Johan Laurits Tønnesson

Image of Johan Laurits Tønnesson
Norwegian version of this page
Phone +47 22856986
Mobile phone +47 93295368 +4793295368
Room HW 625
Username
Visiting address Henrik Wergeland's house 6th floor Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO (vis à vis Metereologisk institutt)
Postal address Pb. 1102, Blindern 0317 Oslo

Photo: Ola Gamst Sæther.

For more information, please see my Norwegian page. 

Here is my profile at researchgate.

Tags: Rhetoric, Nordic language, Nordic literature, Plain language

Publications

Peer reviewed books and articles/book chapters 2013-2019

 • 2019 Tønnesson, Johan. (with Per Ledin,  Catharina Nyström Höög and Gustav Westberg) «Den multimodala sakprosan» (The Multi-modal Non-fiction (’sakprosa’). In: Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  11(4). doi: 10.5617/sakprosa.7072

  2019 Tønnesson, Johan. Har kreativitet noen plass i stilarten “Sakprosa”? Rolf Pippings utløsning fra 1938 revisited. (Does creativity have any place in the style of "Sakprosa"? Rolf Pipping's 1938 release revisited). In: Iben Brinch Jørgensen and Norunn Askeland (eds.): Kreativ akademisk skriving (Creative Academic Writing), Oslo: Universitetsforlaget. Open access: (https://www.idunn.no/kreativ_akademisk_skriving)

  2018 Tønnesson, Johan. Respekt! Om Kunnskapssenterets rapporter. (Respect: On the reports from Nowegian Knowledge Center for the Healt Services). In: Kristian Bjørkdahl (ed.) Rapporten. Sjanger og styringsverktøy. Oslo: Pax forlag2017 Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (red.). Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  538 s.

 • 2017 Tønnesson, Johan. Naturvitenskapens kommunikative landskap. Teksthistorisk blikk på det fjerde skandinaviske naturforskermøtet, Christiania 1844, In: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  Kapittel.  s 163 - 190
 • Tønnesson, Johan & Lund, Inger Marie (2017). Kongens tale ved hagefesten, (The King’s speech at the garden party) In: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  Kapittel 3.  s 32 - 46 Fulltekst i vitenarkiv.

2016 (with Kirsten Sivesind). ‘The Rhetoric of the Norwegian Constitution Day: A Topos Analysis of Young Norwegian Students’ May 17 Speeches, 2011 and 2012.Scandinavian Journal of Educational Research; Volume 60, Issue 2, March 2016, pages 201-218

2015 (with Myhr et.al.).  ‘Minne, glemsel og sjanger: Bergsveinn Birgissons Den svarte vikingen som identitetsskapende narrativ.’ (‘Memory, forgetfulness and genre. Bergsveinn Birgisson’s The Black Viking as Identity-producing Narrative). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2015 (4), pp. 312-325

2015 (with Berit von der Lippe). ‘Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten - aktuell i kampen om fleksibiliteten?’ (‘The rhetoric in the fight for women’s suffrage – relevant in the fight about flexibility?’). Retorik och lärande. Kunskap - bildning - ansvar. Lund: Lunds universitet, pp. 247-263

2014. ‘Skriveforskerens virtuose antifoni.’ (‘The Writing Researcher’s virtuoso antiphony’). Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Oslo: Novus Forlag, pp. 67-84

2014. ‘Sakprosakompasset: redskap for skriving av plikt, glede, kunnskapstørst og sinne.’ (‘The Compass of Factual prose: tool for writing by duty, happiness, thirst for knowledge and anger’). K. Kverndokken (ed.). 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Bergen: Fagbokforlaget, pp. 305-327

2013. ‘Grunnlovens unge ambassadører: Analyse av et utvalg 17. maitaler holdt av norske skolelever i 2011 og 2012.’ (‘The Constitution’s young ambassadors. Analysis of a selection of May 17 speeches held by Norwegian young students in 2011 and 2012’), with Kirsten Sivesind. Maal og Minne 2013 (2), pp. 65-95

2013. ‘Nyere sakprosaforskning i Norge. En kort presentasjon.’ (‘Recent Norwegian research in non fiction/factual prose. A brief presentation.’) Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og kulturformidling 2013; Volume 3.

Peer reviewed books

2017 Tønnesson, Johan (with Merethe Roos (ed.). Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer. (True Enlightenment? Natural sciences in Nordic Public Spheres Through Four Centuries). Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  

2013. Tønnesson, Johan (with Berit von der Lippe, ed.). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten (The Rhetoric in the Fight for Women’s Suffrage’) Contributions also from Brigitte Mral (Örebro university, Sweden) and Cheryl Glenn (Penn. State university, U.S.A.), Oslo: Vidarforlaget.

2012. Tønnesson, Johan. Hva er sakprosa (What is Factual Prose), second edition (first edition 2008), Oslo: Universitetsforlaget

2008. Tønnesson, Johan (with Kristin Asdal, Kjell Lars Berge, Karen Gammelgaard, Trygve Riiser Gundersen, Helge Jordheim and Tore Rem): Tekst og historie. Å lese tekster historisk, (Text and History. Reading Texts Historically), Oslo: Universitetsforlaget.

2004. Tekst som partitur eller Historievitenskap som kommunikasjon. Nærlesning av fire historikertekster skrevet for ulike lesergrupper. (Text as a Score. Close Reading of Four Texts Written by Historians for Various Groups of Readers), Doctoral Thesis. Oslo: University of Oslo

2002. Tønnesson, Johan (ed.): Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. (The Multi-voiced Factual Prose. New Text analyses). Bergen: Fagbokforlaget.

