Live Hov

Professor emerita
Bilde av Live Hov
English version of this page
Rom 429 PAM
Brukernavn
Besøksadresse P.A.Munchs hus 3. og 4. etg. Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO
Postadresse Institutt for kulturstudier og orientalske språk Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Kvinner som roller og aktører i teaterhistorien
 • Barokkopera på scenen: opprinnelige konvensjoner vs. moderne fortolkning
 • Henrik Ibsen som teatermann, historiske og nåtidige iscenesettelser av
  Ibsens skuespill

Undervisning

Europeisk teaterhistorie, særlig antikken, barokken og 1800-tallet/Ibsen. Fra høsten 2010 er all undervisning i teatervitenskap lagt til Program for
estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap
(bachelor) og Program for estetiske studier (master)

Bakgrunn

Utdannet som skuespiller ved Statens Teaterskole i Oslo 1969 (inkludertet år i skolens Operaklasse). Skuespiller ved teatre i Oslo og Bergen, sangstudier i Århus og København, mag.art. i teatervitenskap (med bifag i italiensk) fra Københavns Universitet 1984. Ansatt ved Institutt - senere Avdeling - for Teatervitenskap UiO 1984-2001. Dr. philos. ved UiO1998. I perioden 2002-2007 professor i teatervidenskab ved Københavns Universitet, fra 2007 igjen ved UiO.

Pågående forskning

Skuespillerinnene på 1800-tallets norske scener (pdf)

Prosjektet handler om de første generasjoner av profesjonelle skuespillerinner i Norge. Hovedmålet er å undersøke deres kunstneriske virke og sosiale status, i samtidens (teater)historiske kontekst.

 

Emneord: Teatervitenskap, Teaterhistorie, Musikkteater, Operahistorie, Ibsen

Publikasjoner

Thalias første døtre. Skuespillerinderne i 1500- og 1600-tallets europæiske teater, Oslo 1990.

Høyre og venstre i teatret. Verdier - konvensjoner - teorier, Oslo 1990.

“Goldoni in the Scandinavian Countries”, i Goldoni Européen, Revue de Littérature Comparée, No. 3, Paris 1993.

"Om 'kunstgjenstanden teater' - et teaterhistorisk gjenstandsproblem"? i Teatervitenskapelige grunnlagsproblemer
(red. Live Hov), Oslo 1993.

“Scene og sal i barokkteatret. Magien og møtestedet”, og “Spill og skikkelser. Sangerne på scenen”, begge i Nils Grinde (red.): Veneziansk opera fra Monteverdi til Händel, Oslo 1994.

”Teatret som byfenomen – kunst, kultur, kommers”, i Karin Gundersen, Bjarne Hodne og Magne Malmanger (red.)
Veier til byen, Oslo 1994 (ny utgave 1996)

Kvinnerollene i antikkens teater - skrevet, spilt og sett av menn, (doktoravhandling), Oslo 1999.

”Sagatid på scenen”, i Kunst og Kultur, nr. 2 2000, årgang 83.

”Orfeus og Euridice som nyskapere i musikkteatret”, i Klassisk Forum, 1999:1.

"The 'women' of the Roman stage - as Goethe saw them", i Theatre History Studies, vol. XXI, 2001.

”The Strong and the Savage, the Worried and the Weak – Predecessors of Ibsen´s Women in Greek Tragedy”,
i Astrid Sæther (red.): Ibsen, Tragedy and the Tragic, Oslo 2003.

”’and the soul and body of Stockmann-Stanislavsky became one organically’. Ibsen´s role in the development of method acting”,
i Knut Brynhildsvoll (red.): Ibsen and Russian Culture, Oslo 2005.

”Det nye og farlige teater”, i Hans Hertel (red.): Det stadig moderne gennembrud, København 2004.

Med fuld natursandhed. Henrik Ibsen som teatermann, København 2007

 • Hov, Live (2015). "At stille sig frem på Scenen for Mængdens Øine": Teater som profesjon og levebrød for kvinner. I Selvik, Randi Margrete; Gjervan, Ellen Karoline & Gladsø, Svein (Red.), Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-321-0458-1. s. 235–256.
 • Hov, Live (2015). The First Female Performers: Tumblers, Flute-Girls, and Mime Actresses. New Theatre Quarterly. ISSN 0266-464X. XXXI(Part 2), s. 129–143. doi: 10.1017/s0266464x1500024x.
 • Hov, Live (2012). Opera/teater i nye formaterTeaterkunstverkets liveness i HD-teknologiens tidsalder. Peripeti. ISSN 1604-0325. 18, s. 78–89.
 • Hov, Live (2012). "The new woman" - en ny stereotypi på tvers av de tradisjonelle kvinnerollene. I Teigen, Lene T. (Red.), Dette skrev kvinner. Vidarforlaget AS. ISSN 978-82-7990-120-4. s. 35–48.
 • Hov, Live (2011). Staging papal power : the all-male roman theatre. Nordic Theatre Studies. ISSN 0904-6380. 23, s. 46–62.
 • Hov, Live (2011). Enter Nora : the first three productions of A Doll’s House, in Denmark, Sweden and Norway. Nordic Theatre Studies. ISSN 0904-6380. 22, s. 30–45.
 • Hov, Live (2010). Enter Nora. The first three productions of A Doll's House, in Denmark, Sweden and Norway. Nordic Theatre Studies. ISSN 0904-6380. s. 28–43.
 • Hov, Live (2010). Opposition ved Janne Risums disputatsforsvar. Peripeti. ISSN 1604-0325. s. 75–81.
 • Hov, Live (2010). Herheims Julius Cæsar: Operaverket som performance :. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. s. 7–31.
 • Hov, Live (2006). Henrik Ibsen som teatermann. Peripeti. ISSN 1604-0325. 5, s. 7–18.
 • Hov, Live (2005). 'and the soul and body of Stockmann-Stanislavsky became one organically'. Ibsen's role in the development of method acting. I Brynhildsvoll, Knut (Red.), Ibsen and Russian Culture. Unipub forlag. ISSN 82-91540-08-X.
 • Hov, Live (2004). Hvem eier Ibsen? Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. ISSN 1503-2310.
 • Hov, Live (2002). The Strong and the Savage, the Worried and the Weak - Predecessors of Ibsen's Women in Greek Tragedy. I Sæther, Astrid (Red.), Acta Ibseniana I. Unipub, Oslo. ISSN 82-91540-06-3. s. 61–72.
 • Hov, Live (2001). The "women" of the Roman stage - as Goethe saw them. Theatre history studies. ISSN 0733-2033. XXI.
 • Hov, Live (2000). Med Harlekin på scenen. Masker og typer i Commedia dell'Arte. I Rekdal, Jan Erik & Sveen, Andreas (Red.), Masker. Sypress forlag, Oslo. ISSN 82-91224-28-5. s. 100–117.
 • Hov, Live (2000). Thalias sønner og døtre. Skuespillerkunsten gjennom 2500 år, P2-Akademiet R. NRK Kultur. ISSN 82-7118-273-0. s. 175–186.
 • Hov, Live (1999). "Kvinnene" i det romerske teatret - slik Goethe så dem. Studia Musicologica Norvegica. ISSN 0332-5024. 25, s. 527–544.
 • Hov, Live (1997). Kvinnorollerna i antikens teater - skrivna, spelade och sedda av män. Kvinnovetenskaplig tidskrift. ISSN 0348-8365. s. 5–13.
 • Hov, Live (1996). Teatret som byfenomen - kunst, kultur, kommers, Veier til byen. En antologi. UiO, HF-fak.. ISSN 82-91398-06-2. s. 37–57.
 • Hov, Live (1988). Norsk teater - Norge for nordmennene? Spillerom. ISSN 0333-2624.
 • Hov, Live (1986). Opera - gammeldags og moderne. Ergo : Tidsskrift for kultur- og samfunnsspørsmål. ISSN 0332-5806.
 • Hov, Live (1986). Kvinner på scenen - kjønn og illusjon. Ergo : Tidsskrift for kultur- og samfunnsspørsmål. ISSN 0332-5806.
