English version of this page

Pragmatic Resources in Old Indo-European Languages (avsluttet)

PROIEL studerte hvordan eldre indoeuropeiske språk organiserer informasjon i setninger.

  • Hvordan skjelnes for eksempel gammel informasjon, som leseren allerede kjenner, fra den nye informasjonen setningen kommer med? 
  • Hvordan uttrykkes vektlegging (fokusering, kontrastering) av informasjon?

Utgangspunktet for prosjektet var et maskinlesbart korpus som inneholder det nye testamentet på gresk, latin, gotisk, armensk og kirkeslavisk.

 

Les mer om prosjektet (engelsk) 

Publisert 29. sep. 2020 09:12 - Sist endret 27. nov. 2020 09:18

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere