English version of this page

Strategier for symbolsk nasjonsbygging på Vest-Balkan (avsluttet)

Menn og kvinner med våpen i hånd. Tegning.

Nationalmuseet, Tirana

Om prosjektet

Dannelsen av nasjonale identiteter i landene på Vest Balkan er fortsatt en pågående prosess. Hvordan og i hvilken grad reagerer innbyggerne på de politiske ledernes forsøk på å skape, utnytte eller fremme symbolske fortolkninger av fortiden?

Mål

Prosjektets mål var å undersøke hvilke strategier for symbolsk nasjonsbygging som brukes på Vest Balkan og hvor effektive de er.

Et første skritt var å undersøke de eksisterende varianter av nasjonsbygging i de jugoslaviske etterfølgerstatene og Albania ut fra eksisterende informasjon.

Senere ble effekten av de varierende strategiene målt og sammenliknet ut fra resultatene av en større spørreundersøkelse i regi av prosjektet. Spørreundersøkelsen ble utført i Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Serbia, Makedonia, Kosovo og Albania i første halvdel av 2011. 

Finansiering

Prosjektet er finasiert av Norges Forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet var et samarbeid mellom ILOS og Instituttet for Kulturstudier ved universitetet i Rijeka (Department of Culture studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka).

CPI (Political Science Research Centre) i Zagreb bistod med analyse av resultatene av spørreundersøkelsene.

Ytterligere åtte forskere fra Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Serbia, Makedonia og Kosovo deltok i prosjektet.

Publikasjoner

Kolstø, Pål (ed). Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe. Ashgate Publishing, Ltd., Mar 28, 2014.

Kolstø, Pål. «Balkan», «Europa» og EU: Sørøst-Europas symbolske geografi i endring, Nytt norsk tidskrift, 2014:1
 

 

Les mer på prosjektets hovedsider på engelsk

Publisert 27. okt. 2020 12:14 - Sist endret 4. aug. 2022 09:03