Kristin Hagen

Senioringeniør - Tekstlaboratoriet
Bilde av Kristin Hagen
English version of this page
Telefon +47 22857110
Mobiltelefon 92203733
Rom HW 238
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus HW630 Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102, Blindern 0317 Oslo

Ansvarsområder

Se ellers Tekstlaboratoriets hjemmeside

 

Bakgrunn

Hovedfag i nordisk språk og litteratur ved UiO våren 1991. Tittel på hovedoppgave: LESBAR: En automatisk lesbarhetsanalyse.

Emneord: Språkteknologi, Korpus, Humanistisk informatikk, Dialekter

Publikasjoner

 • Lane, Pia; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2022). Creating a corpus for Kven, a minority language in Norway. Nordlyd. ISSN 0332-7531. 46(1), s. 159–170. doi: 10.7557/12.6345. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tomson, Annely; Szymanska, Oliwia & Hagen, Kristin (2021). NORINT-korpuset – et elektronisk innlærerkorpus til bruk i andrespråksforskning. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 37(1–2/2021), s. 235–257. Fulltekst i vitenarkiv
 • Søfteland, Åshild; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel & Hagen, Kristin (2020). Glossa som forskningsverktøy. Hva folk søker etter og hva resultatene brukes til. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 449–464. doi: 10.5617/osla.8512. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kåsen, Andre; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2020). Comparing methods for measuring dialect similarity in Norwegian. I Calzolari, Nicoletta; Béchet, Frédéric; Blache, Philippe; Choukri, Khalid; Cieri, Christopher; Declerck, Thierry; Goggi, Sara; Isahara, Hitoshi; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Mazo, Hélène; Moreno, Asuncion; Odijk, Jan & Piperidis, Stelios (Red.), Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference. European Language Resources Association. ISSN 979-10-95546-34-4. s. 5343–5350. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjeld, Ruth E. Vatvedt; Nøklestad, Anders & Hagen, Kristin (2020). Leksikografisk Bokmålskorpus (LBK) – Bakgrunn og bruk. I Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Red.), Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld. Universitetet i Oslo. ISSN 9788291398129. s. 101–124. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kåsen, Andre; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2019). Tagging a Norwegian Dialect Corpus. I Hartmann, Mareike & Plank, Barbara (Red.), Proceedings of the 22nd Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa). Linköping University Electronic Press. ISSN 978-91-7929-995-8. s. 350–355. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øvrelid, Lilja; Kåsen, Andre; Hagen, Kristin; Solberg, Per Erik; Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (2018). The LIA Treebank of Spoken Norwegian Dialects. I Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Cieri, Christopher; Declerck, Thierry; Goggi, Sara; Hasida, Koiti; Isahara, Hitoshi; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Mazo, Hélène; Moreno, Asuncion; Odijk, Jan; Piperidis, Stelios & Tokunaga, Takenobu (Red.), Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation. European Language Resources Association. ISSN 979-10-95546-00-9. s. 4482–4488. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nøklestad, Anders; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi; Kosek, Michał & Priestley, Joel (2017). A modernised version of the Glossa corpus search system. I Tiedemann, Jörg (Red.), Proceedings of the 21st Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa). Linköping University Electronic Press. ISSN 978-91-7685-601-7. s. 251–254. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johansson, Sofie; Hagen, Kristin & Johannessen, Janne Bondi (2017). A Bilingual Academic Word List: The Merging of a Norwegian and a Swedish List. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 9(3), s. 147–168. doi: 10.5617/osla.5854. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin & Saidi, Arash (2016). Constructing a Norwegian Academic Wordlist, Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association. ISSN 978-2-9517408-9-1. s. 1457–1462.
 • Bick, Eckhard; Hagen, Kristin & Nøklestad, Anders (2015). Optimizing the Oslo-Bergen Tagger. I Bick, Eckhard & Hagen, Kristin (Red.), Proceedings of the Workshop on “Constraint Grammar - methods, tools and applications” at NODALIDA 2015, May 11-13, 2015, Institute of the Lithuanian Language, Vilnius, Lithuania. Linköping University Electronic Press. ISSN 978-91-7519-037-2. s. 11–17.
 • Kosek, Michał; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel; Hagen, Kristin & Johannessen, Janne Bondi (2015). Visualisation in Speech Corpora: Maps and Waves in the Glossa System. I Grigonytė, Gintarė; Clematide, Simon; Utka, Andrius & Volk, Martin (Red.), Proceedings of the Workshop on Innovative Corpus Query and Visualization Tools at NODALIDA 2015. Linköping University Electronic Press. ISSN 978-91-7519-035-8. s. 23–31. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander; Priestley, Joel & Hagen, Kristin (2014). A multilingual speech corpus of North-Germanic languages. I Raso, Tommaso & Mello, Heliana (Red.), Spoken Corpora and Linguistic Studies. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027203694. s. 69–83.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2014). Om artiklene i denne boka og Nordisk dialektkorpus. I Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Red.), Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-795-4. s. 7–26. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Kristin & Simonsen, Hanne Gram (2014). Two Norwegian speech corpora: Nota-Oslo and TAUS. I Durand, Jacques; Gut, Ulrike & Kristoffersen, Gjert (Red.), The Oxford Handbook of Corpus Phonology. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-957193-2. s. 498–508. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199571932.013.014.
 • Solberg, Per Erik; Skjærholt, Arne; Øvrelid, Lilja; Hagen, Kristin & Johannessen, Janne Bondi (2014). The Norwegian Dependency Treebank. I Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry; Loftsson, Hrafn; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Moreno, Asuncion; Odijk, Jan & Piperidis, Stelios (Red.), Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). European Language Resources Association. ISSN 978-2-9517408-8-4. s. 789–795. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander; Priestley, Joel & Hagen, Kristin (2012). A linguistics-based speech corpus. I Haugh, Michael; Ruhi, Sukryie; Schmidt, Thomas & Wörner, Kai (Red.), Best Practices for Speech Corpora in Linguistic Research. European Language Resources Association (ELRA).
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Lynum, Andre (2012). The Nordic Dialect Corpus. I Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry; Ugur Dogan, Mehmet; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph & Odijk, Jan (Red.), Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation. European Language Resources Association. ISSN 978-2-9517408-7-7. s. 3388–3391. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Lynum, André & Nøklestad, Anders (2012). OBT-stat A combined rule-based and statistical tagger. I Andersen, Gisle (Red.), Exploring newspaper language : using the web to create and investigate a large corpus of modern Norwegian. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978-90-272-0354-0. s. 51–65. doi: 10.1075/scl.49.03joh.
 • Priestley, Joel; Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2012). A multilingual speech corpus of North-Germanic languages. I Mello, Heliana; Pettorino, Massimo & Raso, Tommaso (Red.), Proceedings of the VIIth GSCP International Conference : Speech and Corpora. Firenze University Press (FUP). ISSN 978-88-665-5351-9. s. 63–68. doi: 10.1075/scl.61.02joh.
 • Lynum, Andre; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (2011). OBT+Stat: Evaluation of a combined CG and statistical tagger. NEALT Proceedings Series. ISSN 1736-8197. 14, s. 26–34.
 • Hagen, Kristin & Nøklestad, Anders (2010). Bruk av et norsk leksikon til tagging og andre språkteknologiske formål. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. s. 55–72.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2010). Enhancing Language Resources with Maps. I Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Odijk, Jan; Piperidis, Stelios; Rosner, Mike & Tapias, Daniel (Red.), Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). European Language Resources Association. ISSN 2-9517408-6-7. s. 1081–1088. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johannessen, Janne Bondi; Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Åfarli, Tor Anders & Vangsnes, Øystein Alexander (2009). The Nordic Dialect Corpus - an Advanced Research Tool. NEALT Proceedings Series. ISSN 1736-8197. 4, s. 73–80.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2008). Om NoTa-korpuset og artiklene i denne boka. I Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Red.), Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-471-7. s. 7–14. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2008). Gøy med grammatikk. Dataspill i grammatikkopplæringen. I Nergård, Mette & Tonne, Ingebjørg (Red.), Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01307-7. s. 158–170.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2007). NoTa and TAUS: Two Norwegian Speech Corpora. I Toivanen, Juhani & Henrichsen, Peter juel (Red.), Current Trends in Research on Spoken Language in the Nordic Countries, Vol.II. Oulu University Press. ISSN 978-951-42-8514-1. s. 19–30.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Priestley, Joel & Nygaard, Lars (2007). An Advanced Speech Corpus for Norwegian. I Nivre, Joakim; Kaalep, Heiki-Jaan; Muischnek, Kadri & Koit, Mare (Red.), NODALIDA 2007 PROCEEDINGS. University of Tartu. ISSN 978-9985-4-0513-0. s. 29–36.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2007). Nye grammatiske termeer i skoleverket. Språknytt. ISSN 0333-3825.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Haaland, Åsne ; Nøklestad, Anders; Jónsdottir, Andra Björk & Kokkinakis, Dimitris [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Named Entity Recognition for the Mainland Scandinavian Languages. Literary & Linguistic Computing. ISSN 0268-1145. 20(1), s. 91–102.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2004). PaNoLa: Norwegian work in 2003. I Holmboe, Henrik (Red.), Nordisk sprogteknologi 2003 - Nordic Language Technology. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 87-7289-997-2. s. 191–198.
 • Hagen, Kristin & Nordgård, Torbjørn (2004). Grammatikkontroll for brukere med spesielle behov. I Holmboe, Henrik (Red.), Nordisk sprogteknologi 2003 - Nordic Language Technology. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 87-7289-997-2. s. 87–99.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2003). With Kristin Hagen: Parsing Nordic Languages (PaNoLa) norsk versjon. I Holmboe, Henrik (Red.), Nordisk Sprogteknologi 2002. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 87-7289-846-1. s. 89–95.
 • Hagen, Kristin (2003). Automatisk sammenslåing av navn. I Holmboe, Henrik (Red.), Nordisk Sprogteknologi 2002. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 87-7289-846-1. s. 351–356.
 • Hagen, Kristin & Lane, Pia Marit Johanne (2001). "Det er fort gjort og skrive feil." En presentasjon av en automatisk grammatikkontroll for bokmål. I Moen, Inger; Simonsen, Hanne Gram; Torp, Arne & Vannebo, Kjell Ivar (Red.), Utvalgte artikler fra Det niende møtet om norsk språk i Oslo 2001. s. 93–102.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (1998). Disambiguering uten syntaks. I Faarlund, Jan Terje; Mæhlum, Brit & Nordgård, Torbjørn (Red.), MONS 7. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-307-7.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagen, Kristin & Vangsnes, Øystein Alexander (2022). LIA-korpusa – eldre talemålsopptak for norsk og samisk gjort tilgjengelege.
 • Hagen, Kristin; Vangsnes, Øystein Alexander & Åfarli, Tor Anders (2021). Om LIA-prosjektet og artiklane i denne boka. I Hagen, Kristin; Kristoffersen, Gjert; Vangsnes, Øystein Alexander & Åfarli, Tor Anders (Red.), Språk i arkiva. Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet . Novus Forlag. ISSN 9788283900811. s. 7–17.
 • Hagen, Kristin; Hjelde, Arnstein; Stjernholm, Karine & Vangsnes, Øystein A (2020). English preface: Janne Bondi Johannessen 1960–2020. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 17–32. doi: 10.5617/osla.8486.
 • Hagen, Kristin; Hjelde, Arnstein; Stjernholm, Karine & Vangsnes, Øystein A (2020). Janne Bondi Johannessen 1960–2020. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 1–16. doi: 10.5617/osla.8485.
 • Johannessen, Janne Bondi; Askeland, Anne Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Jensen, Bård Uri & Nøklestad, Anders [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Utfordringa med fonetisk transkripsjon av dialekter i den digitale tidsalderen: Oslo-translitteratoren.
 • Nøklestad, Anders; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi; Kosek, Michał & Priestley, Joel (2017). A Modernised Version of the Glossa Corpus Search System.
 • Johannessen, Janne Bondi; Askeland, Anne Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Kristoffersen, Gjert & Nøklestad, Anders [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Hundre nye dialektordlister.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Kristoffersen, Gjert; Vangsnes, Øystein A & Åfarli, Tor Anders (2017). Erfaringer fra LIA –et infrastrukturprosjekt med gamle dialektdata.
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin & Olsen, Eirik (2012). A Corpus of American Norwegian Speech.
 • Priestley, Joel; Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Lynum, André (2012). Maps as a central linguistic research tool.
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Lynum, André (2012). The Nordic Dialect Corpus.
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander; Priestley, Joel & Hagen, Kristin (2012). A linguistics-based speech corpus.
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel & Hagen, Kristin (2012). A Multilingual Speech Corpus of North-Germanic Languages.
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein A; Åfarli, Tor Anders; Hagen, Kristin & Priestley, Joel (2011). Nordisk dialektkorpus: klart til bruk! .
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2010). Enhancing Language Resources with Maps.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Laake, Signe; Lindstad, Arne Martinus; Åfarli, Tor Anders & Vangsnes, Øystein Alexander (2008). The ScanDiaSyn DialectCorpus and Database: Methodological Challenges in CollectingData.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2008). Om det transkriberte og digitaliserte talemålsmaterialet ved ILN.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2007). To talespråkskorpus fra Oslo: NoTa-Oslo og TAUS.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Laake, Signe; Lindstad, Arne Martinus; Vangsnes, Øystein A. & Åfarli, Tor A. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2007). Dialektkorpus - presentasjon av prosjekt, metode, innsamling og materiale.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hanssen, Eskil; Hagen, Kristin & Søfteland, Åshild (2007). To talespråkskorpus fra Oslo: NoTa-Oslo og TAUS.
 • Søfteland, Åshild; Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin & Laake, Signe (2007). Transkripsjon av dialekter.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Priestley, Joel & Nygaard, Lars (2007). An Advanced Speech Corpus for Norwegian.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin & Hanssen, Eskil (2007). To talespråkskorpus fra Oslo.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Priestley, Joel & Nygaard, Lars (2006). A Speech Corpus with Emotions. I Devillers, Laurence; Martin, Jean-Claude; Cowie, Roddy; Douglas-Cowie, Ellen & Batliner, Anton (Red.), Workshop Proceedings: W09 Corpora for Research on Emotions and Affect. LREC-2006. Istituto di Linguistica Computazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ILC-CNR). s. 80–84.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2006). Mer fra NoTa. [Radio]. Språkteigen, NRK P2.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Priestley, Joel & Nygaard, Lars (2006). A speech corpus with emotions.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin & Torkildsen, Janne Von Koss (2005). Grammatikkspill og treanalyser for skoleelever. Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2005). Jakter på hverdagsspråket. [Avis]. Aftenposten.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2005). Oslo kan miste språket. [Avis]. Aftenposten.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2005). "Bannan" på vei ut. [Avis]. Aftenposten.
 • Hagen, Kristin (2005). Gjøre eller gjørra? [Avis]. Akers Avis Groruddalen.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2005). Om NoTa-prosjektet. [Radio]. Språkteigen, NRK P2.
 • Hagen, Kristin (2005). Om grammatikksjekker. [Radio]. Norgesglasset, NRK P1.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2005). NoTa-prosjektet.
 • Johannessen, Janne Bondi; Bødal, Anne Marit; Hagen, Kristin & Simonsen, Hanne Gram (2005). Informantutval og opptakssituasjon: utfordringar i samband med oppbygginga av eit talespråkskorpus.
 • Johannessen, Janne Bondi; Nygaard, Lars; Hagen, Kristin & Simonsen, Hanne Gram (2005). Transkripsjon i et talespråkskorpus.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2005). Challenges in orthographic transcription.
 • Hagen, Kristin & Nygaard, Lars (2005). Improbable morphological forms in a computational lexicon.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin & Torkildsen, Janne Von Koss (2004). Gøy med grammatikk. En presentasjon av GREI - Grammatikkspill for elever på Internett - bokmål og nynorsk.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2004). Internett gjør grammatikk morsomt. [Avis]. Utdanning.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2003). Datastøttet grammatikkundervisning i skolen.
 • Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (2003). Lærer mest med spill. [Avis]. Aftenposten.
 • Hagen, Kristin & Nordgård, Torbjørn (2003). Grammatikkontroll for brukere med spesielle behov.
 • Hagen, Kristin & Nordgård, Torbjørn (2003). Grammatikkontroll for brukere med norsk som andrespråk.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin & Nygaard, Lars (2003). Grammatikkspill og treanalyser for skoleelever.
 • Johannessen, Janne Bondi; Meurer, Paul & Hagen, Kristin (2003). Recognising word strings as names.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin & Lane, Pia Marit Johanne (2002). The Performance of a Grammar Checker with Deviant Language Input.
 • Hagen, Kristin; Lane, Pia Marit Johanne & Trosterud, Trond (2001). En grammatikkontroll for bokmål. Språknytt. ISSN 0333-3825.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin & Lane, Pia Marit Johanne (2001). Ned fra Elfenbenstårnet? [Avis]. Uniforum.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin & Lane, Pia Marit Johanne (2001). Nå skal PC'en rette grammatikken din. [Avis]. Aftenposten.
 • Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders; Hagen, Kristin & Lindstad, Arne Martinus (2000). Det åpne laboratoriet. [Avis]. Apollon.
 • Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders & Hagen, Kristin (2000). A Web-Based Advanced and User Friendly System: The Oslo Corpus of Tagged Norwegian Texts.
 • Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders & Hagen, Kristin (2000). A Web-Based Advanced and User Friendly System: The Oslo Corpus of Tagged Norwegian Texts.
 • Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (1999). The shortcomings of a tagger.
 • Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Johannessen, Janne Bondi (1998). A Constraint-based Tagger for Norwegian.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:35 - Sist endret 28. nov. 2022 15:19

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter