Unn Pedersen

Førsteamanuensis - Arkeologi
Bilde av Unn Pedersen
English version of this page
Telefon +47 22841999
Mobiltelefon +4799518022
Rom 1.37
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 11 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0316 Oslo

Jeg er arkeolog og forsker på vikingtidens finsmeder, håndverkere som fremstilte smykker og andre pyntegjenstander av kobberlegeringer, bly, sølv og gull. For tiden arbeider jeg med funn fra skipsgraven og handels- og håndverksplassen ved Gokstad i Vestfold, og praktspenner fra folkevandringstiden. Fra 2018 og ut 2020 sitter jeg i instituttledelsen ved IAKH, som leder for samfunnskontakt og internasjonalisering, og instituttleders stedfortreder.

Bakgrunn

Fra 2000 til 2008 var jeg ansatt som funnleder ved Kaupang-undersøkelsen, UiO, med ansvar for å katalogisere det store funnmaterialet fra de arkeologiske utgravningene i vikingtidsbyen Kaupang. Fra 2003 var jeg også doktorgradsstipendiat ved Kaupang-undersøkelsen og arbeidet med Kaupangs finsmeder og sporene etter deres håndverksproduksjon. Jeg har også forsket på vektlodd fra vikingtid. Dette var et materiale jeg fattet interesse for under min utdannelse ved UiO og det dannet grunnlag for min hovedfagsoppgave. Jeg har undervist og veiledet studenter på bachelor- og masternivå ved Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet (2009) og ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo (2000-2018).

I 2010 og 2011 var jeg prosjektleder for Norgeshistorie på nett, prosjektet som ledet til Norgeshistorie.no, et nettsted om norsk historie. Til og med 2015 satt jeg i redaksjonsrådet som har kvalitetssikret og fagfellevurdert innholdet på nettstedet, og i 2012 og 2013 var jeg hovedredaktør for tidsskriftet Viking. Jeg har bred erfaring fra populærvitenskapelig formidling, og holder jevnlig foredrag og presenterer min forskning i media. Jeg har deltatt i produksjonen av utstillinger og har skrevet barnebøkene På besøk i vikingtidsbyen Kaupang og På en gård i vikingtiden, og Vikingdronningens grav. De to førstnevnte har også kommet i engelsk oversettelse.

Flere av mine publikasjoner er tilgjengelige på academia.edu.

Utdannelse

2014 Pedagogisk basiskompetanse, UiO

2010 ph.d. Universitetet i Oslo (UiO) med avhandlingen I smeltedigelen - Finsmedene i vikingtidsbyen Kaupang

2000 cand.philol. i nordisk arkeologi, UiO med hovedfagsoppgaven Vektlodd - sikre vitnesbyrd om handelsvirksomhet?

Faglige kompetanseområder

Vikingtid, håndverk og produksjon, Kaupang, handel og vareutveksling

Emneord: Arkeologi, Vikingtid, Håndtverk, Jernalder, Formidling, Materiell kultur

Publikasjoner

Pedersen, Unn og Siv Kristoffersen 2018: A Scandinavian Relief Brooch: Artistic Vision and Practical Method Combined. Medieval Archaeology 62(2), s 219- 236 . doi: 10.1080/00766097.2018.1535384

Pedersen, Unn 2017: Vikingdronningens grav. Gyldendal.

Pedersen, Unn 2016: Into the Melting Pot: Non-ferrous Metalworkers in Viking-period Kaupang. Aarhus Universitetsforlag.

Pedersen, Unn 2016: Non-ferrous metalworking in Viking Age Scandinavia: A question of mobility. I Val Turner, Olwyn A. Owen and Doreen J. Waugh (red.): Shetland and the Viking world, s. 263-269. Shetland Heritage Publications.  

U. Pedersen,  T. Andersen,  S. Simonsen and M. Erambert 2016: Lead Isotope Analysis of Pewter Mounts from the Viking Ship Burial at Gokstad: On the Origin and Use of Raw Materials. Archaeometry, tilgjengelig fra http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/arcm.12222/full

Pedersen, Unn 2016: The Viking Farm. Gyldendal.

