Disputaser

Oversikt over kommende og avlagte doktordisputaser ved instituttet. Oversikten oppdateres løpende.

Kommende disputaser

Smil, blå skjorte
Tid og sted: 22. nov. 2019 10:15, Arne Næss Auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Magister Aksel Øijord ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.: Om fargenes ontologi.