Instituttstyremøte nr. 2/2021

11. mars 2021, kl. 09.30 - 12.00

Styremøtet avholdes via zoom, vennligst send en e-post til ledelseskonsulent for å få tilsendt lenken.

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

saksdokumenter:

protokoll fra styremøte 10. desember 2020

          
V-SAK 3

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 11. mars 2021:

............... og ................

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Økonomiopplæring og opplæring i ansettelsessaker ved Trude Jensen og Greta Holm

saksdokumenter:

          
O-SAK 1O-SAK 1O-SAK 1O-SAK 2

Status tilsettinger pr. mars 2021

saksdokumenter:

status tilsettinger ved IFIKK pr. mars 2021

 
O-SAK 3

Pandemioppdatering

 

 

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4
Saksnr.    1/2021

Regnskapsrapport for IFIKK 2020

saksdokumenter:

vedtaksforslag: Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2020.

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5
Saksnr.    2/2021

Kallelse til professor II-stilling ved Centre for Philosophy and the Sciences

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

saksdokumenter:

 • saksframlegg
 • forenklet innstilling fra FPIII-prosjektet CPS
 • CV

Vedtaksforslag:

Instituttstyret innstiller på å kalle til stillingen som professor II i tråd med innstillingen fra CPS.

 

V-SAK 6 Saksnr.    3/2021

Innstilling - postdoktor i filosofi ved prosjektet "New Frontiers of Speech: Meaning and Communication in the Information Age"

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

saksdokumenter:

 • saksframlegg
 • utlysningstekst 
 • utvidet søkerliste
 • intervjukomiteens innstilling av 4. mars 2021

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

vedtaksforslag:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som postdoktor i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.

 
V-SAK 7
Saksnr.    4/2021

Innstilling til forskerstilling i filosofi ved prosjekt «Vision shapes language»

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

saksdokumenter:

 • saksframlegg
 • utlysningstekst 

 • utvidet søkerliste

 • intervjukomiteens innstilling av 26. februar 2021

Regler for bruk av forskerstillinger SKO 1108, 1109, 1110 og 1183 ved UiO

vedtaksforslag:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som forsker i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.

 

Eventuelt

Publisert 4. mars 2021 12:12 - Sist endra 11. mars 2021 11:31