HULA - historisk register over utvandrede nordmenn i Latin-Amerika 1820-1940

HULA er en database over norske migranter i Latin-Amerika mellom 1820 og 1940. Målet med databasen er å få en så komplett oversikt som mulig over alle nordmenn som oppholdt seg i Latin-Amerika.

HULA-databasen er ikke lenger tilgjengelig på nett. Venligst ta kontakt med professor Steinar A. Sæther dersom du har spørsmål.

The HULA database is no longer available online. Please contact professor Steinar A. Sæther if you have questions concerning its content.

Publisert 11. des. 2018 10:48 - Sist endret 22. feb. 2019 13:05