Live Hov

Professor emerita
Bilde av Live Hov
English version of this page
Rom 429 PAM
Brukernavn
Besøksadresse P.A.Munchs hus 3. og 4. etg. 0371 OSLO Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Institutt for kulturstudier og orientalske språk Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

  • Kvinner som roller og aktører i teaterhistorien
  • Barokkopera på scenen: opprinnelige konvensjoner vs. moderne fortolkning
  • Henrik Ibsen som teatermann, historiske og nåtidige iscenesettelser av
    Ibsens skuespill

Undervisning

Europeisk teaterhistorie, særlig antikken, barokken og 1800-tallet/Ibsen. Fra høsten 2010 er all undervisning i teatervitenskap lagt til Program for
estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap
(bachelor) og Program for estetiske studier (master)

Bakgrunn

Utdannet som skuespiller ved Statens Teaterskole i Oslo 1969 (inkludertet år i skolens Operaklasse). Skuespiller ved teatre i Oslo og Bergen, sangstudier i Århus og København, mag.art. i teatervitenskap (med bifag i italiensk) fra Københavns Universitet 1984. Ansatt ved Institutt - senere Avdeling - for Teatervitenskap UiO 1984-2001. Dr. philos. ved UiO1998. I perioden 2002-2007 professor i teatervidenskab ved Københavns Universitet, fra 2007 igjen ved UiO.

Pågående forskning

Skuespillerinnene på 1800-tallets norske scener (pdf)

Prosjektet handler om de første generasjoner av profesjonelle skuespillerinner i Norge. Hovedmålet er å undersøke deres kunstneriske virke og sosiale status, i samtidens (teater)historiske kontekst.

 

Emneord: Teatervitenskap, Ibsen, Teaterhistorie, Musikkteater, Operahistorie
Publisert 12. sep. 2007 00:00 - Sist endret 23. feb. 2017 10:10