2001. Tønnesson, Johan: Vitenskapens stemmer. Vitenskapsbilder, dialogisme og forskernærvær i fire historiefaglige tekster for allmennheten. (The Voices of Science and Research. Images of Science, Dialogism and Researcher’s presence in four historical texts for the public’). Oslo: UiO; Prosjektmiljøet Norsk sakprosa

 

 

Other works

See Tønnesson’s contributions in Norwegian publication database Cristin: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&la=en&action=sok&pnr=23062

 

 • Ledin, Per; Höög, Catharina Nyström; Tønnesson, Johan & Westberg, Gustav (2019). Den multimodala sakprosan The Multi-modal Non-fiction (’sakprosa’). Sakprosa. ISSN 1502-6000. 11(4). doi: 10.5617/sakprosa.7072. Full text in Research Archive
 • Tønnesson, Johan (2019). Har kreativitet noen plass i stilarten "sakprosa"? Rolf Pippings utløsning fra 1938 revisited. In Jørgensen, Iben Brinch & Askeland, Norunn (Ed.), Kreativ akademisk skriving. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031620. p. 85–103. doi: 10.18261/9788215031613-1503162-2019. Full text in Research Archive
 • Tønnesson, Johan (2018). Respekt! Om Kunnskapssenterets rapporter. In Bjørkdahl, Kristian (Eds.), Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-4052-3. p. 157–176.
 • Tønnesson, Johan & Roos, Merethe (2017). Naturvitenskapen i nordiske offentligheter - fra 1600-tallet til idag. In Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (Ed.), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566265. p. 11–37.
 • Tønnesson, Johan & Lund, Inger Marie (2017). Kongens tale ved hagefesten. In Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Ed.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. p. 32–46. doi: 10.18261/9788215030227-2017-03. Full text in Research Archive
 • Tønnesson, Johan (2017). Naturvitenskapens kommunikative landskap. Teksthistorisk blikk på det fjerde skandinaviske naturforskermøtet, Christiania 1844. In Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (Ed.), Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566265. p. 163–190.
 • Tønnesson, Johan & Sivesind, Kirsten (2016). The Rhetoric of the Norwegian Constitution Day: A Topos Analysis of Young Norwegian Students’ May 17 Speeches, 2011 and 2012. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 60(2), p. 201–218. doi: 10.1080/00313831.2015.1017837.
 • Myhr, Annika Bøstein; Johansson, Karl G.; Tønnesson, Johan; Lorentsen, Kristin; Aarstrand, Sandra Theting & Drangeid, Maria [Show all 10 contributors for this article] (2015). Minne, glemsel og sjanger: Bergsveinn Birgissons Den svarte vikingen som identitetsskapende narrativ. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 115(4), p. 312–325.
 • Lippe, Berit von der & Tønnesson, Johan (2015). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten - aktuell i kampen om fleksibiliteten? In Sigrell, Anders & Qvarnström, Sofi (Ed.), Retorik och lärande. Kunskap - bildning - ansvar. Lunds universitet. ISSN 978-91-87833-62-5. p. 247–263.
 • Tønnesson, Johan (2014). Nyere sakprosaforskning i Norge. En kort presentasjon. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling. ISSN 2245-2931. 3. doi: 10.7146/ntik.v2i3.25966.
 • Tønnesson, Johan (2014). Skriveforskerens virtuose antifoni. In Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (Ed.), Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-784-8. p. 67–84.
 • Tønnesson, Johan & Sivesind, Kirsten (2013). Grunnlovens unge ambassadører: Analyse av et utvalg 17. maitaler holdt av norske skolelever i 2011 og 2012. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. p. 65–95.
 • Tønnesson, Johan & Bjordal, Sine Halkjelsvik (2012). Rene fakta. In Berg, Siv Frøydis; Berg, Øivind; Bjordal, Sine Halkjelsvik & Jordheim, Helge (Ed.), All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Forlaget Press. ISSN 9788275476119. p. 118–129.
 • Svennevig, Jan; Tønnesson, Johan; Svenkerud, Sigrun & Klette, Kirsti (2012). Retoriske ressurser i elevers muntlige framføringer :. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. p. 6, 68–89.
 • Tønnesson, Johan (2011). Tekstvitenskap. In Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (Ed.), Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-623-0. p. 96–111.
 • Tønnesson, Johan (2011). Professoren, Fortelleren og Barnet. In Skodvin, Arne; Flyum, Karl Henrik; Knudsen, Geir & Simonsen, Eva (Ed.), Forelesningens kunst. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-499-5. p. 151–168.
 • Tønnesson, Johan (2010). Leserens modell. Om relevansen av resepsjonsteori. In Aamotsbakken, Bente & Knudsen, Susanne V (Ed.), Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-880-4. p. 176–195.
 • Tønnesson, Johan (2010). Sakprosa for retten! In Kalleberg, Kirsten & Kleiveland, Astrid (Ed.), Sakprosa i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0921-7. p. 211–225.
 • Tønnesson, Johan (2009). Sakprosaens kraft. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. 2.
 • Tønnesson, Johan (2008). Sakprosaens grenseland. Dagbladet. ISSN 0805-3766. p. 48–49.
 • Tønnesson, Johan (2008). Opplysning, åpenbaring og ambivalens. Diskursiv kosmologi i en bokanmeldelse i "Kritik og antikritik" fra 1792. In Tjønneland, Eivind (Eds.), Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245007176. p. 133–147.
 • Tønnesson, Johan (2008). Kapitlet Leseren. In Asdal, Kristin; Berge, Kjell Lars; Gammelgaard, Karen; Gundersen, Trygve Riiser; Jordheim, Helge; Rem, Tore & Tønnesson, Johan (Ed.), Tekst og historie. Å lese tekster historisk. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01250-6. p. 261–304.
 • Tønnesson, Johan (2008). Lærebokhistorie: en topografisk analysemodell. In Skjelbred, Dagrun & Aamotsbakken, Bente (Ed.), Norsk lærebokhistorie - en kultur- og danningshistorie. Novus Forlag. ISSN 9788270994922. p. 165–178.
 • Tønnesson, Johan (2007). Hva søker sakprosaens sporhunder? Og hvorfor Hågvar ikke er noen sporhund, men en oppdager, Etterord. Hva søker sakprosaens sporhunder? Og hvorfor Hågvar ikke er noen sporhund, men en oppdager. I Yngve Benested Hågvar: Å forstå avisa. Innføring i praktisk presseanalyse s. 229-232. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0467-7. p. 229–232.
 • Tønnesson, Johan (2007). Cooperation and Conflict Between Authorial Voices and Model Readers Through Rhetorical Topoi in Historical Discourse. In Fløttum, Kjersti (Eds.), Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 1-84718-093-0. p. 129–148.
 • Tønnesson, Johan (2006). Modelleseren - En liten gave til historikerne? Fortid. ISSN 1504-1913. p. 43–51.
 • Tønnesson, Johan (2003). Den retoriske utfordringen. Kort kommentar til Britt-Louise Gunnarsson: Den diskursvetenskapliga utmaningen. In Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars (Ed.), Retorikkens relevans. Norsk sakprosa/ Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. ISSN 82-90954-24-7. p. 73–76.
 • Tønnesson, Johan (2003). Model Readers and other textual strategies in Norwegian historian Professor Finn Olstad's paper "New perspectives on the rise and fall of the working class" (2000). In Fløttum, Kjersti & Rastier, Francois (Ed.), Academic discourse Multidisciplinary approaches. Novus Forlag. ISSN 82-7099-366-2. p. 158–181.
 • Tønnesson, Johan (2003). Steiner for brød - Hvordan forvalter vitenskaperne sitt kulturelle mandat? Maktens tekster. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-30735-0. p. 220–233.
 • Tønnesson, Johan (2002). Kritikkløse lærebøker? Supplerende kommentar til Stugus samleanmeldelse av fire læreverk. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 81(2-3), p. 395–408.
 • Tønnesson, Johan (2002). Illustrert vitenskap om blodpropp: Schizofren flerstemmighet, Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-888-0. p. 122–136.
 • Tønnesson, Johan (2002). Viktig melding: Lytt på radio! En analyse av ungdomsradio anno 2000, Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-888-0. p. 56–88.
 • Tønnesson, Johan (2002). Alt anna enn dikting? Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-888-0. p. 9–28.

