Veiledere - idéhistorie

Publisert 14. mai 2019 08:59

Christine Amadou veileder masteroppgaver innenfor antikkens og senantikkens idéhistorie, tidlig kristendomshistorie, oversettelseshistorie- og teori, antikkresepsjon, kulturmøter.

Publisert 28. mai 2019 08:31

Line Cecilie Engh veileder masteroppgaver innen middelalderens idéhistorie og tekstkulturer, pavesetets idéhistorie, Romas idéhistorie og resepsjon, og mer generelt innen hermeneutikk, retorikk, symbolikk, katolsk teologi og politisk teologi, monastisisme og kognitiv teori og kjønnsteori, særlig knyttet til førmoderne tekster.

Publisert 21. mai 2019 14:59

Håkon Evju veileder masteroppgaver i norsk idéhistorie, oppgaver knyttet til europeisk politisk og økonomisk tenkning i tidlig moderne tid, til historieskrivingens idéhistorie og til opplysningstiden.

Publisert 7. mai 2019 13:16

Unn Falkeid veileder masteroppgaver innen middelalder og tidligmoderne europeisk idéhistorie  (1300–1700), renessansehumanisme og bokhistorie, kvinners bidrag til tidligmoderne kunnskapstradisjoner, samt forbindelser mellom politikk, estetikk og teologi i middelalderen og renessansen.

Bilde av Anne Helness
Publisert 28. mai 2019 08:16

Anne Helness veileder masteroppgaver innenfor følgende områder: engelsk renessanse/1600-tall, reiseskildringer, tidligmoderne kunnskapshistorie/vitensproduksjon, tidligmoderne møter med den andre.

Publisert 16. sep. 2014 14:21

Ellen Krefting veileder masteroppgaver innenfor tidligmoderne europeisk idéhistorie, kunnskapshistorie og tekstkultur, forestillinger om natur, politikk, offentlighet, følelser og kjønn, særlig før 1800.

Bilde av Thor Inge Rørvik
Publisert 28. mai 2019 08:30

Thor Inge Rørvik veileder masteroppgaver innenfor følgende områder: politisk tenkning, naturrett, universitets- og dannelseshistorie, filosofi i et idéhistorisk perspektiv, tenkning omkring krig.

Publisert 16. sep. 2014 14:21

Espen Schaanning veileder masteroppgaver innenfor institusjonshistorie og tenkning rundt samfunn, normalitet og avvik.

Bilde av Reidar Aasgaard
Publisert 16. sep. 2014 14:21

Reidar Aasgaard veileder masteroppgaver innenfor antikkens og middelalderens tekst og tenkning, norsk kultur og litteratur på 1800- og 1900-tallet, bibeltolkning, religions- og kristendomshistorie, folkelige tradisjoner og moderne populærkultur, barndoms- og familiehistorie.