Instituttstyremøte nr. 4/2021

20. mai 2021, kl. 09.30 - 10.30

Styremøtet avholdes via zoom, vennligst send en e-post til ledelseskonsulent for å få tilsendt lenken.

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

saksdokumenter:

protokoll fra styremøte 22. april 2021

          
V-SAK 3

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 20. mai 2021:

............... og ................

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Status tilsettinger pr. mai 2021

saksdokumenter:

status tilsettinger ved IFIKK pr. mai 2021

          
O-SAK 1O-SAK 1O-SAK 1O-SAK 2 Pandemioppdatering  
O-SAK 3

Orientering om IFIKKs strategi- og stillingstidsplan

 
O-SAK 4 Øvrige orienteringssaker  

Ordinære saker

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4
Saksnr.    10/2021

Innstilling - stipendiat i filosofi ved prosjektet "New Models of Knowledge Communication"

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

saksdokumenter:

  • saksframlegg
  • utlysningstekst 
  • utvidet søkerliste
  • intervjukomiteens innstilling av 10. mai 2021

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

vedtaksforslag:

Instituttstyret tilsetter i stilling som stipendiat i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.

 

Eventuelt

Publisert 12. mai 2021 14:19 - Sist endra 12. mai 2021 15:08