelige utlysningen vil bli gjenbrukt, og stillingen vil etter planen utlyses i perioden 1. september - 15. oktober. 2022. Planen er at den som tiltrer i stillingen starter opp høsten 2023. 

  • Ansettelsesprosessene med førsteamanuenser i henholdsvis europeisk middelalder, nordisk middelalder og samtidshistorie er planlagt fullført høsten 2022, med tiltredelse i stillingene høsten 2023. Det er ventet at de sakkyndige rapportene vil være klare i løpet av august. 

  • Ansettelsesprosessen for førsteamanuensis i arkoelogi, neolitikum, er planlagt fullført høsten 2022, med tiltredelse i stillingen høsten 2023. Det er ventet at den sakkyndige rapporten vil være klar i løpet av oktober/november.  

O-Sak C: Øvrige orienteringssaker

  • Institutt for arkeologi, konservering og historie har fått tildelt midler fra Scholars at Risk, via UiO sentralt, til å ansette en forsker i perioden 15.08.2022 - 30.11.2022. 

  • Noëlle Lynn Wenger Streeton og prosjektet POLYCHROME har nådd steg 2 i European Research Council søknadsordning Consolidator Grants og intervjurunde er planlagt i november/desember. 

Til behandling i åpent møte:


Sak 30/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Nora Birkeland og Unn Pedersen.

Sak 31/22: Kunngjøring av postdoktorstilling knyttet til prosjektet «Minuscule Texts: Marginalized Voices in Early Medieval Latin Culture (c. 700–c. 1000)»

Saksdokumenter:

Vedtak: 
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg.

Til behandling i lukket møte:

Sak 32/22: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i kinesisk historie ved Instittutt for kulturstudier og orientalske språk (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Sak 33/22: Innstilling til stilling som forsker tilknyttet ERC-prosjektet “CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries” (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Sak 34/22: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat tilknyttet forskergruppen Materialities ved IAKH (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Eventuelt

Ingen saker meldt til eventuelt.

Oslo, 10.08.22

Nora Birkeland

                                                           Unn Pedersen

Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                       

                                                            Ingrid Stange Ytterstad
                                                            Fungerende kontorsjef

Publisert 11. aug. 2022 09:34 - Sist endret 11. aug. 2022 09:34