John McNicol

Førstelektor
Bilde av John McNicol
English version of this page
Rom NT 507
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 5. etasje
Postadresse Historieseksjonen Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Førstelektor i eldre historie.
Jeg har for tiden permisjon for å arbeide på åremål som prodekan for utdanning ved HSL-fakultetet, UiT: Norges arktiske universitet.


Undervisning våren 2018

HIS 4050:            Historieformidling
HIS 2422/4422:   Historie på film
 

Tidligere undervisning

HIS 4050:           Historieformidling
ARK 4050:          Arkeologi og formidling
HIS 2422/4422:  Historie på film
HIS 2141/4141:  Vikings and Kings in the British Isles c. 800-1050
HIS 2123:            What caused the Viking Age?
HIS 2133/4133:   The Cult of Saints in Norway and Iceland c. 950-1250
HIS 2135/4135:   Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon
                            med den historiske romanen
HIS 1100:            Fellesforelesninger i eldre europeisk historie
HIS 1110:            Fellesforelesninger i eldre norsk historie
HIS 1110:            Særemnet, Religionsskiftet i Norden
HIS 1110:            Særemnet, Oslo i middelalderen ​(Oslo rekonstruert i Minecraft)
HIS 1100:            Særemnet, Korstogene
HIS 1100:            Særemnet, Kong Arthur og den hellige gral
HIS 1300 MET:   Teori og metode
MAS 3520/4530:  Religionsskiftet i Norden
MAS 1521:           Norrøn religion
MAS 1500:           Vest-europeisk historie 500-1500
MAS:                    Nordic Viking and Medieval Culture
 

Priser

UiOs utdanningspris 2014
Morgenbladets "Fantastiske Formidlere" 2016

Aktuelle verv

Undervisningsleder ved IAKH for årene 2013-2014
Representant for de fast vitenskapelig ansatte i styret ved IAKH 2013-16
Styremedlem i Collegium Medievale 2011-15
Representant for HF i Lektorprogramrådet 2013-14
 

Gjesteforsker ved Universitetet i Sydney høsten 2016 og våren 2017.

Emneord: Historie, Middelalder, Vikingtid, Formidling, Historie på film
Publisert 7. apr. 2011 16:14 - Sist endret 18. jan. 2022 15:22