Anders Nøklestad

Senioringeniør
Bilde av Anders Nøklestad
English version of this page
Telefon +47 22 84 40 42
Rom HW 631
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 6. etasje Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 OSLO

Jeg jobber på Tekstlaboratoriet, der jeg utvikler ressurser og verktøy for språkforskere og studenter, først og fremst databaser, datalingvistiske verktøy og web-grensesnitt for søking i korpus (grammatisk analysert tekst eller talespråk). Jeg har også ansvaret for driften av Tekstlaboratoriets server.

Jeg har hovedfag i lingvistikk og PhD i datalingvistikk/språkteknologi, begge fra UiO.

Emneord: Språkteknologi, Korpus, Humanistisk informatikk, Internett, Lingvistikk, Norsk språk

Publikasjoner

 • Borthen, Kaja; Søfteland, Åshild; Kveen, Perlaug Marie; Karagjosova, Elena & Nøklestad, Anders (2021). Finalpartiklar i norske talemål. Ei undersøking av variasjon knytt til geografi, alder og kjønn. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  113(1) Vis sammendrag
 • Fjeld, Ruth E. Vatvedt; Nøklestad, Anders & Hagen, Kristin (2020). Leksikografisk Bokmålskorpus (LBK) – Bakgrunn og bruk, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld.  Universitetet i Oslo.  ISBN 9788291398129.  Kapittel.  s 101 - 124 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kåsen, Andre; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2020). Comparing methods for measuring dialect similarity in Norwegian, In Nicoletta Calzolari; Frédéric Béchet; Philippe Blache; Khalid Choukri; Christopher Cieri; Thierry Declerck; Sara Goggi; Hitoshi Isahara; Bente Maegaard; Joseph Mariani; Hélène Mazo; Asuncion Moreno; Jan Odijk & Stelios Piperidis (ed.),  Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference.  European Language Resources Association.  ISBN 979-10-95546-34-4.  Paper.  s 5343 - 5350 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Søfteland, Åshild; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel & Hagen, Kristin (2020). Glossa som forskningsverktøy. Hva folk søker etter og hva resultatene brukes til. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  11(2), s 449- 464 . doi: 10.5617/osla.8512 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kåsen, Andre; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2019). Tagging a Norwegian Dialect Corpus, In Mareike Hartmann & Barbara Plank (ed.),  Proceedings of the 22nd Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa).  Linköping University Electronic Press.  ISBN 978-91-7929-995-8.  Artikkel.  s 350 - 355 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik & Nøklestad, Anders (2019). Nordic Word Order Database: Motivations, methods, material and infrastructure. Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal.  ISSN 2387-2667.  4(1), s 1- 33 . doi: 10.5617/nals.7529 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øvrelid, Lilja; Kåsen, Andre; Hagen, Kristin; Solberg, Per Erik; Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (2018). The LIA Treebank of Spoken Norwegian Dialects, In Nicoletta Calzolari; Khalid Choukri; Christopher Cieri; Thierry Declerck; Sara Goggi; Koiti Hasida; Hitoshi Isahara; Bente Maegaard; Joseph Mariani; Hélène Mazo; Asuncion Moreno; Jan Odijk; Stelios Piperidis & Takenobu Tokunaga (ed.),  Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation.  European Language Resources Association.  ISBN 979-10-95546-00-9.  Article 642.  s 4482 - 4488 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nøklestad, Anders; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi; Kosek, Michał & Priestley, Joel (2017). A modernised version of the Glossa corpus search system, In Jörg Tiedemann (ed.),  Proceedings of the 21st Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa).  Linköping University Electronic Press.  ISBN 978-91-7685-601-7.  Kapittel.  s 251 - 254 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bick, Eckhard; Hagen, Kristin & Nøklestad, Anders (2015). Optimizing the Oslo-Bergen Tagger, In Eckhard Bick & Kristin Hagen (ed.),  Proceedings of the Workshop on “Constraint Grammar - methods, tools and applications” at NODALIDA 2015, May 11-13, 2015, Institute of the Lithuanian Language, Vilnius, Lithuania.  Linköping University Electronic Press.  ISBN 978-91-7519-037-2.  113:002.  s 11 - 17
