Anders Nøklestad

Senioringeniør
Bilde av Anders Nøklestad
English version of this page
Telefon +47 22 84 40 42
Rom HW 631
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 6. etasje Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 OSLO

Jeg jobber på Tekstlaboratoriet, der jeg utvikler ressurser og verktøy for språkforskere og studenter, først og fremst databaser, datalingvistiske verktøy og web-grensesnitt for søking i korpus (grammatisk analysert tekst eller talespråk). Jeg har også ansvaret for driften av Tekstlaboratoriets server.

Jeg har hovedfag i lingvistikk og PhD i datalingvistikk/språkteknologi, begge fra UiO.

Emneord: Språkteknologi, Korpus, Humanistisk informatikk, Internett, Lingvistikk, Norsk språk

Publikasjoner

 • Lane, Pia; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2022). Creating a corpus for Kven, a minority language in Norway. Nordlyd. ISSN 0332-7531. 46(1), s. 159–170. doi: 10.7557/12.6345. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borthen, Kaja; Søfteland, Åshild; Kveen, Perlaug Marie; Karagjosova, Elena & Nøklestad, Anders (2021). Finalpartiklar i norske talemål: Ei undersøking av variasjon knytt til geografi, alder og kjønn. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. 113(1), s. 1–63. Fulltekst i vitenarkiv
 • Søfteland, Åshild; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel & Hagen, Kristin (2020). Glossa som forskningsverktøy. Hva folk søker etter og hva resultatene brukes til. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 449–464. doi: 10.5617/osla.8512. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kåsen, Andre; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2020). Comparing methods for measuring dialect similarity in Norwegian. I Calzolari, Nicoletta; Béchet, Frédéric; Blache, Philippe; Choukri, Khalid; Cieri, Christopher; Declerck, Thierry; Goggi, Sara; Isahara, Hitoshi; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Mazo, Hélène; Moreno, Asuncion; Odijk, Jan & Piperidis, Stelios (Red.), Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference. European Language Resources Association. ISSN 979-10-95546-34-4. s. 5343–5350. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjeld, Ruth E. Vatvedt; Nøklestad, Anders & Hagen, Kristin (2020). Leksikografisk Bokmålskorpus (LBK) – Bakgrunn og bruk. I Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Red.), Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld. Universitetet i Oslo. ISSN 9788291398129. s. 101–124. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kåsen, Andre; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2019). Tagging a Norwegian Dialect Corpus. I Hartmann, Mareike & Plank, Barbara (Red.), Proceedings of the 22nd Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa). Linköping University Electronic Press. ISSN 978-91-7929-995-8. s. 350–355. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik & Nøklestad, Anders (2019). Nordic Word Order Database: Motivations, methods, material and infrastructure. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal. ISSN 2387-2667. 4(1), s. 1–33. doi: 10.5617/nals.7529. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øvrelid, Lilja; Kåsen, Andre; Hagen, Kristin; Solberg, Per Erik; Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (2018). The LIA Treebank of Spoken Norwegian Dialects. I Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Cieri, Christopher; Declerck, Thierry; Goggi, Sara; Hasida, Koiti; Isahara, Hitoshi; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Mazo, Hélène; Moreno, Asuncion; Odijk, Jan; Piperidis, Stelios & Tokunaga, Takenobu (Red.), Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation. European Language Resources Association. ISSN 979-10-95546-00-9. s. 4482–4488. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nøklestad, Anders; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi; Kosek, Michał & Priestley, Joel (2017). A modernised version of the Glossa corpus search system. I Tiedemann, Jörg (Red.), Proceedings of the 21st Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa). Linköping University Electronic Press. ISSN 978-91-7685-601-7. s. 251–254. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bick, Eckhard; Hagen, Kristin & Nøklestad, Anders (2015). Optimizing the Oslo-Bergen Tagger. I Bick, Eckhard & Hagen, Kristin (Red.), Proceedings of the Workshop on “Constraint Grammar - methods, tools and applications” at NODALIDA 2015, May 11-13, 2015, Institute of the Lithuanian Language, Vilnius, Lithuania. Linköping University Electronic Press. ISSN 978-91-7519-037-2. s. 11–17.
