Tingbøker

Mange av tingbøkene har blitt digitalisert. Nedenfor finnes linker til databasene samt veiledninger.

Tingbokprosjektet har gjort avskrift av en rekke tingbøker, mens i Riksarkivets digitalarkiv kan man finne både avskrifter og skannede originale tingbøker.

Databaser

Tingbokprosjektets tingboksøk - veiledning

Digitalarkivets skannede tingbøker - veiledning

Digitalarkivets transkriberte tingbøker

Andre ressurser

Tingbøker for Fåberg - transkribert i regi av Maihaugen

Dómabókagrunnur - Islandske ting- og domsbøker digitalisert av Islandske nasjonalarkivet

 

Publisert 25. feb. 2021 14:16 - Sist endret 26. apr. 2022 12:59