Sakskart og protokollar frå styremøte - 2022

Styremøte vert helde torsdagar kl. 9.30, i 452 Georg Morgenstiernes hus med mindre anna er nemd i innkalling. Dokument foreligg som .pdf eller .html der ikkje anna er gjeve.

Sakskart
Møtedato Dokument Utsending av  sakspapirer

10. februar 2022

sakskart protokoll 3. februar
10. mars 2022 sakskart protokoll 3. mars
28. april 2022 sakskart protokoll 21. april
2. juni 2022 sakskart protokoll 27. mai
8. september 2022 sakskart protokoll 1. september
13. oktober 2022 sakskart protokoll 6. oktober
10. november 2022 sakskart protokoll 3. november
1. desember 2022 sakskart protokoll 24. november

 

Publisert 5. jan. 2021 09:56 - Sist endra 3. mai 2022 11:18