View all works in Cristin

 • Tønnesson, Johan & Blikstad-Balas, Marte (2020). Inn i sakens prosa. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03688-5. 195 p.
 • Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (2017). Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202566265. 538 p.
 • Tønnesson, Johan & Lippe, Berit von der (2013). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten. Vidarforlaget AS. ISBN 978-82-7990-135-8. 272 p.
 • Tønnesson, Johan; Rognstad, Ole-Andreas; Nagel, Anne-Hilde & Laupsa, Hallstein (2013). God skikk – Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. Institutt for privatrett. ISBN 978-82-7236-228-6. 352 p.
 • Tønnesson, Johan (2012). Hva er sakprosa, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01945-1. 154 p.
 • Asdal, Kristin; Berge, Kjell Lars; Gammelgaard, Karen; Gundersen, Trygve Riiser; Jordheim, Helge & Rem, Tore [Show all 7 contributors for this article] (2008). Tekst og historie. Å lese tekster historisk. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01250-6. 326 p.
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01222-3. 159 p.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2007). Skriveopplæring og skriveforskning for nåtid og framtid. Hvor går veien? Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82519-2215-9. 8 p.
 • Tønnesson, Johan (2007). Etterord. Hva søker sakprosaens sporhunder? Og hvorfor Hågvar ikke er noen sporhund, men en oppdager. I Yngve Benested Hågvar: Å forstå avisa. Innføring i praktisk presseanalyse s. 229-232. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0467-7. 238 p.

