Ellen Krefting

Professor - History of Ideas
Norwegian version of this page
Phone +47-22841064
Room 434
Username
Visiting address Georg Morgenstiernes hus Blindernveien 31 0313 Blindern
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Research interests

Early modern intellectual history in Europe and Denmark-Norway, with a particular focus on genres and communication forms, periodicals, the idea of freedom of speech and the emergence of public debate. Also seventeenth and eighteenth century French philosophy, literature and cultural history, gender questions and historiography.

Teaching

 • IDE1102
 • IDE2014/IDE4014 - The public sphere, freedom of press and political ideas around 1814
 • IDE4000
 • IDE4001
Tags: History of ideas, Intellectual history, Early modern history, Enlightenment, Public sphere, Freedom of speech and democracy, Gender Studies

Publications

 • Krefting, Ellen Marie (2019). I storbyens kretsløp. Louis-Sébastien Merciers Tableau de Paris, I: Knut Ove Eliassen & anne fastrup (red.),  Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind 3. Samfundet. Fra hoffet til byen.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788771845778.  Kapittel 10.  s 243 - 272
 • Krefting, Ellen Marie (2018). News versus Opinion: The State, the Press, and the Northern Enlightenment, In Paul Michael Goring; Siv Gøril Brandtzæg & Christine Watson (ed.),  Travelling Chronicles: News and Newspapers from the Early Modern Period to the Eighteenth Century.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-36287-1.  Chapter 13.  s 299 - 318 Full text in Research Archive.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Enevelde, offentlighet og Peter Frederik Suhms hemmeligheter, I: Knut Dørum & Trond Bjerkås (red.),  Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0211-5.  Kapittel 13.  s 385 - 411 Full text in Research Archive.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Konger uten klær. Hemmelige historier som eneveldigkritisk sjanger. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1/2017), s 3- 18 Full text in Research Archive.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Panegyrikk, spectator-litteratur og offentlighet under det dansk-norske eneveldet". Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  19(2), s 94- 106
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Panegyrikk, spectator-litteratur og offentlighet under det dansk-norske eneveldet :. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  19(2), s 94- 106 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2016-02-03
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Opplysningstiden, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  Kapittel 8.  s 136 - 150
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Rousseau - Equality and Freedom in the Community, In  Philosophy of Justice.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-94-017-9174-8.  kap 11.  s 191 - 212
 • Krefting, Ellen Marie (2015). The urge to write. Spectator journalists negotiating freedom of the press in Denmark-Norway, In Ellen Marie Krefting; Aina Nøding & Mona Renate Ringvej (ed.),  Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  Chapter 8.  s 153 - 171
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (2015). Eighteenth century periodicals as agents of change: Introduction, In Ellen Marie Krefting; Aina Nøding & Mona Renate Ringvej (ed.),  Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  Introduction.  s 1 - 13
 • Krefting, Ellen Marie (2013). Rousseau - likhet og frihet i fellesskapet, I: Jørgen Pedersen (red.),  Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3602-1.  Kapittel 14.  s 397 - 422
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Doble standarder: Kjønn og eksempelretorikk i 1700-tallets tidsskrifter, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  Kapittel 6.  s 147 - 173

View all works in Cristin

 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (red.) (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  301 s.
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (ed.) (2015). Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  342 s.
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (2014). En pokkers Skrivesyge. 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0104-0.  345 s.

