Live Hov

Image of Live Hov
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Background

Trained as an actor at the National Theatre School, in Oslo (1964-69, including one year in the Opera class). Several years of acting at theatres in Oslo and Bergen, studied singing in Aarhus and Copenhagen, MA in Theatre Studies and Italian, University of Copenhagen 1984. Dr. philos 1998, University of Oslo. 2002-2007 professor of Theatre Studies, University of Copenhagen, from 2007 professor of Theatre Studies, University of Oslo.

Teaching and tutoring

European theatre history (especially Greek and Roman theatre, the Renaissance and the Baroque, the nineteenth century).
Historiography, feminist theory.
Music theatre, especially baroque opera.

Special fields

Female roles and female performers in the theatre.
Baroque Opera.
Henrik Ibsen as a man of the theatre, the staging history of Ibsen's plays.

Ongoing research

The actresses in the 19th century Norwegian theatre

 

Tags: Theatre history, Ibsen, Music theatre, Baroque Opera

Publications

 • Hov, Live (2015). "At stille sig frem på Scenen for Mængdens Øine": Teater som profesjon og levebrød for kvinner. In Selvik, Randi Margrete; Gjervan, Ellen Karoline & Gladsø, Svein (Ed.), Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-321-0458-1. p. 235–256.
 • Hov, Live (2015). The First Female Performers: Tumblers, Flute-Girls, and Mime Actresses. New Theatre Quarterly. ISSN 0266-464X. XXXI(Part 2), p. 129–143. doi: 10.1017/s0266464x1500024x.
 • Hov, Live (2012). Opera/teater i nye formaterTeaterkunstverkets liveness i HD-teknologiens tidsalder. Peripeti. ISSN 1604-0325. 18, p. 78–89.
 • Hov, Live (2012). "The new woman" - en ny stereotypi på tvers av de tradisjonelle kvinnerollene. In Teigen, Lene T. (Eds.), Dette skrev kvinner. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-120-4. p. 35–48.
 • Hov, Live (2011). Staging papal power : the all-male roman theatre. Nordic Theatre Studies. ISSN 0904-6380. 23, p. 46–62.
 • Hov, Live (2011). Enter Nora : the first three productions of A Doll’s House, in Denmark, Sweden and Norway. Nordic Theatre Studies. ISSN 0904-6380. 22, p. 30–45.
 • Hov, Live (2010). Enter Nora. The first three productions of A Doll's House, in Denmark, Sweden and Norway. Nordic Theatre Studies. ISSN 0904-6380. p. 28–43.
 • Hov, Live (2010). Opposition ved Janne Risums disputatsforsvar. Peripeti. ISSN 1604-0325. p. 75–81.
 • Hov, Live (2010). Herheims Julius Cæsar: Operaverket som performance :. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. p. 7–31.
 • Hov, Live (2006). Henrik Ibsen som teatermann. Peripeti. ISSN 1604-0325. 5, p. 7–18.
 • Hov, Live (2005). 'and the soul and body of Stockmann-Stanislavsky became one organically'. Ibsen's role in the development of method acting. In Brynhildsvoll, Knut (Eds.), Ibsen and Russian Culture. Unipub forlag. ISSN 82-91540-08-X.
 • Hov, Live (2004). Hvem eier Ibsen? Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. ISSN 1503-2310.
 • Hov, Live (2002). The Strong and the Savage, the Worried and the Weak - Predecessors of Ibsen's Women in Greek Tragedy. In Sæther, Astrid (Eds.), Acta Ibseniana I. Unipub, Oslo. ISSN 82-91540-06-3. p. 61–72.
 • Hov, Live (2001). The "women" of the Roman stage - as Goethe saw them. Theatre history studies. ISSN 0733-2033. XXI.
 • Hov, Live (2000). Med Harlekin på scenen. Masker og typer i Commedia dell'Arte. In Rekdal, Jan Erik & Sveen, Andreas (Ed.), Masker. Sypress forlag, Oslo. ISSN 82-91224-28-5. p. 100–117.
 • Hov, Live (2000). Thalias sønner og døtre. Skuespillerkunsten gjennom 2500 år, P2-Akademiet R. NRK Kultur. ISSN 82-7118-273-0. p. 175–186.
 • Hov, Live (1999). "Kvinnene" i det romerske teatret - slik Goethe så dem. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 25, p. 527–544.
 • Hov, Live (1997). Kvinnorollerna i antikens teater - skrivna, spelade och sedda av män. Kvinnovetenskaplig tidskrift. ISSN 0348-8365. p. 5–13.
 • Hov, Live (1996). Teatret som byfenomen - kunst, kultur, kommers, Veier til byen. En antologi. UiO, HF-fak.. ISSN 82-91398-06-2. p. 37–57.
 • Hov, Live (1988). Norsk teater - Norge for nordmennene? Spillerom. ISSN 0333-2624.
 • Hov, Live (1986). Opera - gammeldags og moderne. Ergo : Tidsskrift for kultur- og samfunnsspørsmål. ISSN 0332-5806.
 • Hov, Live (1986). Kvinner på scenen - kjønn og illusjon. Ergo : Tidsskrift for kultur- og samfunnsspørsmål. ISSN 0332-5806.
 • Hov, Live (1985). Tiggeroperaen - musikkdramatisk og politisk satire i 1728. Ergo : Tidsskrift for kultur- og samfunnsspørsmål. ISSN 0332-5806.

