English version of this page

Om IFIKK

Ved IFIKK forskar me på og underviser i faga filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin).

IFIKK er òg fagleg og administrativt ansvarleg for UiO sitt største emne Examen Philosophicum.

Organisasjon

Strategi og politikk

Instituttstyret har vedteke å ikkje ha eiga årsplan, men å følgje UiO og HF sine planar.

Samarbeid med IFIKK

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudentar
  • Student i praksis

Kontakt IFIKK

IFIKK
Postboks 1020, Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 69 11
E-post: henvendelser@ifikk.uio.no
Pressekontakt
 

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Sosiale medier