View all works in Cristin

 • Krefting, Ellen Marie (2019). Navigeringskunst: Michael Wintroub, The Voyage of Thought, 2017. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2/2019), s 167- 169
 • Krefting, Ellen Marie (2019). Året 2440.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Archiving the ocean in 18th century France.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Bokhistorie som kunnskapshistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Følelser i opprør. Hva arkivene forteller om 1968. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 26- 26
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Jordens arkiver. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 24
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Kampen om antropocen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 18- 18
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Kan følelser ha rett. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Nasjoner som forestilte fellesskap. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 40- 40
 • Krefting, Ellen Marie (2018). Ryktene om en mekanisk jente. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 26- 26
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Innledning.  s 11 - 13
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Barndomshistorier. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 20 Show summary
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Boken som gjorde Foucault til ikon. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Bøkenes makt. Bokhistoriske perspektiver i idéhistorien, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Kapittel 15.  s 255 - 272
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Er menneskerettighetene historie?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 24
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Fellesskap er vanskelige greier. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 20
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Fysiokratisk lesning av Merciers Tableau de Paris (1781-1788).
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hemmelighetenes makt.
 • Krefting, Ellen Marie (2017, 01. juni). Hemmeligheter. [Radio].  NRK P1.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hemmeligheter - leder. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  s 1- 1
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hva er Europa?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 34- 34
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Hva skal vi tåle av hverandre?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 18- 19
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Ideer om bibliotek - før og nå.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). "Nye måter å tenke historisk på". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 20
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Practicing enlightenment. The role of periodicals in eighteenth century Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Questions of scales.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Storytelling in Denmark's Den patriotiske tilskuer: history and fiction for the love of the common good.
 • Krefting, Ellen Marie (2017). Virilitetens fengsel. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie & Nylenna, Mathias (2017, 06. desember). Har #metoo forandret måten vi tenker på?. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Beleste bønder.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 16- 16
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Demokrati I krise". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Digitaliseringens herligheter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 18- 18
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Europa mellom ideer of følelser". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 20- 20
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Europeisk tidsskrifthistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Fra skrivesyke til teksttråling: Gamle tekster møter Nye digitale metoder. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (3/4 2016), s 172- 177
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Historie fra innsiden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Krefting, Ellen Marie (2016). I storbyens kretsløp: Merciers Tableau de Paris.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Idehistorisk kommentar til Marius Mjaalands The Hidden God.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Jenteoppdragelse I Mme de Beaumonts Magasin for Børn".
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Kampen om Europa". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 38- 39
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Shakespeare med matflekker". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 18- 18
 • Krefting, Ellen Marie (2016). Spectators in Denmark-Norway I.
 • Krefting, Ellen Marie (2016). "Trøblete identitet". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 30
 • Hartgen, Alf & Krefting, Ellen Marie (2015, 11. januar). Terrorangrepet på Charlie Hebdo. [Radio].  NRK P2 Søndagsavisa.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). "Det sosiale" i Merciers Tableau de Paris.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Fjernlesingens kunst. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 30
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Fra "det hellige kontors" arkiver. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Fra historieskrivingens periferier. Peter Frederik Suhms "Hemmelige historie".
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Historiske følelser. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 36- 36
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Holberg digital. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 28- 28
 • Krefting, Ellen Marie (2015). How the absolutist state of Denmark-Norway shaped literature and the public sphere.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Ideer i endring. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Ideer i endring? Idehistoriefagets fortid og framtid.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Idehistoriske blikk på tidsskriftene. Molo idehistorisk studenttidsskrift.  1(1), s 22- 30
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Kampen mot religionen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). News and opinions in Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Nytt om nyheter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Om tidsskrifter.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Practicing Enlightenment. Periodicals and the public sphere in eighteenth century Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Satire nedenfra?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Sensurens productive kraft. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 30
 • Krefting, Ellen Marie (2015). Tenkningens former og praksiser: idehistorie møter mediehistorie.
 • Krefting, Ellen Marie & Leine, Jan Erlend (2015, 13. april). Slaveri, i Ekko. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Krefting, Ellen Marie & Vollan, Mari Brenna (2015, 15. januar). Satire skaper sosial splid.  Klassekampen.
 • Lien, Marius; Time, Jon Kåre & Krefting, Ellen Marie (2015, 09. januar). Frankrike i førersetet.  Morgenbladet.
 • Toft, Martin & Krefting, Ellen Marie (2015). Danmark-Noreg først med trykkjefridom. Uniforum.  ISSN 1891-5825.  29(01)
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Diversifying publics and opinions under censorship: the journals of 18th century Denmark-Norway".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "En pokkers skrivesyge. Om kommunikasjonsbehov og medierevolusjoner før og nå".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Feministiske tidsskrifter på 1600- og 1700-tallet?".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Hemmelig historie? Suhms "Hemmelige efterretninger om de danske konger efter souveraineteten"".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Modernitetens fødsel, opplysningstiden og 1814".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). Om leseglede, skrivekløe og tidsskrifter. Filologen.  ISSN 0807-9250.  (1-2), s 3- 7
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "Spectators in Denmark-Norway".
 • Krefting, Ellen Marie (2014). "The enlightened child. Mme de Beaumont's Magasin des enfants (1757) in a Nordic context".
 • Krefting, Ellen Marie; Nøding, Aina & Ringvej, Mona Renate (2014). Den glemte offentligheten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 40- 41
 • Krefting, Ellen Marie (2013). Freedom of print - from practice to idea.
 • Krefting, Ellen Marie (2013). Sensur og ytringsfrihet i Danmark-Norge før 1814, og relevansen for i dag.
 • Krefting, Ellen Marie (2013). The urge to write. Early spectators on freedom of the press in Denmark-Norway.
 • Krefting, Ellen Marie & Amadou, Christine (2013). "Det idemessige grunnlag for vestens konstitusjoner".
 • Krefting, Ellen Marie & Bergstrøm, Ida Irene (2013, 14. oktober). "For eksempel". [Internett].  kilden.forskningsradet.no.
 • Krefting, Ellen Marie & Kraft, Kirsti (2013, 05. november). Ekkoloddet: Europa i krise. [Radio].  NRK P2.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). En medierevolusjon under sensur? Om tidsskrifter, perspektivmangfold og dristige meninger i dansk-norsk offentlighet midt på 1700-tallet.
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Et jeg blir til i fellesskap. Rousseau 300 år. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (22-28 juni), s 24- 25
 • Krefting, Ellen Marie (2012). Hjernen. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 1- 1
 • Krefting, Ellen Marie (2012, 18. januar). Hjernen og den dype historien. [Radio].  Radio Nova, Skumma kultur.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2014 8:27 AM - Last modified Mar. 9, 2018 1:54 PM

Projects