Pedersen, Unn 2016: The Viking Town. Gyldendal.

Pedersen, Unn 2015: På den andre siden - smykkehåndverket bak Dalemspennen. I Lotte Hedeager (red.): Dalemsfunnet, s. 37-46. Norske Oldfunn, tilgjengelig på academia.edu   

Pedersen, Unn 2015: Noe for enhver smak - smykkeproduksjon i vikingtidsbyene. I Jon Anders Risvaag, Terje Brattli og Ragnhild Berge (red.): Inn i fortida - ut i verden - i museet! s. 52-60. Museumsforlaget.

Pedersen, Unn 2015: Leadworking in Viking-Age Norway, I Marianne Hem Eriksen, Unn Pedersen, Bernt Rundberget, Irmelin Axelsen og Heidi Lund Berg (red.): Viking Worlds. Things, spaces, and movement, s. 179-197. Oxbow.

Pedersen, Unn og Jon Vidar Sigurdsson 2015: 800-1050: vikingtid. Norgeshistorie.no 

Pedersen, Unn 2015: Urban craftspeople at Viking-age Kaupang, I Gitte Hansen, Steven P. Ashby og Irene Baug (red.): Everyday Products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600, s. 51-68. Oxbow.

Pedersen, Unn 2014: Kaupangs kvinner, I Nancy L. Coleman og Nanna Løkka (red.): Kvinner i vikingtid, s. 167-185. Scandinavian Academic Press.

Madsen, H.J., U. Pedersen, E. Roesdahl og S.M. Sindbæk 2014: Mindre inventar og personlige ejendele, I  Else Roesdahl, Søren M. Sindbæk og Anne Pedersen (red.): Aggersborg i vikingetiden. Bebyggelsen og borgen, s. 314-329. Nationalmuseet/ Jysk Arkæologisk Selskab.

Pedersen, U. 2014: Nye studier av Gokstadfunnet. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 122, s 33-36, tilgjengelig på academia.edu

Pedersen, U. 2013: På en gård i vikingtiden. Gyldendal.

Pedersen, U. 2013: Det store i det små - vikingtidens finsmeder under lupen. Primitive tider, 15 s. 71-83, tilgjengelig på academia.edu.

Pedersen, U. og C.L. Rødsrud 2013: Nye vektlodd fra Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift, 119, s. 53-59, tilgjengelig på academia.edu.

Pedersen, U. 2010: I smeltedigelen. Finsmedene i vikingtidsbyen Kaupang. Avhandling for ph.d.-graden, Universitetet i Oslo.

Pedersen, U. 2009: Den ideelle og den reelle smed. I J. Lund og L. Melheim (red.): Håndverk og produksjon. Et møte mellom ulike perspektiver,  OAS vol. 2, s. 129–146. Unipub. Oslo, tilgjengelig på academia.edu.

Pedersen, U. 2009: På besøk i vikingtidsbyen Kaupang. Gyldendal/ Bokklubben.

Pedersen, U. 2008: Weights and balances. I D. Skre (red.): Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age,  Kaupang Excavation Project Publication Series, vol. 2. Norske Oldfunn XXIII, s. 119–195. Aarhus University Press. Århus, tilgjengelig på academia.edu.

Pedersen, U. 2008: Dumme menn og troll til kjerringer. I K. Chilidis, J. Lund, C. Prescott (red.): Facets of archaeology. Essays in honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday, OAS vol. 10, s. 585–595. Unipub. Oslo, tilgjengelig på academia.edu.

Pedersen, U. og L. Pilø 2007: The Settlement: Artefacts and Site Periods. I D. Skre (red.): Kaupang in Skiringssal. Kaupang Excavation Project Publication Series, vol. 1. Norske Oldfunn XXII,s. 179–190. Aarhus University Press. Århus, tilgjengelig på academia.edu.

Pedersen, U. 2001: Vektlodd – sikre vitnesbyrd om handelsvirksomhet? I Primitive tider 2001:19–36, available at academia.edu.

