English version of this page

Tidligere gjesteforelesninger og seminarer

2019

Maria Lind: «About Rolling on Three Wheels.»

Kurator og forfatter Maria Lind vil i denne forelesningen presentere og diskutere hvordan kuratering, skriving og undervisning – «the three wheels» - interagerer i hennes arbeid. Kuratorens arbeid inngår i et dynamisk felt, og Lind fokuserer på metodologien som har utviklet seg i kurateringsfeltet siden årtusenskiftet, med vekt på kuratorens rolle som kreativ dynamo.

Tid og sted: 7. nov. 2019 16:15–17:30, Georg Sverdrups hus (UB), auditorium 2.

Lind tar utgangspunkt i tre case-studier: En serie utstillinger i Malmö, Mexico City, Zurich, Stockholm og Machester, med fellestittelen «Abstract Possible» (2010-12), den 11. Biennalen i Gwangju i Sør-Korea (2016), og utstillingen "Tensta museum", vist i Tensta konsthall (2013-19).

De tre utsillingene har vidt forskjellige temaer. I «Abstract Possible» undersøkes tendenser som er fremtredende i dagens kunst: Formell abstraksjon, økonomisk abstraksjon og “tilbaketrekning” (ab strahere, lat., trekke seg tilbake). Den 11. Biennalen i Gwangju har tittelen “The Eighth Climate (What Does Art Do?)”, og setter kunsten midt på verdensscenen for å se på dens kapasitet til å si noe om fremtiden. "Tensta museum" inngår i Tensta konsthalls flerårige prosjekt med fokus på historie og minne i Tensta, sett gjennom de menneskene som bor og arbeider der. Hvilke metodologiske grep viser seg gjennom Linds studier og hennes eget kuratoriske arbeid? 

Maria Lind er kurator, forfatter og underviser med base i Stockholm og Berlin. Hennes kuratoriske erfaring inkluderer stillingen som direktør for Stockholms Tensta konsthall 2011-18, samt kunstnerisk direktør for den 11. Gwangju Biennale. Lind var leder av graduate- programmet, Center for Curatorial Studies, Bard College (2008-2010). Hun har også vært professor i Artistic research ved Kunstakademiet, Oslo, 2015-18. Maria Lind kan henvise til en lang rekke publikasjoner som spenner fra aviser og tidsskrifter til utstillingskataloger. I 2010 utkom Selected Maria Lind Writing, Sternberg Press, og i 2019 Seven Years: The Rematerialisation of Art From 2011–2017, på samme forlag. Lind mottok i 2009 Walter Hopps Award for Curatorial Achievement. 

ForeIesningen inngår i en serie som tematiserer kuratering og kritikk, og er organisert av faggruppen for Kunsthistorie og visuelle studier i forbindelse med opprettelsen av den nye masterretningen Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv høsten 2019. Noen få profilerte eksterne og interne kritikere, kuratorer og billedkunstnere fra den norske og internasjonale kunstscenen er blitt invitert til å fremme sine refleksjoner over egen praksis.

Forelesningsserien er åpen for alle.


Jonas Ekeberg: "Postnordisk – Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976–2016."

I sin forelesning tar Jonas Ekeberg opp temaer knyttet til nordisk kunst og kunstliv i overgangen fra postmodernismen til det som i dag kalles «samtidskunstens epoke». Mer konkret omhandler dette temaer som nordisme, feminisme, nettkultur, identitetspolitikk, sosial kunst, globalisering og kapitalismekritikk.

Tid og sted: 24. okt. 2019 16:15–17:30, Georg Sverdrups hus (UB), auditorium 2

Forelesningens tema vil være basert på Ekebergs nye bok «Postnordisk – Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976–2016». Boken er konsentrert rundt tre historiske situasjoner: Begynnelsen av 90-tallet, da kunstnere, kritikere og kuratorer på de «nye» kunstscenene utfordret den nordiske postmodernismen, slutten av 90-tallet, da nittitallskunstnerne fikk den omstridte merkelappen «det nordiske mirakelet», og 00-tallet, da man opplevde en venstredreining av kunstinstitusjonen og en høyredreining av kulturpolitikken.

