Instituttstyremøte nr. 6/2021

9. september 2021, kl. 09.30 - 12.00, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

saksdokumenter:

protokoll fra styremøte 10. juni 2021

          
V-SAK 3

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 9. september 2021:

............... og ................

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Status tilsettinger pr. september 2021

saksdokumenter:

status tilsettinger ved IFIKK pr. september 2021

          
O-SAK 1O-SAK 1O-SAK 1O-SAK 2

Revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning

innspill til HFs høringssvar

 
O-SAK 3

HF Strategi 2030

høringsinnspill fra IFIKK

 
O-SAK 4

Stipendiatfordeling IFIKK 2022

 
O-SAK 5

IFIKK Strategi 2030

utkast

 
O-SAK 6

IFIKKs stillingsplan

diskusjonsnotat

 
O-SAK 7

UiOs klima- og miljøstrategi

 

Ordinære saker

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4
Saksnr.    13/2021

Innstilling - til kallelse av førsteamanuensis II finansiert av OSEH 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

saksdokumenter:

  • saksframlegg
  • forenklet innstilling fra OSEH
  • CV

vedtaksforslag:

Instituttstyret innstiller på å kalle til stillingen som førsteamanuensis II i tråd med innstillingen fra OSEH.

 

Eventuelt

Publisert 1. sep. 2021 15:48 - Sist endra 10. sep. 2021 12:06