 • Jahnsen, Sofie Scheen & Pedersen, Unn (2020). HEI: Heritage Experience Initiative. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  132, s 18- 22
 • Kristoffersen, Siv & Pedersen, Unn (2020). Changing perspectives in southwest Norwegian style I, In Toby Martin & Wendy Morrison (ed.),  Barbaric Splendour: The Use of Image Before and After Rome.  Archaeopress.  ISBN 9781789696592.  artikkel.  s 47 - 60
 • Pedersen, Unn (2019). From bronze-casting to non-ferrous metalworking: complexity, choices and cooperation in urban Scandinavian Viking-Age workshops, In Steven P. Ashby & Søren M. Sindbæk (ed.),  Crafts and Social Networks in Viking Towns.  Oxbow Books.  ISBN 978-1-78925-160-9.  Chapter 11.  s 231 - 250
 • Pedersen, Unn & Kristoffersen, Elna Siv (2019). To spenner fra samme hånd? Folkevandringstidens relieffspenner i detalj. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXXXII, s 119- 134 . doi: 10.5617/viking.7118 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen, Unn & Kristoffersen, Siv (2018). A Scandinavian Relief Brooch: Artistic Vision and Practical Method Combined. Medieval Archaeology.  ISSN 0076-6097.  62(2), s 219- 236 . doi: 10.1080/00766097.2018.1535384 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen, Unn (2017). Hva er faglitterær formidling for barn? Fakta forskning og fantasi. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (130), s 37- 42 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pedersen, Unn (2017). Viking-period non-ferrous metalworking and urban commodity production, In Ann Zanette Tsigaridas Glørstad & Kjetil Loftsgarden (ed.),  Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.  Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  Kapittel 7.  s 124 - 138
 • Pedersen, Unn (2017). Vikingtidskvinner i maktens innerste sirkel, I: Karoline Kjesrud & Nanna Løkka (red.),  Dronningen i vikingtid og middelalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230401828.  Kapittel 4.  s 98 - 125
 • Pedersen, Unn (2016). Non-ferrous metalworking in Viking Age Scandinavia: A question of mobility, In Val E. Turner; Olwyn A. Owen & Doreen J. Waugh (ed.),  Shetland and the Viking World. Papers from the Seventeenth Viking Congress, Lerwick.  Shetland Heritage Publications.  ISBN 978-0-9932740-3-9.  Kapittel.  s 263 - 269
 • Pedersen, Unn; Andersen, Tom; Simonsen, Siri Lene & Erambert, Muriel (2016). Lead isotope analysis of pewter mounts from from the Viking ship burial at Gokstad: On the origin and use of raw materials. Archaeometry.  ISSN 0003-813X.  58, s 148- 163 . doi: 10.1111/arcm.12222
 • Pedersen, Unn (2015). Leadworking in Viking-Age Norway, In Marianne Hem Eriksen; Unn Pedersen; Bernt Rundberget; Irmelin Axelsen & Heidi Lund Berg (ed.),  Viking Worlds. Things, spaces, and movement.  Oxbow Books.  ISBN 9781782977278.  Chapter 12.  s 179 - 197
 • Pedersen, Unn (2015). Noe for enhver smak - smykkeproduksjon i vikingtidsbyene, I: Jon Anders Risvaag; Ragnhild Berge & Terje Brattli (red.),  Inn i fortida - ut i verden - i museet!.  Museumsforlaget AS.  ISBN 978-82-830-5019-6.  Kapittel 4.  s 52 - 60
