Veiledere - kunsthistorie og visuelle studier

Veileder  prosjekter på 20 århundres kunst, modernisme, avantgardekunst- og bevegelser, samtidskunst, kunst, teknologi og nye medier og medieestetikk, kunstteori og estetikk.

Veileder prosjekter om designhistorie fra sent 1800-tall til i dag, spesielt Skandinavia og Italia, industridesign, men også grafisk design, møbeldesign,  interiørdesign, tekstildesign etc., organisasjoner, institusjoner og bevegelser og bærekraftig design i et historisk perspektiv. Spesielt interessert i økologisk design, bærekraftighet, og forholdet mellom natur og design.

Veileder prosjekter om italiensk billedkunst fra senantikken til og med barokken.

Da han kun underviser i Italia kan han kun veilede via e-post og Skype.

Veileder prosjekter innen norsk og europeisk billedkunst i det lange 1800-tallet (1789-1914), kunsthistoriografi, kunstteori og estetikk, og tegneseriens historie og estetikk 

Bildet kan inneholde: klær, panne, hår, ansikt, hake.

Veileder prosjekter om kunst og visuell kultur i den tidlig moderne epoke, spesielt Italia. Hovedområder er periodens antikkresepsjon, kunst og kunnskap, kunst og mentalitet, samt aktuelle teoretiske perspektiver.

Supervises projects on topics related to modernism and postmodernism in art and architecture; philosophical approaches to the arts; aesthetics; visual culture; issues of habit, behavior, and automaticity; monuments and collectivity; theory and history of photography.