Jonas Ekeberg er sjefredaktør for nettidsskriftet «Kunstkritikk» og kritiker i Aftenposten. Han er utdannet kunstner og har vært aktiv som kritiker, kurator, redaktør og institusjonsleder i det nordiske kunstfeltet siden begynnelsen av nittitallet. Ekebergs siste utgivelser omfatter «80 millioner bilder – Norsk kulturhistorisk fotografi 1855–2005» og «Kunsten å falle – Fotografier av norsk performance og prosesskunst 1966–2009».

ForeIesningen inngår i en serie som tematiserer kuratering og kritikk, og er organisert av faggruppen for Kunsthistorie og visuelle studier i forbindelse med opprettelsen av den nye masterretningen Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv høsten 2019. Noen få profilerte eksterne og interne kritikere, kuratorer og billedkunstnere fra den norske og internasjonale kunstscenen er blitt invitert til å fremme sine refleksjoner over egen praksis.

Forelesningen er åpen for alle.

Alle er velkommen til boklansering i Kunstnernes Hus kl. 19.00. 


Øivind Storm Bjerke: «Kunst, kuratering og penger.»

Hvordan påvirkes forholdet mellom økonomi og utstillingsvirksomhet?​Professor i kunsthistorie (UiO) Øivind Storm Bjerke tar i denne forelesningen utgangspunkt i sin brede og omfattende kunnskap om kunstsystemet. Ut fra personlige erfaringer med nasjonale og internasjonale prosjekter belyses et system som er i kontinuerlig endring.

Tid og sted: 17. okt. 2019 16:15–17:30, Georg Sverdrups hus (UB), auditorium 2

Utgangspunktet for forelesningen er aktualiteten i temaet knyttet til utstillingsprosjekters økonomiske rammer og finansieringsprogram. Økonomiske forhold skaper problemstillinger som blant annet kan relateres til etiske spørsmål. Hva er drivende for endringene i kunstfeltet? Storm Bjerke diskuterer konsekvensen av endringene som berører kuratorer og kunstnere. 

Øivind Storm Bjerke har på 1980- og 1990–tallet jobbet som daglig leder ved Trondhjems kunstforening/Trøndelag Kunstgalleri, sjefskurator ved Henie Onstad Kunstsenter og som direktør ved Norsk Museum for Fotografi – Preus Fotomuseum. I de senere år han han bl.a markert seg som kunstkritiker i Klassekampen.

Storm Bjerkes spesialfelt i forskning og undervisning er 1800- og 1900-tallets norske og nordiske bildekunst.

ForeIesningen inngår i en serie som tematiserer «kuratering og kritikk»og er organisert av faggruppen for Kunsthistorie og visuelle studier i forbindelse med opprettelsen av den nye masterretningen «Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv» høsten 2019. Noen få profilerte eksterne og interne kritikere, kuratorer og billedkunstnere fra den norske og internasjonale kunstscenen er blitt invitert til å fremme sine refleksjoner over egen praksis.

Forelesningen er åpen for alle.


Ina Blom: «Om å skrive kunstkritikk. En personlig rapport.»

I forelesningen diskuterer Ina Blom hva det vil si å være kunstkritiker, fra et praktisk, estetisk og etisk perspektiv. Hun vil diskutere ulike kunstkritiske genre, medier og tilnærmingsmåter, og kunstkritikkens plass og rolle i offentligheten. Hva vil det si å oversette visuelle opplevelser til ord? Hvordan arbeider man rent konkret med kunstkritiske tekster?

Tid og sted: 19. sep. 2019 16:15–17:30, Georg Sverdrups hus (UB), auditorium 2.

