English version of this page

Filosofi- og idéhistorie 600 f.Kr. - 1800 e.Kr. (avsluttet)

Prosjektets mål er å utvide forskningen på filosofi- og idéhistorie i Norge og forbedre kvaliteten på forskningsopplæringen på dette feltet. Prosjektet vil også bidra til å skape et nettverk mellom nordiske universiteter og PHD-kandidater og andre aktører i forskningsmiljøet innenfor området filosofi- og idéhistorie i tidsperioden 600 f.Kr. - 1800 e.Kr.

Byste av mann med skjegg. Skulptur. Foto.

Foto: Wikimedia.com

Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom fagretningene idéhistorie og filosofi ved IFIKK ved Universitetet i Oslo og Institutt for filosofi ved Universitetet i Tromsø. Fra høsten 2014 er dessuten Institutt for filosofi ved Universitetet i Bergen partner i prosjektet. Selv om prosjektets hovedfokus ligger på filosofihistorien i perioden 600 f.Kr. - 1800 e.Kr. vil prosjektet være åpen for å inkludere etiske, metafysiske, estetiske og teologiske emner og for felt der disse og andre temaer vil kunne sammenfalle og gå inn i hverandre.

Mål

Hovedmålet for prosjektet er å øke utbredelsen - og kvaliteten på forskningsopplæring knyttet til filosofihistorie i Norge. Et andre mål er å bidra til større samarbeid mellom universitetsmiljøene i Norge på dette feltet, og å sette fart på et forskningsprosjekt som på sikt kan føre til en fullstendig forskningsopplæring knyttet til filosofihistorie på et nasjonalt- og nordisk nivå.

Bakgrunn

Foreløpig antatt forskningsperiode: juli 2012 t.o.m juni 2015.

Finansiering

Prosjektet er finansiert med midler fra Norsk forskningsråd og Universitetet i Oslo.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom IFIKK, Universitetet i Oslo og Institutt for filosofi ved Universitetet i Tromsø.

 

 

Emneord: Filosofihistorie 600 f.Kr. - 1800 e.Kr.
Publisert 24. apr. 2012 13:45 - Sist endret 26. mars 2020 21:59