View all works in Cristin

 • Hov, Live (2020). Kunstnere og yrkeskvinner. Norges første skuespillerinner. Vidarforlaget AS. ISBN 9788279904960. 416 p.
 • Hov, Live (2007). Med fuld natursandhed. Henrik Ibsen som teatermann. Multivers. ISBN 978-87-7917-171-8. 282 p.
 • Hov, Live (1999). Kvinnerollene i antikkens teater - skrevet, spilt og sett av menn. Universitetforlaget. ISBN 82-00-12988-8. 482 p.
 • Hov, Live (1990). Thalias første døtre. Skuespillerinderne i 1500- og 1600-tallets europæiske teater. Solum. ISBN 8256007001. 197 p.

View all works in Cristin

 • Hov, Live (2012). DEN BEDSTE BLANDT KVINDER - Alceste som græsk tragedie og italiensk-fransk opera.
 • Hov, Live (2012). Forbudte følelser og misforstået identitet.
 • Hov, Live (2009). Monteverdi som "splatter". Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. ISSN 1503-2310. p. 46–50.
 • Hov, Live (2009). Poppeas kroning. Den Norske Opera & Ballett.
 • Hov, Live (2009). Da Nora entret scenen. [Newspaper]. Apollon, Universitetet i Oslo.
 • Hov, Live (2009). Opera as public entertainment in eighteenth century Rome: A special case of sovereignty.
 • Hov, Live (2008). Musikkantikk. [Radio]. NRK P2.
 • Hov, Live (2008). Konvensjon, invensjon, resepsjon: barokkopera på moderne scener.
 • Hov, Live (2008). “In between music and theatre, baroque and modern, convention and invention: Händel’s Giulio Cesare at the Oslo Opera, 2005/07”.
 • Hov, Live (2007). Da Nora kom på scenen, i København, Stockholm og Christiania. Siden Saxo. ISSN 0109-6028. 24(2).
 • Hov, Live (2006). Enter Nora The first three productions of A Doll’s House, in Denmark, Sweden and Norway.
 • Hov, Live (2005). Jytte Wiingaard: Henrik Ibsen. En essaysamling. Nordic Theatre Studies. ISSN 0904-6380. 17.
 • Hov, Live (2002). Kastratens sidste sang. Politiken, København.
 • Hov, Live (2000). Ibsens parenteser - tause, men talende.
 • Hov, Live (2000). Kviner spilt av menn - menn spilt av kvinner.
 • Hov, Live (2000). Med Harlekin på scenen. Masker og typer i Commedia dell'Arte.
 • Hov, Live (2000). Commedia dell'arte: Harlekins og Zerbinettas teater. Den norske opera - program.
 • Hov, Live (2000). Kela Kvam: Betty Nansen. Mennesket og maskene, København 1997. Nordic Theatre Studies. ISSN 0904-6380. 12, p. 122–125.
 • Hov, Live (2000). Sagatid på scenen. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. Årgang 83(Nr. 2), p. 81–101.
 • Hov, Live (1999). Forholdet mellom dialog og didaskalier - med eksempler fra Ibsen.
 • Hov, Live (1999). Teorier om skuespillerkunst.
 • Hov, Live (1999). Varm eller kald - idealistisk eller realistisk? Teorier og meninger om spillestil.
 • Hov, Live (1999). Thalias sønner og døtre. Skuespillerkunsten gjennom 2500 år.
 • Hov, Live (1999). Orfevs og Evrydike som nyskapere i musikkteatret. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. p. 28–54.
 • Hov, Live (1999). Sagatid på scenen.
 • Hov, Live (1995). Kastratenes eiendommelige historie. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hov, Live (1994). Sebastiano Serlio: On Stages and Theatres. From 'Architettura', Gideå 1991. Nordic Theatre Studies. ISSN 0904-6380. 6(3).
 • Hov, Live (1994). Dansk Teaterhistorie I-II (red. Kela Kvam, Janne Risum, Jytte Wiingaard), København 1992-93. Nordic Theatre Studies. ISSN 0904-6380. 6(3), p. 66–72.
 • Hov, Live (1991). Bent Holm: Solkonge og månekejser. Spillerom. ISSN 0333-2624.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:42 PM - Last modified Apr. 3, 2020 11:46 AM