 • Kosek, Michał; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel; Hagen, Kristin & Johannessen, Janne Bondi (2015). Visualisation in Speech Corpora: Maps and Waves in the Glossa System. I Grigonytė, Gintarė; Clematide, Simon; Utka, Andrius & Volk, Martin (Red.), Proceedings of the Workshop on Innovative Corpus Query and Visualization Tools at NODALIDA 2015. Linköping University Electronic Press. ISSN 978-91-7519-035-8. s. 23–31. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kapociute-Dzikiene, Jurgita; Nøklestad, Anders; Johannessen, Janne Bondi & Krupavicius, Algis (2013). Exploring Features for Named Entity Recognition in Lithuanian Text Corpus. I Oepen, Stephan; Hagen, Kristin & Johannessen, Janne Bondi (Red.), Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013). Linköping University Electronic Press. ISSN 978-91-7519-589-6. s. 73–88. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Lynum, Andre (2012). The Nordic Dialect Corpus. I Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry; Ugur Dogan, Mehmet; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph & Odijk, Jan (Red.), Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation. European Language Resources Association. ISSN 978-2-9517408-7-7. s. 3388–3391. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Lynum, André & Nøklestad, Anders (2012). OBT-stat A combined rule-based and statistical tagger. I Andersen, Gisle (Red.), Exploring newspaper language : using the web to create and investigate a large corpus of modern Norwegian. John Benjamins Publishing Company. ISSN 978-90-272-0354-0. s. 51–65. doi: 10.1075/scl.49.03joh.
 • Lynum, Andre; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (2011). OBT+Stat: Evaluation of a combined CG and statistical tagger. NEALT Proceedings Series. ISSN 1736-8197. 14, s. 26–34.
 • Hagen, Kristin & Nøklestad, Anders (2010). Bruk av et norsk leksikon til tagging og andre språkteknologiske formål. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. s. 55–72.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2010). Enhancing Language Resources with Maps. I Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Odijk, Jan; Piperidis, Stelios; Rosner, Mike & Tapias, Daniel (Red.), Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). European Language Resources Association. ISSN 2-9517408-6-7. s. 1081–1088. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel & Nøklestad, Anders (2010). A MultilingualSpeech Resource: The Nordic Dialect Corpus. I Otoguro, Ryo; Ishikawa, Kiyoshi; Umemoto, Hiroshi; Yoshimoto, Kei & Harada, Yasunari (Red.), Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation. Waseda University. ISSN 978-4-905166-00-9. s. 749–758. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindstad, Arne Martinus; Nøklestad, Anders; Johannessen, Janne Bondi & Vangsnes, Øystein Alexander (2009). The Nordic Dialect Database: Mapping Microsyntactic Variation in the Scandinavian Languages. NEALT Proceedings Series. ISSN 1736-8197. 4.
 • Johannessen, Janne Bondi; Nygaard, Lars; Priestley, Joel & Nøklestad, Anders (2008). Glossa: a Multilingual, Multimodal, Configurable User Interface. I Calzolari, Nicoletta (Red.), Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and Evaluation. European Language Resources Association. ISSN 2-9517408-4-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Søfteland, Åshild & Nøklestad, Anders (2008). "Manuell morfologisk tagging av NoTa-materialet med støtte fra en statistisk tagger" . I Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Red.), Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-471-7. s. 226–234.
 • Nøklestad, Anders & Søfteland, Åshild (2007). "Tagging a Norwegian speech corpus". I Nivre, Joakim; Kaalep, Heiki-Jaan; Muischnek, Kadri & Koit, Mare (Red.), NODALIDA 2007 PROCEEDINGS. University of Tartu. ISSN 978-9985-4-0513-0. s. 245–248.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Haaland, Åsne ; Nøklestad, Anders; Jónsdottir, Andra Björk & Kokkinakis, Dimitris [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Named Entity Recognition for the Mainland Scandinavian Languages. Literary & Linguistic Computing. ISSN 0268-1145. 20(1), s. 91–102.
 • Nøklestad, Anders (2005). Semi-unsupervised PP attachment disambiguation for Norwegian. Archives of Control Sciences. ISSN 0004-072X. 15(1), s. 385–396.
 • Nøklestad, Anders (2001). A Connectionist Model of Past Tense Acquisition in Norwegian, A Cognitive Approach to the Verb: Morphological and Constructional Perspectives. De Gruyter Mouton. ISSN 3-11-017031-0. s. 165–187.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsson, Ida; Lundquist, Bjørn; Westendorp, Maud; Nøklestad, Anders & Tengesdal, Eirik (2020). The Nordic Word Order Database.