 • Pedersen, Unn (2015). På den andre siden - smykkehåndverket bak Dalemspennen, I: Lotte Hedeager & Lars Forseth (red.),  Dalemfunnet.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-203-9.  Kapittel 4.  s 37 - 46
 • Pedersen, Unn (2015). Urban craftspeople at Viking-age Kaupang, In Gitte Hansen; Steven P. Ashby & Irene Baug (ed.),  Everyday Products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600.  Oxbow Books.  ISBN 978-1782978053.  Chapter 4.  s 51 - 68
 • Dobat, Andres; Pedersen, Unn; Pedersen, Anne & Roesdahl, Else (2014). Genstande med uvis funktion, I: Else Roesdahl; Søren Michael Sindbæk & Anne Pedersen (red.),  Aggersborg i vikingetiden. Bebyggelsen og borgen.  Nationalmuseet/ Jysk Arkæologisk Selskab.  ISBN 9788788415865.  6.16.  s 395 - 400
 • Dobat, Andres; Pedersen, Unn; Resi, Heid Gjøstein & Roesdahl, Else (2014). Raw material, rough-outs, waste, In Else Roesdahl; Søren Michael Sindbæk; Anne Pedersen & David M. Wilson (ed.),  Aggersborg. The Viking-Age settlement and fortress.  National Museum of Denmark/ Jutland Archaeological Society.  ISBN 9788788415872.  6.15.  s 337 - 345
 • Dobat, Andres; Pedersen, Unn; Resi, Heid Gjøstein & Roesdahl, Else (2014). Råmaterialer, forarbejder, spild, I: Else Roesdahl; Søren Michael Sindbæk & Anne Pedersen (red.),  Aggersborg i vikingetiden. Bebyggelsen og borgen.  Nationalmuseet/ Jysk Arkæologisk Selskab.  ISBN 9788788415865.  6.15.  s 386 - 394
 • Dobat, Andres; Pedersen, Unn & Roesdahl, Else (2014). Objects of unknown use, In Else Roesdahl; Søren Michael Sindbæk; Anne Pedersen & David M. Wilson (ed.),  Aggersborg. The Viking-Age settlement and fortress.  National Museum of Denmark/ Jutland Archaeological Society.  ISBN 9788788415872.  6.16.  s 346 - 351
 • Madsen, Hans Jørgen; Pedersen, Unn; Roesdahl, Else & Sindbæk, Søren Michael (2014). Mindre inventar og personlige ejendele, I: Else Roesdahl; Søren Michael Sindbæk & Anne Pedersen (red.),  Aggersborg i vikingetiden. Bebyggelsen og borgen.  Nationalmuseet/ Jysk Arkæologisk Selskab.  ISBN 9788788415865.  6.6.  s 314 - 329
 • Madsen, Hans Jørgen; Pedersen, Unn; Roesdahl, Else & Sindbæk, Søren Michael (2014). Small objects and personal equipment, In Else Roesdahl; Søren Michael Sindbæk; Anne Pedersen & David M. Wilson (ed.),  Aggersborg. The Viking-Age settlement and fortress.  National Museum of Denmark/ Jutland Archaeological Society.  ISBN 9788788415872.  6.6.  s 262 - 278
 • Pedersen, Unn (2014). Kaupangs kvinner, I: Nancy L. Coleman & Nanna Løkka (red.),  Kvinner i vikingtid : Vikingatidens kvinnor.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0129-3.  8.  s 167 - 185
 • Pedersen, Unn (2014). Nye studier av Gokstadfunnet. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (122), s 33- 36
 • Pedersen, Unn (2013). Det store i det små - vikingtidens finsmeder under lupen. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (15), s 71- 83
 • Pedersen, Unn & Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Nye vektlodd fra Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  119, s 53- 59
 • Pedersen, Unn (2009). Den ideelle og den reelle smed, I: Julie Lund & Anne Lene Melheim (red.),  Håndverk og produksjon. Et møte mellom ulike perspektiver.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-384-4.  Artikkel.  s 129 - 146

Se alle arbeider i Cristin

 • Aannestad, Hanne Lovise; Pedersen, Unn; Moen, Marianne; Naumann, Elise & Berg, Heidi Lund (ed.) (2020). Vikings Across Boundaries Viking-Age Transformations – Volume II. Routledge.  ISBN 9780367364526.  328 s.
 • Eriksen, Marianne Hem; Pedersen, Unn; Rundberget, Bernt; Axelsen, Irmelin & Berg, Heidi Lund (ed.) (2019). Viking Worlds: Things, Spaces and Movement [Paperback edition]. Oxbow Books.  ISBN 9781789252101.  250 s.
 • Pedersen, Unn (2017). Vikingdronningens grav. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205490000.  58 s.
 • Pedersen, Unn (2016). Into the Melting Pot: Non-ferrous Metalworkers in Viking-period Kaupang. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779343108.  222 s.
 • Pedersen, Unn (2016). The Viking Farm. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205496958.  64 s.
 • Pedersen, Unn (2016). The Viking Town. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205496965.  64 s.
 • Eriksen, Marianne Hem; Pedersen, Unn; Rundberget, Bernt; Axelsen, Irmelin & Berg, Heidi Lund (ed.) (2015). Viking Worlds. Things, spaces, and movement. Oxbow Books.  ISBN 9781782977278.  250 s.
 • Pedersen, Unn (2013). På en gård i vikingtiden. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205446649.  57 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen, Unn (2020). A shiny brooch and its secrets.
 • Pedersen, Unn (2019). Formidling som forskningsmetode.
 • Pedersen, Unn (2019). Osebergbegravelsen og hva den kan fortelle om mektige vikingtidskvinner.
 • Pedersen, Unn (2019). Urban Viking women.
 • Pedersen, Unn (2019). Vikingbyene som forsvant.
 • Kristoffersen, Siv & Pedersen, Unn (2018). In close-up view: Animal art and crafts in times of change.
 • Pedersen, Unn (2018). Birkakrigeren. Nemi.  ISSN 1651-3436.  (6), s 20- 23
 • Pedersen, Unn (2018). Byene som forsvant.
 • Pedersen, Unn (2018). Urban Viking women: life in Kaupang in Skiringssal.
 • Pedersen, Unn (2018). Urban Vikings with global networks.
 • Pedersen, Unn (2017, 20. januar). Ny bok: Vikingdronningens grav. [Radio].  NRK Vestfold.
 • Pedersen, Unn (2017). Vikingtiden.
 • Eriksen, Marianne Hem; Pedersen, Unn; Rundberget, Bernt; Axelsen, Irmelin & Berg, Heidi Lund (2015). Exploring Viking Worlds, In Marianne Hem Eriksen; Unn Pedersen; Bernt Rundberget; Irmelin Axelsen & Heidi Lund Berg (ed.),  Viking Worlds. Things, spaces, and movement.  Oxbow Books.  ISBN 9781782977278.  Introduction.
 • Sigurdsson, Jon Vidar & Pedersen, Unn (2015). Den mangfoldige vikingtidsgården. Norgeshistorie.no.
 • Sigurdsson, Jon Vidar & Pedersen, Unn (2015). Den vennlige vikingen. Norgeshistorie.no.
 • Sigurdsson, Jon Vidar & Pedersen, Unn (2015). Fangst, jern og serieproduksjon. Norgeshistorie.no.
 • Sigurdsson, Jon Vidar & Pedersen, Unn (2015). Fra høvdingdømmer til kongedømme. Norgeshistorie.no.
 • Sigurdsson, Jon Vidar & Pedersen, Unn (2015). Landet blir kristnet. Norgeshistorie.no.
 • Sigurdsson, Jon Vidar & Pedersen, Unn (2015). Rane, bytte, kjøpe, gi. Norgeshistorie.no.
 • Sigurdsson, Jon Vidar & Pedersen, Unn (2015). Religioner møtes i vikingtiden. Norgeshistorie.no.
 • Sigurdsson, Jon Vidar & Pedersen, Unn (2015). Samlingen av «Norge». Norgeshistorie.no.
 • Sigurdsson, Jon Vidar & Pedersen, Unn (2015). Treller, bønder og elite. Norgeshistorie.no.
