Instituttstyremøte nr. 7/2021

14. oktober 2021, kl. 09.30 - 12.00, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

saksdokumenter:

protokoll fra styremøte 9. september 2021

          
V-SAK 3

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 14. oktober 2021:

............... og ................

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Status tilsettinger pr. oktober 2021

saksdokumenter:

status tilsettinger ved IFIKK pr. oktober 2021

          
O-SAK 2

Økonomisk ramme for IFIKK 2022

saksdokumenter:

rammenotat IFIKK 2022

 

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Stipendiatfordeling IFIKK 2022

saksdokumenter:

 
D-SAK 2

IFIKK 2030 - strategisk plan

saksdokumenter:

 

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4
Saksnr.    14/2021

Regnskapsrapport for IFIKK for andre tertial 2021

saksdokumenter:

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial 2021.

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5
Saksnr.    15/2021

Innstilling - stipendiat i filosofi 

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

saksdokumenter:

  • saksframlegg
  • utlysningstekst 
  • utvidet søkerliste
  • intervjukomiteens innstilling av 13. april 2021
  • addendum til intervjukomiteens innstilling av 21. september 2021

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO.

vedtaksforslag:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som stipendiat i tråd med innstillingskomiteens anbefaling.

 
V-SAK 6
Saksnr.    16/2021

Innstilling - postdoktor i filosofi ved prosjektet DynamiTE (geography)

NB! Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25
Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

saksdokumenter:

  • saksframlegg
  • utlysningstekst 
  • utvidet søkerliste
  • intervjukomiteens innstilling av 5. oktober 2021

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO.

vedtaksforslag:

Instituttstyret innstiller til tilsetting i stilling som postdoktor i tråd med innstillingskomiteens anbefaling. 

 

Eventuelt

Publisert 5. okt. 2021 14:03 - Sist endra 19. okt. 2021 10:03