English version of this page

Veiledere - filosofi

Publisert 30. juni 2017 11:45

Political philosophy, ethics, environmental philosophy, history of philosophy (especially modern natural law and the Enlightenment)

Bildet kan inneholde: briller, hår, eyewear, briller, øyenbryn.
Publisert 16. sep. 2016 10:32

Medical ethics: abortion, euthanasia, concepts of harm and benefit in medicine, concepts of health/need/disease, any other applied aspect of medical ethics.

Bioethics: moral theory and expertise in bioethics; reproductive ethics, genetic engineering, arguments from nature in bioethics; animal ethics.

 

Publisert 18. sep. 2014 10:15

Moral, social and political philosophy; environmental philosophy, philosophy of nature; phenomenology, hermeneutics, existentialism; post-Hegelian German philosophy; Critical Theory; moral psychology, esp. emotions; philosophy and psychiatry; philosophy and psychoanalytic theory.

Publisert 18. sep. 2014 10:03

Pragmatism, philosophy of science, philosophy of psychology (human and animal), philosophy of psychiatry, moral psychology, philosophy of action, hermeneutics, existentialism, philosophy of literature

Publisert 18. sep. 2014 09:55

Metaetikk, inkludert normative grunner og praktisk rasjonalitet, analytisk estetikk og normativ etikk.

Publisert 18. sep. 2014 10:16

Principal areas of research: philosophy of perception, the metaphysics of truth and the conceptual foundations of vision science.  I also have a more than passing interest in Frege's philosophy of thought.

Publisert 18. sep. 2014 10:05

Filosofihistorie, spesielt antikken og 1600-talls rasjonalisme. Emilsson har også arbeidet med spørsmål innenfor etikk, bevissthetsfilosofi og metafysikk.

Publisert 18. sep. 2014 10:14

Ancient Philosophy, esp. Plato and Aristotle, Normative Ethics, esp. virtue ethics, Moral Psychology, esp. as such questions intersect with empirical psychology, and Philosophy and Literature

Publisert 30. okt. 2019 10:35

Vitenskapsfilosofi, særlig årsaksforklaringer, mekanismer, forklaringsnivåer, metaforer og modeller. Biologiens filosofi/livsvitenskapsfilosofi, særlig genbegrepet, biologiske årsaksforklaringer, tilnærminger innen systembiologi og molekylærbiologi, konvergens. Medisinsk filosofi, særlig tilnærminger innen nanomedisin. Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).

Publisert 9. nov. 2020 13:39

Semantikk, pragmatikk, språklig og kognitiv utvikling, leksikalsk betydning, polysemi, figurativ språkbruk, eksperimentell pragmatikk.

 

Publisert 14. jan. 2015 10:11

Kontinental filosofi, særlig Heidegger og fenomenologi, estetikk, Kant og postkantiansk tysk filosofi, feministisk filosofi og etikk.

 

Bildet kan inneholde: øredobber, hår, ansikt, øyenbryn, hake.
Publisert 11. okt. 2019 11:07

Philosophy of physics (esp. spacetime, quantum field theory, effective field theory, quantum gravity, cosmology); philosophy of science (esp. emergence, reduction, scientific methodology, theory-change, theoretical virtues, realism, analogy, simulation and experiment); metaphysics (esp. metaphysics of science, meta-metaphysics).

Publisert 12. des. 2019 10:00

Olav Gjelsvik arbeider og publiserer i en rekke av hovedområdene i filosofien, blant annet i metafysikk, erkjennelsesteori, språkfilosofi, vitenskapsfilosofi, og har i det siste fokusert på handlingsfilosofi som en svært lovende inngang til noen av de dypeste spørsmål i filosofien. Han har også engasjert seg i anvendt filosofi.

Du kan lese mer om Olavs forskning her.

Publisert 18. sep. 2014 10:06

Logikken og matematikkens filosofi, analytisk filosofi sin historie (spesielt Frege), metafysikk (spesielt modalitet og ontology), språkfilosofi (spesielt spørsmål om referanse og sannhet) og vitenskapsfilosofi (spesielt spørsmål om realisme/antirealisme, rom og tid samt kvantemekanikk).

Publisert 18. sep. 2014 10:11

Antikk filosofi, særlig Platon og Aristoteles; etikk (særlig kantiansk etikk og dydsetikk); etikkens historie (særlig antikken og Kant); metaetikk og moralpsykologi

 

Publisert 12. aug. 2020 13:38

Antikkens filosofi, særlig, Empedokles, Platon, Aristoteles, Atomistene/Epikur Stoikerne. Metafysikk, Etikk, Moralpsykologi.  

Publisert 18. sep. 2014 10:09

Politisk filosofi og rettsfilosofi (særlig Kant), filosofihistorie (særlig opplysningstiden), menneskerettigheter, etikk, teori og metode i filosofihistorisk forskning

Publisert 18. sep. 2014 10:12

Philosophy of mind (esp. consciousness, perception, mental content), philosophy of psychology and cognitive science, philosophy of neuroscience, philosophy of biology (esp. evolutionary biology, biology and cognition, etc.), as well as parts of metaphysics (e.g. identity through time; realisation, constitute, reduction), and meta-ethics.

Publisert 18. sep. 2014 09:55

Antikk, senantikk og bysantinsk tenkning (metafysikk, filosofisk teologi, kosmologi, mystikk, bysantinsk estetikk), og religionsfilosofi.