Øyvind Haug Nordbotten

Stipendiat - Historie
Bilde av Øyvind Haug Nordbotten
English version of this page
Telefon +47 22857842
Rom 506
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Mine faglige interesser er næringslivshistorie og politisk og økonomisk historie. Som stipendiat undersøker jeg etableringen og utviklingen av batteriselskapet FREYR Battery, som ble opprettet i 2018, og ser dette i sammenheng med politikk og det grønne skiftet.

FREYR Battery er et fremstående eksempel på en forsøksvis strukturendring av norsk økonomi fra stor oljeavhengighet til virksomhet som er tilpasset en fremtid med lavutslipp. Jeg er derfor spesielt interessert i å se hvordan historien til FREYR Battery fremhever strukturendringen i norsk økonomi, samt forbindelsen mellom politikk, næringsliv og det grønne skiftet.

Bakgrunn

2018: Erasmus-utveksling ved Royal Holloway University of London

2016-2021: Lektorprogrammet ved UiO med engelsk (60-gruppe) og historie (80-gruppe)

2021: Vit.ass. innenfor økonomisk historie ved Handelshøyskolen BI

2021-2022: Vit.ass. innenfor politisk og næringslivshistorie ved UiO

2022: Konsulentarbeid ved Universitetsforlaget

 

Emneord: Næringslivshistorie, Det grønne skiftet, Samtidshistorie

Publikasjoner

  • Nordbotten, Øyvind Haug (2021). Fra full satsing til total retrett: Statoils eierskap til bensinstasjoner. UiO DUO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. mars 2022 11:11 - Sist endret 22. nov. 2022 12:40