View all works in Cristin

 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Ti teser om klarspråk.
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Ti teser om klarspråk .
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). The Elephant in the Room: Non-native speakers in plain language education and research .
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Ti teser om klarspråk .
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Bli en retor! Du kan bli en myndig og mektig samfunnsborger ved å beherske sakprosa og retorikk.
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Bli kjent med kollegaen din. Faglig foredrag om BA-programmet Klart språk.
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Hvordan skrive godt (nok?)?
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Den om samarbeid for læring - podcastepisode. [Radio]. NOKUTpodden.
 • Tønnesson, Johan Laurits & Enli, Gunn (2021). Johan Tønnesson og Iris Furu om klarspråkstudiers relevans i arbeidslivet. [Radio]. Undervisningsplikten podcast.
 • Tønnesson, Johan Laurits (2021). Ti teser om klarspråk, Helsespråk. Det norske medicinske Selskab. ISSN 978-82-92871-77-5. p. 212–221.
 • Tønnesson, Johan (2020). Hybris? Sakprosa. ISSN 1502-6000. doi: 10.5617/sakprosa.8326.
 • Tønnesson, Johan (2020). Sakprosaens kraft. Sakprosa. ISSN 1502-6000. doi: 10.5617/sakprosa.7894.
 • Tønnesson, Johan (2020). Hvem er leserne i Finanstilsynets tekster? Om klart språk i myndighetenes sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2020). Kritisk lesning og tekning i skolen.
 • Tønnesson, Johan (2020). Plain language in the context of “sakprosa” (“subject oriented prose”) .
 • Tønnesson, Johan (2020). Lanseringsseminar for boka Inn i sakens prosa. [Internet]. Strømming v/Universitetsforlaget.
 • Tønnesson, Johan & Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Law students’ acquisition of law-writing skills .
 • Tønnesson, Johan & Blikstad-Balas, Marte (2020). Bli med inn i sakens prosa!
 • Tønnesson, Johan (2020). Klart språk behøver ikke være énstemmig! .
 • Tønnesson, Johan (2020). Johan Tønnesson om analyse og tolkning av sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2020). Etterlyser teori, klarhet og struktur. [Newspaper]. Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2020). Har Prosa endret sakprosakritikken? Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Tønnesson, Johan (2020). Trykkenekt av omsyn til kvalitet eller politikk? [Newspaper]. Dag og tid.
 • Tønnesson, Johan (2019). En fornøyd, men litt umoden tiåring? Sakprosa. ISSN 1502-6000. doi: 10.5617/sakprosa.6884.
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Den empatiske sakprosaen. Periskop (Oslo). ISSN 2535-7034.
 • Tønnesson, Johan (2019). Modelleserteori for rettstekster. Med kapittel 9A i opplæringslova som eksempel .
 • Tønnesson, Johan (2019). Sakprosa på universitetene.
 • Tønnesson, Johan (2019). Klart språk.
 • Tønnesson, Johan (2019). Om sakprosaforskning.
 • Tønnesson, Johan (2019). Kommentar til J.C.F. Nordrums åpningsforedrag "Lovgivning og lovspråk i det 21. århundre".
 • Tønnesson, Johan (2019). The Poetic Functions of Plain Language .
 • Tønnesson, Johan (2019). Klart språk!
 • Tønnesson, Johan (2019). Kommentar til Margrethe Kvarenes’ foredrag «Norsk forvaltningsspråk: Bedre eller verre enn sitt rykte?».
 • Tønnesson, Johan (2019). Sakprosa på universitetene - innspill til NFFOs styre.
 • Tønnesson, Johan (2019). Navs kommunikasjonssvikt. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Tønnesson, Johan (2019). Kildeliste til Skurdal. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Tønnesson, Johan (2019). NAV torpedo blues. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Blikstad-Balas, Marte; Marti, Kristin Torjesen & Tønnesson, Johan (2019). Tvilsomt demokratistunt. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Holsten, Hilde Hartmann; Bjørkdahl, Kristian & Tønnesson, Johan (2019). Hvordan kommuniserer forskere, brukere og kommunikatører?
 • Tønnesson, Johan (2018). Sakprosabegrepet står seg. Sakprosa. ISSN 1502-6000.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Bakken, Jonas; Tønnesson, Johan & Sæther, Elin (2018). "Boklunsj: Åpne dører mot verden".
 • Tønnesson, Johan (2018). Lykken er relevans. [Newspaper]. Vårt land.
 • Berge, Kjell Lars & Tønnesson, Johan (2018). Klart språk, dannelse og demokrati.
 • Tønnesson, Johan (2018). Professor Sakprosa. [Business/trade/industry journal]. Jubileumsmagasin.
 • Tønnesson, Johan (2018). Nå heves nivået i formidlingsdebatten. Forskningsetikk. ISSN 2387-3094.
 • Tønnesson, Johan & Bjørnstad, Ranveig Thon (2017). Sakprosa for retten. Hvordan det kan bli morsomt å analysere sakprosa.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon. .
 • Tønnesson, Johan (2017). Hvorfor skal UiO kommunisere fag og forskning?
 • Tønnesson, Johan & Sandberg, Kristian Lødemel (2017). Johan og Georg. [Journal]. Stemmer. Magasin for litterære og samfunnsengasjerte tekster.
 • Tønnesson, Johan (2017). Retorikkekspertens dom. Professor i sakprosa og foreleser i retorikk Johan Tønnesson bryter ned rektorvalgkampens retorikk. [Newspaper]. Universitas.
