2022

Sist endret 27. mai 2022 08:46 av Marte Holhjem

Forskergruppa «Barn og ungdom i idéhistorisk perspektiv» utlyser inntil to masterstipend à kr 20 000 til EKUL-studenter som skriver masteroppgave innenfor dette området.