 • Hov, Live (1985). Tiggeroperaen - musikkdramatisk og politisk satire i 1728. Ergo : Tidsskrift for kultur- og samfunnsspørsmål. ISSN 0332-5806.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hov, Live (2020). Kunstnere og yrkeskvinner. Norges første skuespillerinner. Vidarforlaget AS. ISBN 9788279904960. 416 s.
 • Hov, Live (2007). Med fuld natursandhed. Henrik Ibsen som teatermann. Multivers. ISBN 978-87-7917-171-8. 282 s.
 • Hov, Live (1999). Kvinnerollene i antikkens teater - skrevet, spilt og sett av menn. Universitetforlaget. ISBN 82-00-12988-8. 482 s.
 • Hov, Live (1990). Thalias første døtre. Skuespillerinderne i 1500- og 1600-tallets europæiske teater. Solum. ISBN 8256007001. 197 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hov, Live (2012). DEN BEDSTE BLANDT KVINDER - Alceste som græsk tragedie og italiensk-fransk opera.
 • Hov, Live (2012). Forbudte følelser og misforstået identitet.
 • Hov, Live (2009). Monteverdi som "splatter". Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. ISSN 1503-2310. s. 46–50.
 • Hov, Live (2009). Poppeas kroning. Den Norske Opera & Ballett.
 • Hov, Live (2009). Da Nora entret scenen. [Avis]. Apollon, Universitetet i Oslo.
 • Hov, Live (2009). Opera as public entertainment in eighteenth century Rome: A special case of sovereignty.
 • Hov, Live (2008). Musikkantikk. [Radio]. NRK P2.
 • Hov, Live (2008). Konvensjon, invensjon, resepsjon: barokkopera på moderne scener.
 • Hov, Live (2008). “In between music and theatre, baroque and modern, convention and invention: Händel’s Giulio Cesare at the Oslo Opera, 2005/07”.
 • Hov, Live (2007). Da Nora kom på scenen, i København, Stockholm og Christiania. Siden Saxo. ISSN 0109-6028. 24(2).
 • Hov, Live (2006). Enter Nora The first three productions of A Doll’s House, in Denmark, Sweden and Norway.
 • Hov, Live (2005). Jytte Wiingaard: Henrik Ibsen. En essaysamling. Nordic Theatre Studies. ISSN 0904-6380. 17.
 • Hov, Live (2002). Kastratens sidste sang. Politiken, København.
 • Hov, Live (2000). Ibsens parenteser - tause, men talende.
 • Hov, Live (2000). Kviner spilt av menn - menn spilt av kvinner.
 • Hov, Live (2000). Med Harlekin på scenen. Masker og typer i Commedia dell'Arte.
 • Hov, Live (2000). Commedia dell'arte: Harlekins og Zerbinettas teater. Den norske opera - program.
 • Hov, Live (2000). Kela Kvam: Betty Nansen. Mennesket og maskene, København 1997. Nordic Theatre Studies. ISSN 0904-6380. 12, s. 122–125.
 • Hov, Live (2000). Sagatid på scenen. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. Årgang 83(Nr. 2), s. 81–101.
 • Hov, Live (1999). Forholdet mellom dialog og didaskalier - med eksempler fra Ibsen.
 • Hov, Live (1999). Teorier om skuespillerkunst.
 • Hov, Live (1999). Varm eller kald - idealistisk eller realistisk? Teorier og meninger om spillestil.
 • Hov, Live (1999). Thalias sønner og døtre. Skuespillerkunsten gjennom 2500 år.
 • Hov, Live (1999). Orfevs og Evrydike som nyskapere i musikkteatret. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 28–54.
 • Hov, Live (1999). Sagatid på scenen.
 • Hov, Live (1995). Kastratenes eiendommelige historie. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hov, Live (1994). Sebastiano Serlio: On Stages and Theatres. From 'Architettura', Gideå 1991. Nordic Theatre Studies. ISSN 0904-6380. 6(3).
 • Hov, Live (1994). Dansk Teaterhistorie I-II (red. Kela Kvam, Janne Risum, Jytte Wiingaard), København 1992-93. Nordic Theatre Studies. ISSN 0904-6380. 6(3), s. 66–72.
 • Hov, Live (1991). Bent Holm: Solkonge og månekejser. Spillerom. ISSN 0333-2624.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2007 00:00 - Sist endret 23. feb. 2017 10:10