English version of this page

Om IFIKK

Fire studenter som går foran Georg Morgenstiernes hus, IFIKK. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Tall og fakta

Ved IFIKK forskar me på og underviser i faga filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin).

IFIKK er òg fagleg og administrativt ansvarleg for UiO sitt største emne Examen Philosophicum.

Samarbeid med IFIKK

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekt mellom arbeidslivet og masterstudentar
  • Student i praksis

Kontakt IFIKK

IFIKK
Postboks 1020, Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 69 11
E-post: henvendelser@ifikk.uio.no
Pressekontakt

  •  

Ekstern som utfører oppdrag for oss?

Dersom du tidligere ikke har utført arbeid for oss eller du har endret kontoinformasjon, så må du levere opplysninger til arbeidsavtale.

Nye ansatte ved IFIKK