Veiledere - kunsthistorie og visuelle studier

Publisert 17. sep. 2014 12:14

Veileder  prosjekter på 20 århundres kunst, modernisme, avantgardekunst- og bevegelser, samtidskunst, kunst, teknologi og nye medier og medieestetikk, kunstteori og estetikk.

Publisert 17. sep. 2014 12:19

Veileder prosjekter om designhistorie fra sent 1800-tall til i dag, spesielt Skandinavia og Italia, industridesign, men også grafisk design, møbeldesign,  interiørdesign, tekstildesign etc., organisasjoner, institusjoner og bevegelser og bærekraftig design i et historisk perspektiv. Spesielt interessert i økologisk design, bærekraftighet, og forholdet mellom natur og design.

Publisert 17. sep. 2014 12:22

Veileder prosjekter om norsk modernistisk arkitektur (1920-65) og moderne internasjonal arkitektur.

Publisert 17. sep. 2014 12:42

Veileder prosjekter innen europeisk og nordisk modernisme, kunstteori og estetikk.

Publisert 17. sep. 2014 15:18

Veileder prosjekter om italiensk billedkunst fra senantikken til og med barokken.

Da han kun underviser i Italia kan han kun veilede via e-post og Skype.

Publisert 29. apr. 2016 12:30

Veileder prosjekter innen norsk og europeisk billedkunst i det lange 1800-tallet (1789-1914), kunsthistoriografi, kunstteori og estetikk, og tegneseriens historie og estetikk 

Bildet kan inneholde: klær, panne, hår, ansikt, hake.
Publisert 29. apr. 2016 12:34

Veileder prosjekter om kunst og visuell kultur i den tidlig moderne epoke, spesielt Italia. Hovedområder er periodens antikkresepsjon, kunst og kunnskap, kunst og mentalitet, samt aktuelle teoretiske perspektiver.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansiktshår, ansikt, hake.
Publisert 31. jan. 2018 13:54

Supervises projects on topics related to Visual studies, Art History and Media studies.

Publisert 20. sep. 2016 11:09

Supervises projects on topics related to modernism and postmodernism in art and architecture; philosophical approaches to the arts; aesthetics; visual culture; issues of habit, behavior, and automaticity; monuments and collectivity; theory and history of photography.