 • Kosek, Michał; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel; Hagen, Kristin & Johannessen, Janne Bondi (2015). Visualisation in Speech Corpora: Maps and Waves in the Glossa System, In Gintarė Grigonytė; Simon Clematide; Andrius Utka & Martin Volk (ed.),  Proceedings of the Workshop on Innovative Corpus Query and Visualization Tools at NODALIDA 2015.  Linköping University Electronic Press.  ISBN 978-91-7519-035-8.  Kapittel.  s 23 - 31 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kapociute-Dzikiene, Jurgita; Nøklestad, Anders; Johannessen, Janne Bondi & Krupavicius, Algis (2013). Exploring Features for Named Entity Recognition in Lithuanian Text Corpus, In Stephan Oepen; Kristin Hagen & Janne Bondi Johannessen (ed.),  Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013).  Linköping University Electronic Press.  ISBN 978-91-7519-589-6.  Artikkel nr. 11.  s 73 - 88 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Lynum, André & Nøklestad, Anders (2012). OBT-stat A combined rule-based and statistical tagger, In Gisle Andersen (ed.),  Exploring newspaper language : using the web to create and investigate a large corpus of modern Norwegian.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-0354-0.  Kapittel.  s 51 - 65
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Lynum, Andre (2012). The Nordic Dialect Corpus, In Nicoletta Calzolari; Khalid Choukri; Thierry Declerck; Mehmet Ugur Dogan; Bente Maegaard; Joseph Mariani & Jan Odijk (ed.),  Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation.  European Language Resources Association.  ISBN 978-2-9517408-7-7.  Arikkel.  s 3388 - 3391 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lynum, Andre; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (2011). OBT+Stat: Evaluation of a combined CG and statistical tagger. NEALT Proceedings Series.  ISSN 1736-8197.  14, s 26- 34
 • Hagen, Kristin & Nøklestad, Anders (2010). Bruk av et norsk leksikon til tagging og andre språkteknologiske formål. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  (17), s 55- 72
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2010). Enhancing Language Resources with Maps, In Nicoletta Calzolari; Khalid Choukri; Bente Maegaard; Joseph Mariani; Jan Odijk; Stelios Piperidis; Mike Rosner & Daniel Tapias (ed.),  Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10).  European Language Resources Association.  ISBN 2-9517408-6-7.  kapittel.  s 1081 - 1088 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel & Nøklestad, Anders (2010). A MultilingualSpeech Resource: The Nordic Dialect Corpus, In Ryo Otoguro; Kiyoshi Ishikawa; Hiroshi Umemoto; Kei Yoshimoto & Yasunari Harada (ed.),  Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation.  Waseda University.  ISBN 978-4-905166-00-9.  Kapitel.  s 749 - 758 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lindstad, Arne Martinus; Nøklestad, Anders; Johannessen, Janne Bondi & Vangsnes, Øystein Alexander (2009). The Nordic Dialect Database: Mapping Microsyntactic Variation in the Scandinavian Languages. NEALT Proceedings Series.  ISSN 1736-8197.  4
 • Johannessen, Janne Bondi; Nygaard, Lars; Priestley, Joel & Nøklestad, Anders (2008). Glossa: a Multilingual, Multimodal, Configurable User Interface, In Nicoletta Calzolari (ed.),  Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and Evaluation.  European Language Resources Association.  ISBN 2-9517408-4-0.  Artikkel. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Søfteland, Åshild & Nøklestad, Anders (2008). "Manuell morfologisk tagging av NoTa-materialet med støtte fra en statistisk tagger", I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-471-7.  Språkteknologi.  s 226 - 234
 • Nøklestad, Anders & Søfteland, Åshild (2007). "Tagging a Norwegian speech corpus", In Joakim Nivre; Heiki-Jaan Kaalep; Kadri Muischnek & Mare Koit (ed.),  NODALIDA 2007 PROCEEDINGS.  University of Tartu.  ISBN 978-9985-4-0513-0.  Spoken language processing.  s 245 - 248
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Haaland, Åsne; Nøklestad, Anders; Jónsdottir, Andra Björk; Kokkinakis, Dimitris; Meurer, Paul; Bick, Eckhard & Haltrup, Dorte (2005). Named Entity Recognition for the Mainland Scandinavian Languages. Literary & Linguistic Computing.  ISSN 0268-1145.  20(1), s 91- 102
 • Nøklestad, Anders (2005). Semi-unsupervised PP attachment disambiguation for Norwegian. Archives of Control Sciences.  ISSN 0004-072X.  15(1), s 385- 396
 • Nøklestad, Anders (2001). A Connectionist Model of Past Tense Acquisition in Norwegian, In  A Cognitive Approach to the Verb: Morphological and Constructional Perspectives.  Mouton de Gruyter.  ISBN 3-11-017031-0.  s 165 - 187 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsson, Ida; Lundquist, Bjørn; Westendorp, Maud; Nøklestad, Anders & Tengesdal, Eirik (2020). The Nordic Word Order Database.
 • Golden, Anne; Nøklestad, Anders & Johansson, Sofie (2019). The vocabulary of the Nordic heritage speakers in the US. An attempt of categorization.
 • Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik & Nøklestad, Anders (2019). Presenting the Nordic Word Order Database.
 • Borthen, Kaja; Nøklestad, Anders; Søfteland, Åshild; Kveen, Perlaug Marie & Karagjosova, Elena (2018). Database for etterstilte småord i norsk (Småord-databasen). [www ].
 • Johannessen, Janne Bondi; Askeland, Anne Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Jensen, Bård Uri; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel & Tengesdal, Eirik (2018). Utfordringa med fonetisk transkripsjon av dialekter i den digitale tidsalderen: Oslo-translitteratoren.
 • Johannessen, Janne Bondi; Askeland, Anne Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Kristoffersen, Gjert; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel; Vangsnes, Øystein A & Åfarli, Tor Anders (2017). Hundre nye dialektordlister.
 • Nøklestad, Anders; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi; Kosek, Michał & Priestley, Joel (2017). A Modernised Version of the Glossa Corpus Search System.
 • Søfteland, Åshild & Nøklestad, Anders (2016). Korpus-workshop.
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein A; Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Bentzen, Kristine; Garbacz, Piotr; Julien, Marit; Rognes, Stig; Østbø, Christine Bjerkan & Nøklestad, Anders (2014). Nye isoglosser illustrert i det nye nettstedet for nordisk språk: NALS – Nordic Atlas of Language Structures (Online).
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Lynum, André (2012). The Nordic Dialect Corpus.
 • Priestley, Joel; Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Lynum, André (2012). Maps as a central linguistic research tool.
 • Nøklestad, Anders; Johannessen, Janne Bondi & Vangsnes, Øystein A (2011). The Nordic Syntactic Judgment Database:  informantvurderinger av syntaktiske konstruksjoner i skandinaviske dialek­ter.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2010). Enhancing Language Resources with Maps.
 • Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (2010). Recent developments in the Nordic Dialect Corpus and the Nordic Syntactic Judgments Database.
 • Nøklestad, Anders (2010). Bruk av et norsk leksikon til tagging og andre språkteknologiske formål.
 • Nøklestad, Anders (2009). A Machine Learning Approach to Anaphora Resolution Including Named Entity Recognition, PP Attachment Disambiguation, and Animacy Detection. Acta Humaniora. 397. Vis sammendrag
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Laake, Signe; Lindstad, Arne Martinus; Vangsnes, Øystein A.; Åfarli, Tor A. & Nøklestad, Anders (2007). Dialektkorpus - presentasjon av prosjekt, metode, innsamling og materiale.
 • Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2007). Developing multi-Scandinavian word-lists for multi-Scandinavian texts.
 • Søfteland, Åshild & Nøklestad, Anders (2006). ”Manuell morfologisk tagging av NoTa-materialet med støtte fra en statistisk tagger”.
 • Nøklestad, Anders (2005). Memory-based PP Attachment Disambiguation for Norwegian.
 • Samdal, Gunn Inger Lyse & Nøklestad, Anders (2005). A distributional or a translational basis for data-driven sense discrimination?.
 • Nøklestad, Anders (2004). Memory-based Classification of Proper Names in Norwegian.
 • Nøklestad, Anders; Johansson, Christer & van den Bosch, Antal (2004). Pronominal anaphora resolution in Norwegian using TiMBL and z-scores.
 • Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders & Hagen, Kristin (2000). A Web-Based Advanced and User Friendly System: The Oslo Corpus of Tagged Norwegian Texts. Vis sammendrag
 • Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders; Hagen, Kristin & Lindstad, Arne Martinus (2000, 01. mai). Det åpne laboratoriet.  Apollon.
 • Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders & Hagen, Kristin (2000). A Web-Based Advanced and User Friendly System: The Oslo Corpus of Tagged Norwegian Texts. Vis sammendrag
 • Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (1999, 06. desember). Tavle-analyse ut - data-analyse inn.  Aftenposten.
 • Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (1999). The shortcomings of a tagger. Vis sammendrag
 • Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (1999). Mot et maksimalt brukervennlig korpus.
 • Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (1999). Oslo-korpuset av taggede, norske tekster.
 • Johannessen, Janne Bondi & Nøklestad, Anders (1999). Oslo-korpuset av taggede, norske tekster.
 • Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Johannessen, Janne Bondi (1998). A Constraint-based Tagger for Norwegian. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 8. nov. 2018 09:54

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter