Jorunn Bjørgum

Professor emeritus
Bilde av Jorunn Bjørgum
English version of this page
Rom Niels Trechows hus, Rom 634
Brukernavn

Bakgrunn

F.1942. Cand.philol. 1968 ved UiO med historie hovedfag engelsk og fransk mellomfag. 1969-71 ansatt i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, 1972-80 stipendiat, vit.ass. og amanuensisvikar ved Historisk institutt, UiO, 1981-98 førsteamanuensis og fra 1999 professor samme sted. 1996 dr.philos. 1985-88 undervisningsleder ved Historisk institutt, 1988-90 gjesteforsker ved History Department, University of Pittsburgh, 1997-98 gjest ved Historiska institutionen, Stockholms universitet og ved ARIOSO-prosjektet ved Södertörn högskola. 2000-2003 bestyrer ved Historisk institutt. 2005-2008 instituttleder ved Instutt for arkeologi, konservering og historie.

Undervisnings- og veiledningsområder

Moderne politisk historie (etter 1800), særlig arbeiderbevegelsens historie, sosialismens historie, og fascismen.

Faglige kompetanseområder

Moderne politisk historie, særlig arbeiderbevegelsens historie, såvel partier som fagbevegelse

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

Martin Tranmæl og splittelsen av Arbeiderpartiet i 1923

Veiledning av masterstudenter

Forslag til tema for masteroppgaver i historie

Emneord: Historie, Arbeiderbevegelsens historie, Moderne historie, Politisk historie
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 29. nov. 2017 11:54