 • Sigurdsson, Jon Vidar & Pedersen, Unn (2015). Vikingenes vakre verden. Norgeshistorie.no.
 • Sigurdsson, Jon Vidar & Pedersen, Unn (2015). Vikingferdene. Norgeshistorie.no.
 • Sigurdsson, Jon Vidar & Pedersen, Unn (2015). Vikingtidsbyen Kaupang. Norgeshistorie.no.
 • Pedersen, Unn (2014). Economy in the Viking Age.
 • Pedersen, Unn (2014). En allsidig mann.
 • Pedersen, Unn (2014). En allsidig mann..., I: Cecilia Gustavsen (red.),  Hauglagt - vikingenes gravskikk på Gulli.  Vestfoldmuseene.  Kapittel.  s 52 - 55
 • Pedersen, Unn (2014). Historieskriving for barn - mer enn bare fakta.
 • Pedersen, Unn (2014). Kaupang: Viking-Age expansion to the North, In Søren Michael Sindbæk & Athena Trakadas (ed.),  The World in the Viking Age.  Vikingeskibsmuseet.  ISBN 978-87-85180-70-4.  23.  s 96 - 97
 • Pedersen, Unn (2014). Nytt om vikingtiden.
 • Pedersen, Unn (2014). Vektlodd og skålvekter fra vikingtiden.
 • Pedersen, Unn (2014). Vestfold in the Viking Age.
 • Pedersen, Unn (2014). Økonomi i vikingtiden.
 • Pedersen, Unn (2013). Copper alloy working. Technological innovations, learning and adoption.
 • Pedersen, Unn (2013). Finsmedenes smykker - produksjon og distribusjon.
 • Pedersen, Unn (2013). From bronze casting to non-ferrous metalwork in Viking-age Scandinavia.
 • Pedersen, Unn (2013). Lead-working in Viking-age Norway.
 • Pedersen, Unn (2013). Non-ferrous metalworking in Scandinavia: knowledge and learning.
 • Pedersen, Unn (2013, 03. oktober). Ny barnebok om Vestfolds vikingtid. [Radio].  NRK Vestfoldsendingen.
 • Pedersen, Unn (2013). På en gård i vikingtiden.
 • Pedersen, Unn (2013). Vikingtidens finsmeder.
 • Pedersen, Unn (2013). Vikingtidens finsmeder - kunnskap, opplæring og ressurser.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan & Pedersen, Unn (2013). Siste nytt fra Gokstad.
 • Pedersen, Unn (2012). Kvinnene på Kaupang.
 • Pedersen, Unn (2012). Non-ferrous metalworkers in the Scandinavian Viking-age towns.
 • Pedersen, Unn (2012). Objects of lead and copper alloys from Gokstad.
 • Pedersen, Unn (2012). Smykkehåndverket.
 • Pedersen, Unn (2012). Urban craftspeople at Kaupang.
 • Pedersen, Unn (2012). Vestfolds vikingtid.
 • Pedersen, Unn (2011). Barna i vikingtidsbyen.
 • Pedersen, Unn (2011). En reise tilbake i tid, til vikingtiden.
 • Pedersen, Unn (2011). Finsmedene i vikingtidsbyen Kaupang.
 • Pedersen, Unn (2011). Finsmedene i vikingtidsbyen Kaupang.
 • Pedersen, Unn (2011). Kaupang - utgravninger og forskning.
 • Pedersen, Unn (2011). Noe for enhver smak – smykkeproduksjon i vikingtidsbyene.
 • Pedersen, Unn (2011). Non-ferrous metalworkers at Kaupang.
 • Pedersen, Unn (2011). Non-ferrous metalworkers at Kaupang.
 • Pedersen, Unn (2011). Non-ferrous metalworkers in the Scandinavian Viking Age towns.
 • Pedersen, Unn (2011). Smykkestøperne i vikingbyen Kaupang.
 • Pedersen, Unn (2011). Smykkestøperne i vikingtidsbyen Kaupang.
 • Pedersen, Unn (2011). Smykkestøping i vikingtid.
 • Pedersen, Unn (2011). Vikingtidens skipsgraver.
 • Pedersen, Unn (2010). I smeltedigelen - finsmedene i vikingtidsbyen Kaupang. Vis sammendrag
 • Pedersen, Unn (2009). Finsmedene i vikingtidsbyen Kaupang.
 • Pedersen, Unn (2009, 23. juni). Fra forskning til fri fantasi.  Sandefjords blad.
 • Pedersen, Unn (2009). Livet i vikingbyen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. jan. 2017 16:10 - Sist endret 10. aug. 2020 12:19