Instituttstyremøte nr. 5/2021

10. juni 2021, kl. 09.30 - 12.00

Styremøtet avholdes via zoom, vennligst send en e-post til ledelseskonsulent for å få tilsendt lenken.

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

saksdokumenter:

protokoll fra styremøte 20. mai 2021

          
V-SAK 3

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 10. juni 2021:

............... og ................

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Status tilsettinger pr. juni 2021

saksdokumenter:

status tilsettinger ved IFIKK pr. juni 2021

          
O-SAK 1O-SAK 1O-SAK 1O-SAK 2 Pandemioppdatering  
O-SAK 3

Orientering om IFIKKs strategi- og stillingsplan

 
O-SAK 4 Øvrige orienteringssaker  

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4
Saksnr.    11/2021

Regnskapsrapport for IFIKK for første tertial 2021

saksdokumenter:

Vedtaksforslag: Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial 2021.

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5
Saksnr.    12/2021

Innstilling - universitetslektor/ førstelektor i klassiske språk (vikariat)

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

saksdokumenter:

  • saksframlegg
  • utlysningstekst 
  • utvidet søkerliste
  • intervjukomiteens innstilling av 2. juni 2021

Retningslinjer for ansettelse av universitetslektorer

vedtaksforslag:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som universitetslektor/ førstelektor i klassiske språk i tråd med intervjukomiteens anbefaling.

 

Eventuelt

Publisert 3. juni 2021 13:59 - Sist endra 3. juni 2021 16:48