2012

Publisert 25. juli 2012 14:58

Kan vitenskapen erklære Gud død, eller finnes det grenser for hvor langt den rekker?

Publisert 26. juni 2012 15:34

De med mest penger har også best helse. Er det urettferdig?

Publisert 9. mai 2012 15:31

- Da budgivingen stanset på nesten 120 millioner dollar, ble radiostasjonenes sendinger i Boston, min hjemby, avbrutt for å kunngjøre nyheten, forteller Munch-forsker Patricia Berman.

Publisert 7. mars 2012 15:33

De førsokratiske filosofene var mer vitenskapsmenn enn filosofer. Og en av dem var inne på noe som kan minne om evolusjonslæren, ifølge filosof Atle Sperre Hermansen.

Publisert 3. feb. 2012 15:15

- Stillhet og ulike former for lyd til levende bilder kan skape nye måter å lytte på, sier Tina Rigby Hanssen, som har undersøkt bruken av lyd i nyere film og videokunst.

Publisert 16. jan. 2012 16:20

De beste brødene bakes på erfaring, ikke etter oppskrift. Det samme gjelder for hvordan man skal bli et godt menneske, mener stipendiat Heine A. Holmen.