Pragmatic Resources in Old Indo-European Languages (avsluttet)

PROIEL studerer hvordan eldre indoeuropeiske språk organiserer informasjon i setninger.

Hvordan skjelnes for eksempel gammel informasjon, som leseren allerede kjenner, fra den nye informasjonen setningen kommer med. Hvordan uttrykkes vektlegging (fokusering, kontrastering) av informasjon?

Utgangspunktet for prosjektet er et maskinlesbart korpus som inneholder Det Nye Testamentet på gresk, latin, gotisk, armensk og kirkeslavisk.

 

 

Publisert 13. apr. 2010 13:20 - Sist endret 4. mars 2013 11:42

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere