English version of this page

Kvinners fremstillinger av helgener i motreformasjonens Italia (avsluttet)

Et tverrfaglig prosjekt som undersøkte helgenbiografier og religiøs litteratur skrevet av ulike italienske kvinnelige forfattere i tidsrommet 1563 til 1700.

Maleri av den hellige Katarina omgitt av en gruppe mannlige filosofer.

Barbatelli Bernardino detto Poccetti, Den hellige Katarina av Alexandria og filosofene (Ospedale degli Innocenti), Firenze.

Forskningsarbeidet gransket fremstillinger av kvinnelige helgener, og reformasjonens betydning for helgenbiografiske presentasjoner. Hypotesen var at den kvinnelige helgen-filosofen ble et forbilde innen kunnskap og etikk for mange av de kvinnelige forfatterne som virket i perioden før og etter Konsilet i Trient (1545).

Om prosjektet

Delprosjekter:

  1. Med utgangspunkt i forfatterne Vittoria Colonna (1492–1547) og Chiara Matraini (1515–1604) undersøkte prosjektet hvordan kvinnelige poeter formidlet, presenterte og formet arven fra kvinnelige helgen-filosofer som Caterina av Siena, Birgitta av Sverige og Teresa av Ávila. 
  2. Andre del av prosjektet fokuserte på helgenbiografiske fremstillinger av hellige kvinner etter Konsilet i Trient (1545).
  3. Med fokus på utvalgte selvbiografiske bekjennelsestekster, besto tredje del av prosjektet av en analyse av hvordan kvinner på 1600-tallet forholdt seg til kvinnelige helgener. To forfattere av særlig betydning er Francesca Farnese (1593–1651) og mystikeren Veronica Giuliani (1660–1727), som begge utformet sine tekster i lys av en tydelig kvinnelig helgengenealogi som hadde ulike formål. 

Mål

Gjennom disse enkeltstudiene var prosjektets mål:

  1. å øke kunnskapen om hvordan kvinner forholdt seg til religiøse endringer i motreformasjonen frem til 1700 
  2. å analysere fremstillinger og iscenesettelser av det hellige i religiøse tekster skrevet av ulike typer kvinnelige forfattere
  3. å undersøke hvordan kvinner bidro til en feminisering av den religiøse sfæren på 1500- og 1600-tallet
  4. å belyse skjæringspunktene mellom de religiøse fortellingene og samtidens politiske og sosiale diskusjoner

Finansiering

Dette prosjektet mottok finansiering fra den Europeiske unions Horisont 2020 forsknings- og innovasjonsprogram Marie Skłodowska-Curie, kontraktnummer 840913.

Varighet

September 2019-September 2021.

Samarbeid

Forskningsprosjektet Arven fra Den Hellige Birgitta av Sverige. Kvinner, politikk og reformtanker i renessansens Italia

Publisert 17. sep. 2019 09:42 - Sist endret 22. aug. 2022 14:44

Kontakt

Clara Stella