 • Tønnesson, Johan (2017). «God skikk» i bruk av litteratur og kilder i forlagspublisert sakprosa.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2017). Dinosaurenes seks alternative fakta om seg selv.
 • Tønnesson, Johan (2017). Om verdien av nordisk sakprosa på nordiske språk.
 • Tønnesson, Johan (2017). Sakprosa – et potent begrep og et viktig fenomen.
 • Roos, Merethe & Tønnesson, Johan (2017). Intervju om "Sann Opplysning". [Newspaper]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2017). Kast av deg umyndighetens åk! Du kan bli myndig og mektig ved å beherske sakprosa og retorikk.
 • Tønnesson, Johan (2017). Retorisk analyse av Kongens tale på hagefesten 2016.
 • Tønnesson, Johan (2017). Fra Guds straff til Richters skala. Intervju i anledning boka Sann opplysning? [Newspaper]. Vårt land.
 • Tønnesson, Johan (2017). Om det skandinaviske naturforskermøtet i 1844 som faglig kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2017). Presentasjon av bokessayet Fabelaktig bok om tidlig svensk posthumanisme.
 • Tønnesson, Johan (2017). Den farlige seksualiteten. [Radio]. NRK P1+.
 • Tønnesson, Johan (2017). Folkeopplysningen er død. Leve folkeopplysningen. [Business/trade/industry journal]. Bok og bibliotek.
 • Tønnesson, Johan (2017). Naturen forlot kulture. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2017). «Känslouttryck äro principielt uteslutna»: Om pathos (og publikumsappell) i Pippings sakprosa-genese.
 • Tønnesson, Johan (2017). Models for text analysis inspired by Mikhail Bakhtin.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2017). Vitenskapsretorikk og vitenskapelig patos.
 • Tønnesson, Johan (2017). Fabelaktig bok om tidlig svensk transhumanisme. Stemmer. ISSN 1890-1409. 12(2), p. 18–19.
 • Tønnesson, Johan (2016). Teksten på tiltalebenken. Hvordan det kan bli morsommere å drive tekstanalyse. .
 • Tønnesson, Johan (2016). Ambisiøs litterær sakprosa i bokformat – litteratur i sin egen rett.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2016). Klart språk er ikke enkelt. Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon. .
 • Tønnesson, Johan (2016). Menn dominerer sakprosaen. [Newspaper]. Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2016). Teksten på tiltalebenken. Hvordan det kan bli morsommere å drive tekstanalyse .
 • Tønnesson, Johan (2016). Discourses and topoi in Dr. Karl Evang 1932: “Abortus Provocátus” in the Norwegian Workers’ Dictionary (1932–1936).
 • Tønnesson, Johan (2015). Innslag om debatten rundt Jacob Semb Christensens kontroversielle 17.mai-tale i Tønsberg. [TV]. TV2 God morgen, Norge.
 • Tønnesson, Johan (2015). Nordisk klarspråksforskning.
 • Tønnesson, Johan (2015). Sju velforeninger har levert klage på Jakobs tale. [Newspaper]. Tønsbergs blad.
 • Tønnesson, Johan (2015). Etter tre dager med massiv kritikk får Skavlan ros: - Gjorde en god jobb Eksperter mener programlederen får ufortjent mye tyn. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Tønnesson, Johan (2015). Retorikkekspert: – Ikke lenger en ulv i fåreklær. [Internet]. NRK.
 • Tønnesson, Johan (2015). Grunnlovens plass i elevers 17.maitaler. [Radio]. NRK P2 Språkteigen.
 • Tønnesson, Johan (2015). Mangel på naturvitenskap på norsk. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2015). Det som MÅ vere med i 17. mai-talen. [Internet]. NRK Trøndelag.
 • Tønnesson, Johan (2015). - Må være rom for dette på 17. mai. [Newspaper]. Tønsbergs blad.
 • Tønnesson, Johan (2015). - Jeg hørte folk bue og rope ting som «Nei, ikke på 17. mai, det er barn her!» og «Få han av scenen!». [Newspaper]. Aftenposten.
 • Tønnesson, Johan (2015). Er god, litterær sakprosa flerstemmig? Om tekstlig polyfoni, homofoni og interdiskursivitet.
 • Tønnesson, Johan (2014). Språket forvrenger abortsaken. [Newspaper]. Vårt land.
 • Tønnesson, Johan (2014). - Engelsk er ikkje nøytralt. [Business/trade/industry journal]. Forskerforum.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2014). Klart språk er ikke enkelt.
 • Tønnesson, Johan (2014). Toposidentifisering og -gruppering som tekstanalytisk verktøy.
 • Tønnesson, Johan (2014). Sakprosakompasset: redskap for skriving av plikt, glede, kunnskapstørst og sinne. In Kverndokken, Kåre (Eds.), 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Fagbokforlaget. ISSN 9788245015775. p. 305–327.
 • Tønnesson, Johan & Von der lippe, Berit (2014). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten – aktuell i 2014?
 • Tønnesson, Johan (2014). Hvordan skrive godt (nok?)?
 • Tønnesson, Johan (2013). Sakprosaens rolle i skolen og samfunnet.
 • Tønnesson, Johan (2013). Talene forandret seg (Intervju med Kirsten Sivesind og JLT. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2013). De var retoriske mestre (Håkon Flemmen intervjuer Berit von der Lippe og JLT om retorikken i kampen om kvinnestemmeretten). [Newspaper]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2013). Er sjangerbevissthet viktig for byråkraten?
 • Tønnesson, Johan (2013). Retten og retorikken: hvordan kommunisere effektivt i media.
 • Tønnesson, Johan (2013). Kvinners stemmerett i norsk offentlighet.
 • Tønnesson, Johan (2013). Den radikale uenighets retorikk.
 • Tønnesson, Johan (2013). Stemmerettsdebattantenes retorikk – hvem inkluderes, hvem ekskluderes?
 • Tønnesson, Johan (2013). Stemmerett for kvinner i 100 år (Trine Nickelsen intervjuer bl.a. Berit von der Lippe og JLT). [Newspaper]. Apollon.
 • Amundsen, Bård; Ottersen, Ole Petter; Tønnesson, Johan L. & Kalleberg, Ragnvald (2013). Første professorat i forskningskommunikasjon. [Internet]. forskning.no.
 • Tønnesson, Johan (2013). UiO får professorat i forskningskommunikasjon. [Newspaper]. Uniforum.
 • Tønnesson, Johan (2013). Hva "er" kommunikasjon?
 • Tønnesson, Johan (2013). Får kritikk for svadaspråk i sakspapirer. [Newspaper]. Trønderavisa.
 • Tønnesson, Johan (2013). Hva «er» forskningsformidling? tekstualitet.no.
 • Tønnesson, Johan (2013). Vær varsom-plakat for sakprosaen?
 • Tønnesson, Johan (2013). Workers' Encyclopedia (Arbeidernes leksikon) 1932-36 as Genre Innovation.
 • Tønnesson, Johan & Von der lippe, Berit (2013). Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten.
 • Tønnesson, Johan (2013). Lovlig uklart. Noen kjappe tilbakeblikk og Retorikk på 90 sekunder.
 • Tønnesson, Johan (2013). UiO får professorat i forskningskommunikasjon. [Newspaper]. Universitas.
 • Tønnesson, Johan (2013). Politikere, skjerp tunga den siste uka! Ytring : NRK.
 • Tønnesson, Johan (2013). Tolv teser om forskningsformidling - åpningsinnlegg.
 • Tønnesson, Johan (2013). Viktige forskningsspørsmål avledet av seminarserien Lovlig uklart.
 • Tønnesson, Johan & Von der Lippe, Berit (2013). Kraften i talen om kvinners stemmerett.
 • Tønnesson, Johan (2013). Første professorat i forskningskommunikasjon. [Newspaper]. Forskning.no.
 • Tønnesson, Johan (2012). Ok i skjønnlitteratur, ikkje i sakprosa. [Newspaper]. Stavanger Aftenblad.
 • Tønnesson, Johan (2012). Mangler faglig grunnlag (debatt om Kulturrådets sakprosainnkjøp). [Newspaper]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2012). Hva er sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2012). Modelleseren i den historiefaglige teksten.
 • Tønnesson, Johan (2012). - Må vekke allmenn interesse (debatt om Kulturrådets sakprosainnkjøpsordning). [Newspaper]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2012). On paper: This is anti-militarism. Ideological constuction and deconstruction in a hypertextual network in Norwegian Workers' Encyclopedia (1932-36).
 • Tønnesson, Johan (2012). Sakprosa mellom skole og forskning. Om ild og tørt gras.
 • Tønnesson, Johan (2012). Ryanairs språk er en skandale. [Newspaper]. Aftenposten Morgen.
 • Tønnesson, Johan (2011). Francis Bulls actio.
 • Tønnesson, Johan (2011). Dere er alle forfattere!
 • Tønnesson, Johan (2011). Retorikk: Å forandre verden med ord. Med Nordahl Griegs ”Til ungdommen” som eksempel.
 • Tønnesson, Johan (2011). Marxist Internationalism: Conceptualizing the World through Authoritarian Declaratives, Selective Narratives and Lamentation.
 • Tønnesson, Johan (2011). Bedre muntlig presentasjon 2.
 • Tønnesson, Johan (2011). Hva er sakprosa?
 • Tønnesson, Johan (2011). Departementale nettsider som morgendagens agora? Fra informasjon til propaganda til deliberasjon?
 • Tønnesson, Johan (2011). Hva er sakprosa?
 • Tønnesson, Johan (2011). Bedre muntlig presentasjon 1.
 • Tønnesson, Johan (2011). Spook og Snøhetta utgir Norgeshistorie. [Newspaper]. Aftenposten Morgen.
 • Tønnesson, Johan (2010). Actio, bevismidler og teknologi i elevers muntlige presentasjoner.
 • Tønnesson, Johan (2010). Oppdragsforskning som prosa.
 • Tønnesson, Johan (2010). Gjør journalistenes jobb (om tendenser i høstens sakprosa). [Newspaper]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2010). Forstår Ingstads datter (Om biografer og biografier). [Newspaper]. Verdens gang.
 • Tønnesson, Johan (2010). Stridsskrift (Om politiske pamfletter). [Newspaper]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2010). Kopiering er utbredt (intervju om Pryser-/Fløgstad-saken). [Newspaper]. Dagbladet.
 • Tønnesson, Johan (2010). Intervju i anledning lanseringen av Norsk nettleksikon. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Tønnesson, Johan (2010). Professoren, fortelleren og barnet.Dialogen i Francis Bulls monolog.
 • Tønnesson, Johan (2010). Debatt i anledning lanseringen av Norsk nettleksikon. [Radio]. NRK P2 Kulturnytt.
 • Tønnesson, Johan (2010). Klart vi kan? Om å skape god sakprosa i en travel byråkrathverdag.
 • Tønnesson, Johan (2010). Francis Bulls actio.
 • Tønnesson, Johan (2010). Hva er god undervisning og hva er min undervisningsfilosofi?
 • Tønnesson, Johan (2010). Communicare necesse est. Et kompass for offentlig kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2009). Wikipedia får konkurranse (Intervju i anledning av at Store norske leksikon innfører wikiteknologi). [Radio]. NRK P2 og nrk.no.
 • Tønnesson, Johan (2009). Forsvarsskrifter ikke noe nytt (intervju apropos Ingunn Yssens bok). [Radio]. NRK P2 - og nettsider.
 • Tønnesson, Johan (2009). Hvorfor så stor? (Intervju i forbindelse med Inger Østenstads avhandling om Solstad og Solstadresepsjon). [Newspaper]. Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2009). Forsvarsskrifter en økende trend (intervju apropos Ingunn Yssens bok). [Radio]. NRK P2 - og nrk.no.
 • Tønnesson, Johan (2009). Et skjellsord vender tilbake (Om jødehat). [Newspaper]. Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2009). Tekstvitenskap.
