Sakskart og protokollar frå styremøte - 2020

Styremøte vert helde torsdagar kl. 9.30, i 452 Georg Morgenstiernes hus med mindre anna er nemd i innkalling. Dokument foreligg som .pdf eller .html der ikkje anna er gjeve.

Møtedato Dokument Utsending av sakspapirer

23. januar 2020 (ekstraordinært møte)

sakskart protokoll 16. januar
13. februar 2020 sakskart protokoll 6. februar
12. mars 2020 sakskart protokoll 5. mars
23. april 2020 sakskart protokoll 16. april
14. mai 2020 sakskart protokoll 7. mai
11. juni 2020 sakskart protokoll 4. juni
17. september 2020 sakskart protokoll 10. september
15. oktober 2020 sakskart protokoll 8. oktober
12. november 2020 sakskart protokoll 5. november
10. desember 2020 sakskart protokoll 3. desember

 

Publisert 4. jan. 2019 16:23 - Sist endra 16. jan. 2020 11:08