Trolldomprosesser

De siste 20-30 årene har forskningen på norske trolldomsprosesser gradvis gitt oss bedre oversikt over fenomenet.

Vi kan føle oss sikre på å ha funnet de fleste bevart prosesser fra det sekstende og søttende århundre, og vi har kunnet trekke mange interessante konklusjoner fra dette materialet. Men litteraturen om temaet er fortsatt ikke omfangsrik, og den forskningen som er gjort har etterlatt oss med minst like mange spørsmål som vi hadde på forhånd.

Ressurser

Norske Trolldomsprosesser - database over norske trolldomsaker

Bibliografi - litteratur om norske trolldomsprosesser

Trolldomssaker - alle kjente norske trolldomsprosesser (etter 1349)

Henrettelser - all kjente henrettelser for trolldom i Norge (etter 1349)

 


 

Av Gunnar W. Knutsen
Publisert 25. feb. 2021 14:12 - Sist endret 4. mars 2022 14:17