Tingbokprosjektet

Tingbøker utgjør en viktig kilde til fortiden. Dette prosjektet har som mål å tilgjengeliggjøre tingbøker som kilde, gjøre tingbøker søkbare i en database og stimulere til forskning på samme kilde.

Oppslått gammel bok med håndskrift. Foto.

Om prosjektet

Tingbokprosjektet ble satt i gang ved Historisk institutt, Universitetet i Oslo i 1987. Formålet med prosjektet var å tilgjengeliggjøre for forskningen sorenskrivernes gamle tingbøker fra 1600- og eventuelt 1700-tallet, å stimulere til aktiv forskning på disse kildene, og å undersøke mulighetene som den nye edb-teknologien ga for denne type kilder. Tingbokprosjektet hovedmålsettinger har fra starten vært: tilgjengeliggjøre tingbøker som kilde, gjøre tingbøker søkbare i en database og stimulere til forskning på samme kilde.

Finansiering

Prosjektet har fått finansiell støtte fra Anders Jahres fond til vitenskapens fremme.

Samarbeid

Arkivverket og Norsk lokalhistorisk institutt har vært viktige samarbeidspartnere for prosjektet.

 

Publisert 15. apr. 2010 10:58 - Sist endret 13. apr. 2020 22:08