English version of this page

Om IFIKK

Ved IFIKK forskar me på og underviser i faga filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin).

IFIKK er òg fagleg og administrativt ansvarleg for UiO sitt største emne Examen Philosophicum.

Samarbeid med IFIKK

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudentar
  • Student i praksis

Kontakt IFIKK

IFIKK
Postboks 1020, Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 69 11
E-post: henvendelser@ifikk.uio.no
Pressekontakt
 

Sosiale medier