Ina Blom er professor i kunsthistorie ved IFIKK og gjesteprofessor ved University of Chicago. Hun har vært kunstkritiker siden tidlig på 90-tallet og har skrevet for bl.a. Frieze, Texte zur Kunst, Parkett og Afterall, samt en lang rekke utstillingskataloger og museumspublikasjoner. I årene 1993-2000 var hun kunstkritiker i Aftenposten og medredaktør i NU The Nordic Art Review. Hun er i dag fast bidragsyter i Artforum. 

ForeIesningen inngår i en serie som tematiserer kuratering og kritikk, og er organisert av faggruppen for Kunsthistorie og visuelle studier i forbindelse med opprettelsen av den nye masterretningen «Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv» høsten 2019. Noen få profilerte eksterne og interne kritikere, kuratorer og billedkunstnere fra den norske og internasjonale kunstscenen er blitt invitert til å fremme sine refleksjoner over egen praksis.

Forelesningsserien er åpen for alle.


Dag Erik Elgin: «Å samtale med insekter - om kunstner og kuratorrollen»

I forbindelse med opprettelsen av studieretningen Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv arrangerer Kunsthistorie og visuelle studier ved IFIKK/UiO høsten 2019 en mindre forelesningsserie over tematikken Kuratering og kritikk. Noen få profilerte eksterne og interne kritikere, kuratorer og billedkunstnere fra den norske og internasjonale kunstscenen er blitt invitert til å fremme sine refleksjoner over egen praksis. Forelesningsserien er åpen for alle.

Tid og sted: 5. sep. 2019 16:15–17:30, Georg Sverdrups hus, aud. 2

Serien åpner den 5. september med en presentasjon av billedkunstneren Dag Erik Elgin. Elgin beskriver sin forelesning, med tittelen «Å samtale med insekter – om kunstner og kuratorrollen», slik: «I daglig tale brukes begrepet utstilling gjerne som en samlebetegnelse uten at vi nødvendigvis reflekterer over hva begrepet innebærer. Utstilling viser til en utadrettet bevegelse som forutsetter et rom der et eksponat kan plasseres. Forelesningen "Å samtale med insekter" undersøker hvor den utadrettede bevegelsen er forankret og hvilke rom den retter seg mot."

Dag Erik Elgin arbeider med en kunstnerisk undersøkelse av maleriets historie, modernismens idealer og samtidens visuelle kultur. I prosjekter som «Museumsarbeid, Originals Grisaille og La Collection Moderne» introduseres tekstbaserte verk og repetisjon i en utforskning av modernismens og samtidens kulturelle og estetiske fremstillinger. En parallell produksjon av tekster følger kunstnerisk praksis, f.eks. «Preparing for Painting to Happen» i «Josef Albers: No Tricks, No Twinkling of the Eyes» og «p.p. Provenance Painted» i «Looters, Smugglers, and Collectors: Provenance Research and the Market», begge på Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, henholdvis 2014 og 2015. I oktober publiseres monografien «Mirror falling from the Wall», Tone Hansen (red.) med tekster av Uwe Fleckner, Gabriele Knapstein og Øystein Ustvedt, Snoeck Verlagsgesellschaft, Köln, 2019. Kommende separatutstillinger 2020: «Et modernistisk punktum, Vigelandmuseet, In Order of Appearance», Osl Contemporary, «La Collection Moderne (Ciurlionis)», Vartai Gallery Vilnius.

Arrangør

Kunsthistorie og visuelle studier


Fredrik Thue: Jens Arup Seip som idéhistoriker

Professor Fredrik Thue (OsloMet) holder innlegget «Jens Arup Seip som idéhistoriker» på lunsjseminar i regi av Forskergruppen for nordisk idéhistorie. Studenter og ansatte er velkomne. Ta med matpakka. Ingen påmelding er nødvendig.

Tid og sted: 8. mars 2019 12:15–13:00, GM 652

Publisert 7. feb. 2022 14:15 - Sist endret 24. mars 2022 15:27