Instituttstyremøte nr. 9/2021

2. desember 2021, kl. 09.30 - 12.00, Møterom 452, Georg Morgenstiernes hus

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden           
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

saksdokumenter:

protokoll fra styremøte 11. november 2021

          
V-SAK 3

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 2. desember 2021:

............... og ................

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Status tilsettinger pr. desember 2021

saksdokumenter:

status tilsettinger ved IFIKK pr. desember 2021

          
O-SAK-2

valg av ny representant MVA og studenter 

 
O-SAK 3

Stillingsplan IFIKK

saksdokumenter:

saksnotat

 

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 4
Saksnr.    21/2021

Møtedatoer instituttstyret 2022

saksdokumenter:

vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar møtedatoer for 2022.

 
V-SAK 5
Saksnr.    22/2021

Budsjett 2022

saksdokumenter:

vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar budsjettet for IFIKK for 2022.

 
V-SAK 6
Saksnr.    23/2021

IFIKK 2030 strategisk plan 

saksdokumenter:

vedtaksforslag:

Styret vedtar instituttets strategiske plan IFIKK 2030 med de endringer som framkommer i møtet. 

 

Eventuelt

Publisert 25. nov. 2021 11:17 - Sist endra 25. nov. 2021 15:10