 • Tønnesson, Johan (2009). Lenge leve Gravers retoriske renessanse-revolusjon! (Kommentar til Hans Petter Gravers bøker/foredrag).
 • Tønnesson, Johan (2009). Modelleserbegrepet – til hjelp eller besvær for den empiriske leseren?
 • Tønnesson, Johan (2009). Hva er faglitteratur?
 • Tønnesson, Johan (2009). Hva er sakprosa?
 • Tønnesson, Johan (2009). Anticipated responses in two historians’ polemic texts.
 • Tønnesson, Johan (2009). Er kravene til kildeopplysninger blitt en tvangstrøye for sakprosaen?
 • Tønnesson, Johan (2009). Da sakprosaforskaren møtte romanforfattaren (Fellesintervju med Tønnesson og Fløgstad). Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Tønnesson, Johan (2009). Monolog og dialog i vitenskapsformidling.
 • Tønnesson, Johan (2009). Kommunikasjon – hva er problemet?
 • Tønnesson, Johan (2009). Klart språk er ikke alltid enkelt!
 • Tønnesson, Johan (2009). Klar, ferdig, språk! Om kva som kan vere ILNs bidrag til forskningsmeldingas tillyste klarspråksatsing.
 • Tønnesson, Johan (2009). Kvalitetsundersøkelsen – sokratiske ettertanker (Om Kvalitetsundersøkelsen i Akershusskolen).
 • Tønnesson, Johan (2009). Planlegging av undervisning.
 • Tønnesson, Johan (2009). Sakprosakanon for skolen. Ideer til bruk.
 • Tønnesson, Johan (2008). Rutebok og annen sakprosa. [Newspaper]. DN Magasin.
 • Tønnesson, Johan (2008). Professorer føler seg mobbet. (Intervju i anledning medarbeiderundersøkelsen ved HF). [Newspaper]. Dagens næringsliv.
 • Tønnesson, Johan (2008). Tilbake til fremtiden. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2008). FrPs retorikk. [Radio]. NRK P2 Kulturnytt .
 • Tønnesson, Johan (2008). Retorisk sakprosa i offentlig forvaltning – nettsiden som eksempel.
 • Tønnesson, Johan (2008). Om Kulturdepartementets språkmelding. [Radio]. NRK P2 Dagsnytt Atten.
 • Tønnesson, Johan (2008). Innslag om sakprosa apropos utgivelsen av boka Hva er sakprosa. [Radio]. NRK P1 Nitimen.
 • Tønnesson, Johan (2008). Sakprosa på vei opp. Ukens navn: Johan L. Tønnesson. [Newspaper]. Morgenbladet.
 • Tønnesson, Johan (2008). Bør sakprosaen vesensbestemmes? Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 24–25.
 • Tønnesson, Johan (2008). Løft sakprosaen! Dagbladet. ISSN 0805-3766. p. 48–48.
 • Tønnesson, Johan (2008). Samfunnets lim og hukommelse. Bob : Bok og bibliotek. ISSN 0006-5811. p. 10–13.
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa?
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa?
 • Tønnesson, Johan (2008). Noe om sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2008). En kontekstuell lesning av Erling Falks studiehefte Racerne (1925).
 • Tønnesson, Johan (2008). Å lese og forstå sakprosa: tekstkultur og tekstanalyse.
 • Tønnesson, Johan (2008). Å forstå sakprosa: tekstkultur og tekstanalyse.
 • Tønnesson, Johan (2008). Kommuniserer vi? Retorikk og kommunikasjon – med noen nettsider, stillingsannonser, en veiledning og et avslagsbrev som eksempler.
 • Tønnesson, Johan (2008). Kart over et ulendt sakprosalandskap.
 • Tønnesson, Johan (2008). Hva er sakprosa? Kort presentasjon og diskusjon.
 • Tønnesson, Johan (2008). Departementale nettsider som retorisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2008). Litteratur som partitur.
 • Tønnesson, Johan (2008). ”Kast av deg umyndighetens åk!” Tanker om danning og ytringskultur.
 • Tønnesson, Johan (2008). Godt språk.
 • Tønnesson, Johan (2008). Historikerens partitur.
 • Tønnesson, Johan (2008). Sakprosabrisen. Hovedinnledning på seminaret "Sakprosaen kommer!".
 • Tønnesson, Johan (2008). Departementale nettsider som morgendagens agora?
 • Tønnesson, Johan (2008). Alle tekster er sammensatte!
 • Tønnesson, Johan (2007). – Må leggje vekt på det faglege. [Newspaper]. Forskerforum 1/07.
 • Tønnesson, Johan (2007). Intervju om Gerd Liv Vallas retorikk. [Radio]. NRK Radio P1 P2 Ukeslutt.
 • Tønnesson, Johan & Berge, Kjell Lars (2007). Studerer Valla-saken. [Newspaper]. Dagsavisen.
 • Tønnesson, Johan (2007). Internettets fristelser og kildens usynlighet - om god og mindre god skikk ved bruk av andres tekster i egen tekstproduksjon. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. p. 22–29.
 • Tønnesson, Johan (2007). Synchronic and diachronic genre tensions in an encyclopaedia article anno 1934/1973.
 • Tønnesson, Johan (2007). Sakprosa som kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2007). Nettsiden mellom propagandaplakat og møteplass.
 • Tønnesson, Johan (2007). Retorikk i offentlig forvaltning.
 • Tønnesson, Johan (2007). Alle tekster er sammensatte!
 • Tønnesson, Johan (2007). Alle tekster er sammensatte!
 • Tønnesson, Johan & Svennevig, Jan (2007). Tekster og samtaler på jobben - hva kan forskningen lære oss?
 • Tønnesson, Johan (2007). Undervisning og forskning i sakprosa.
 • Tønnesson, Johan (2006). Anmeldelse av Cathrine Sandnes' første nummer av Samtiden. [Radio]. NRK Radio P2 Kulturbeitet.
 • Tønnesson, Johan (2006). Intervju om Ibsen-sitaters betydning. [Radio]. NRK, Kulturbeitet.
 • Tønnesson, Johan (2006). Om Bokhandleren i Kabul og den faktiske bokhandlerens planlagte svar. [Radio]. NRK Kulturbeitet.
 • Tønnesson, Johan (2006). Om Kildebrukutvalgets utredning. (Tittel på NRKs nettartikkel: Alnæs har plagiert). [Radio]. NRK Kulturbeitet.
