English version of this page

Veiledere - filosofi

Political philosophy, ethics, environmental philosophy, history of philosophy (especially modern natural law and the Enlightenment)

Bildet kan inneholde: briller, hår, eyewear, briller, øyenbryn.

Medical ethics: abortion, euthanasia, concepts of harm and benefit in medicine, concepts of health/need/disease, any other applied aspect of medical ethics.

Bioethics: moral theory and expertise in bioethics; reproductive ethics, genetic engineering, arguments from nature in bioethics; animal ethics.

 

Bildet kan inneholde: hake, eldre, rynke.

Moral, social and political philosophy; environmental philosophy, philosophy of nature; phenomenology, hermeneutics, existentialism; post-Hegelian German philosophy; Critical Theory; moral psychology, esp. emotions; philosophy and psychiatry; philosophy and psychoanalytic theory.

Pragmatism, philosophy of science, philosophy of psychology (human and animal), philosophy of psychiatry, moral psychology, philosophy of action, hermeneutics, existentialism, philosophy of literature

Principal areas of research: philosophy of perception, the metaphysics of truth and the conceptual foundations of vision science.  I also have a more than passing interest in Frege's philosophy of thought.

Filosofihistorie, spesielt antikken og 1600-talls rasjonalisme. Emilsson har også arbeidet med spørsmål innenfor etikk, bevissthetsfilosofi og metafysikk.

Ancient Philosophy, esp. Plato and Aristotle, Normative Ethics, esp. virtue ethics, Moral Psychology, esp. as such questions intersect with empirical psychology, and Philosophy and Literature

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, øyenbryn, hake.

Semantikk, pragmatikk, språklig og kognitiv utvikling, leksikalsk betydning, polysemi, figurativ språkbruk, eksperimentell pragmatikk.

 

Kontinental filosofi, særlig Heidegger og fenomenologi, estetikk, Kant og postkantiansk tysk filosofi, feministisk filosofi og etikk.

 

Bildet kan inneholde: øredobber, hår, ansikt, øyenbryn, hake.

Philosophy of physics (esp. spacetime, quantum field theory, effective field theory, quantum gravity, cosmology); philosophy of science (esp. emergence, reduction, scientific methodology, theory-change, theoretical virtues, realism, analogy, simulation and experiment); metaphysics (esp. metaphysics of science, meta-metaphysics).

Olav Gjelsvik arbeider og publiserer i en rekke av hovedområdene i filosofien, blant annet i metafysikk, erkjennelsesteori, språkfilosofi, vitenskapsfilosofi, og har i det siste fokusert på handlingsfilosofi som en svært lovende inngang til noen av de dypeste spørsmål i filosofien. Han har også engasjert seg i anvendt filosofi.

Du kan lese mer om Olavs forskning her.

Logikken og matematikkens filosofi, analytisk filosofi sin historie (spesielt Frege), metafysikk (spesielt modalitet og ontology), språkfilosofi (spesielt spørsmål om referanse og sannhet) og vitenskapsfilosofi (spesielt spørsmål om realisme/antirealisme, rom og tid samt kvantemekanikk).

Antikk filosofi, særlig Platon og Aristoteles; etikk (særlig kantiansk etikk og dydsetikk); etikkens historie (særlig antikken og Kant); metaetikk og moralpsykologi

 

Mine hovedområder er språkfilosofi, argumentasjon og logikkens filosofi. I tillegg veileder jeg gjerne oppgaver som omhandler utvalgte tema innen sinnsfilosofi (konsepter, rasjonalitet og psykologiske holdninger) og estetikk (litteratur, film og dataspill).

Antikkens filosofi, særlig, Empedokles, Platon, Aristoteles, Atomistene/Epikur Stoikerne. Metafysikk, Etikk, Moralpsykologi.  

Politisk filosofi og rettsfilosofi (særlig Kant), filosofihistorie (særlig opplysningstiden), menneskerettigheter, etikk, teori og metode i filosofihistorisk forskning

Philosophy of mind (esp. consciousness, perception, mental content), philosophy of psychology and cognitive science, philosophy of neuroscience, philosophy of biology (esp. evolutionary biology, biology and cognition, etc.), as well as parts of metaphysics (e.g. identity through time; realisation, constitute, reduction), and meta-ethics.

Antikk, senantikk og bysantinsk tenkning (metafysikk, filosofisk teologi, kosmologi, mystikk, bysantinsk estetikk), og religionsfilosofi.