Deltakere i Informasjonsstruktur og ordstillingsendring i germanske og romanske språk (ISWOC)