 • Tønnesson, Johan (2006). Om hva som kreves retorisk av en 1. maitaler. [Radio]. Radio Nova.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa fra revolusjonens barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa. Kildebruk og samspill mellom tekster. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 12–12.
 • Tønnesson, Johan (2006). Fire teser om læreboka. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 4(4), p. 29–31.
 • Tønnesson, Johan (2006). Alle tekster er sammensatte. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. p. 9–15.
 • Tønnesson, Johan (2006). Etterord. Fire teser om læreboka. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. p. 29–32.
 • Berge, Kjell Lars & Tønnesson, Johan (2006). Skriveopplæring og skriveforskning for nåtid og framtid. Hvor går veien?
 • Tønnesson, Johan (2006). Cooperation and conflict between authoral voices and Model Readers through rhetorical topoi in historical discourse.
 • Tønnesson, Johan & Ringvej, Mona Renate (2006). Historieteksten som retorisk partitur.
 • Tønnesson, Johan (2006). Tekst som partitur. Om stemmer, handlinger og kontekster i noen historiefaglige tekster.
 • Tønnesson, Johan & Rognstad, Ole-Andreas (2006). “Opphavsrett og fagetikk. Om bruk av andres arbeider i faglitterære fremstillinger".
 • Tønnesson, Johan (2006). Behandlingen av historiografiske tekster i Kritik og Antikritik (1791-93).
 • Tønnesson, Johan (2006). Norskfaget mellom forskning og formidling.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa som retorisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2006). Tekst som partiturOm (grunnlag for) analyse av sakprosatekster – fra essay til trikkebillett.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sammensatte tekster.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa som kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2006). Norsk og nordisk tekstkultur i et internasjonalt perspektiv - om sakprosaanalyse i Kunnskapsløftet.
 • Tønnesson, Johan; Rognstad, Ole-Andreas; Nagel, Anne Hilde & Laupsa, Hallstein (2006). God skikk. Om bruk av kilder og litteratur i allmenne, historiske framstillinger.
 • Tønnesson, Johan (2006). Verdens hellige skrifter som genre.
 • Tønnesson, Johan (2006). Sakprosa som retorisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2006). Språk, pedagogikk, kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2005). Essay eller ikke, det er spørsmålet. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Tønnesson, Johan (2005). Sakens prosa. Dagbladet. ISSN 0805-3766. p. 46–46.
 • Tønnesson, Johan (2005). Blairs åpningsinnlegg på pressekonferansen i Brüssel 18.6.2004 – skisse til en retorisk analyse.
 • Tønnesson, Johan (2005). Sakens prosa – invitasjon til samarbeid.
 • Tønnesson, Johan (2005). Stemmer i vitenskapens tekster.
 • Tønnesson, Johan (2005). Historiens tekst som partitur.
 • Tønnesson, Johan (2005). Kvalitetsverktøy som evalueringsredskap.
 • Tønnesson, Johan (2005). Sakprosaforskning som samfunnforskning.
 • Tønnesson, Johan (2005). Hva sier stillingsannonsen?
 • Tønnesson, Johan (2005). Hva kan skjønnlitteraturen og faglitteraturen lære av hverandre? Kommentar til Elisabeth Nemert.
 • Tønnesson, Johan (2005). Tekst som partitur - om sakprosaens flerstemmighet.
 • Tønnesson, Johan (2005). Sakprosa som kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan (2005). Hvorfor og hvordan meddele seg om fag og forskning? Praktisk kommunikasjonsteori.
 • Tønnesson, Johan (2005). Å planlegge egen formidlingsvirksomhet: Noen tommelfingerregler – med de presenterte tekstenes temaer som eksempler.
 • Tønnesson, Johan (2005). Mellom sakprosaens mysterier og slagmarkens grødeeller Sakprosa: Spennende og viktig forskningsfelt og sentralt kulturpolitisk konfliktområde i et valgår.
 • Tønnesson, Johan (2005). Jakten på lottokupongen og VG-tekstens mening.En smakebit på studiet av nordisk språk.
 • Tønnesson, Johan (2005). Kontakt, kontrakt og kontekst.
 • Tønnesson, Johan (2005). Noen ord i anledning lanseringen av Mosses Jørgensens bok Ny skole - en sakprosaisk bokanmeldelse.
 • Tønnesson, Johan (2004). Kjempar for sakprosaen. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Tønnesson, Johan (2004). Om viktig norsk sakprosa. [Radio]. NRK Rett på sak.
 • Bakken, Jonas & Tønnesson, Johan (2004). Sakprosaen og det "litterære". Dagbladet. ISSN 0805-3766. 14.03.2004.
 • Tønnesson, Johan (2004). Hva er (var) sakprosa? Ut med den gode sakprosaen! Hva ”er” sakprosa? Hva er ”verdifull sakprosa?”.
 • Tønnesson, Johan (2004). Tekst som partitur. Om sakprosaens nødvendige flerstemmighet.
 • Tønnesson, Johan; Rognstad, Ole-Andreas; Nagel, Anne Hilde & Laupsa, Hallstein (2006). God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. Utredning fra et utvalg oppnevnt av Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO), og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO), og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).
 • Tønnesson, Johan (2004). Tekst som partitur eller Historievitenskap som kommunikasjon: Nærlesning av fire historikertekster skrevet for ulike lesergrupper. Unipub forlag.

View all works in Cristin

Published Dec. 6, 2017 11:39 AM - Last modified Oct. 5, 2021 12:28 PM