 • Golden, Anne; Nøklestad, Anders & Johansson, Sofie (2019). The vocabulary of the Nordic heritage speakers in the US. An attempt of categorization.
 • Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik & Nøklestad, Anders (2019). Presenting the Nordic Word Order Database.
 • Borthen, Kaja; Nøklestad, Anders; Søfteland, Åshild; Kveen, Perlaug Marie & Karagjosova, Elena (2018). Database for etterstilte småord i norsk (Småord-databasen).
 • Johannessen, Janne Bondi; Askeland, Anne Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Jensen, Bård Uri & Nøklestad, Anders [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Utfordringa med fonetisk transkripsjon av dialekter i den digitale tidsalderen: Oslo-translitteratoren.
 • Nøklestad, Anders; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi; Kosek, Michał & Priestley, Joel (2017). A Modernised Version of the Glossa Corpus Search System.
 • Johannessen, Janne Bondi; Askeland, Anne Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Kristoffersen, Gjert & Nøklestad, Anders [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Hundre nye dialektordlister.
 • Søfteland, Åshild & Nøklestad, Anders (2016). Korpus-workshop.
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein A; Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Bentzen, Kristine & Garbacz, Piotr [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2014). Nye isoglosser illustrert i det nye nettstedet for nordisk språk: NALS – Nordic Atlas of Language Structures (Online).
 • Priestley, Joel; Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Lynum, André (2012). Maps as a central linguistic research tool.
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Lynum, André (2012). The Nordic Dialect Corpus.
 • Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (2010). Recent developments in the Nordic Dialect Corpus and the Nordic Syntactic Judgments Database.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2010). Enhancing Language Resources with Maps.
 • Nøklestad, Anders (2010). Bruk av et norsk leksikon til tagging og andre språkteknologiske formål.
 • Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2007). Developing multi-Scandinavian word-lists for multi-Scandinavian texts.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Laake, Signe; Lindstad, Arne Martinus; Vangsnes, Øystein A. & Åfarli, Tor A. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2007). Dialektkorpus - presentasjon av prosjekt, metode, innsamling og materiale.
 • Søfteland, Åshild & Nøklestad, Anders (2006). ”Manuell morfologisk tagging av NoTa-materialet med støtte fra en statistisk tagger”.
 • Nøklestad, Anders (2005). Memory-based PP Attachment Disambiguation for Norwegian.
 • Samdal, Gunn Inger Lyse & Nøklestad, Anders (2005). A distributional or a translational basis for data-driven sense discrimination?
 • Nøklestad, Anders; Johansson, Christer & van den Bosch, Antal (2004). Pronominal anaphora resolution in Norwegian using TiMBL and z-scores.
 • Nøklestad, Anders (2004). Memory-based Classification of Proper Names in Norwegian.
 • Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders; Hagen, Kristin & Lindstad, Arne Martinus (2000). Det åpne laboratoriet. [Avis]. Apollon.
 • Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders & Hagen, Kristin (2000). A Web-Based Advanced and User Friendly System: The Oslo Corpus of Tagged Norwegian Texts.
 • Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders & Hagen, Kristin (2000). A Web-Based Advanced and User Friendly System: The Oslo Corpus of Tagged Norwegian Texts.
 • Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (1999). Tavle-analyse ut - data-analyse inn. [Avis]. Aftenposten.
 • Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (1999). Mot et maksimalt brukervennlig korpus.
 • Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (1999). The shortcomings of a tagger.
 • Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (1999). Oslo-korpuset av taggede, norske tekster.
 • Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (1999). Oslo-korpuset av taggede, norske tekster.
 • Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Johannessen, Janne Bondi (1998). A Constraint-based Tagger for Norwegian.
 • Nøklestad, Anders (2009). A Machine Learning Approach to Anaphora Resolution Including Named Entity Recognition, PP Attachment Disambiguation, and Animacy Detection. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 8. nov. 2018 09:54

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter