English version of this page

Nordmenn i Latin-Amerika 1820-1940 (avsluttet)

“Desired immigrants - Frustrated Adventurers? Norwegians in Latin America, 1820 – 1940”

Hovedmålet med prosjektet var å bedre vår forståelse av utvandringen til og migrasjon i Latin-Amerika ved å bruke nordmenn før 1940 som eksempel.

En mann med minst fem store sekker på ryggen. Andre menn står ved siden av.

Kaffesjauere utenfor Berent Frieles kvarter i Santos, sannsynligvis like før 1920.

Foto: Friele.

Om prosjektet

Sentralt i prosjektet står utviklingen av en database med informasjon om nær sagt alle norske som reiste til og i Latin-Amerika mellom 1820 og 1940. Databasen ”Historisk utvandring til Latin-Amerika (HULA)” ble utviklet av Universitetet i Oslos senter for informasjonsteknologi (USIT) og basert på en rekke lister og kilder som finnes i norske og latinamerikanske biblioteker og arkiver, eller som er utarbeidet av forskere. Dette var et langsiktig, tverrfaglig forskningsprosjekt som omfatter flere forskere i Norge og Latin- Amerika.

Mål

Prosjektet ønsket å produsere ny kunnskap om utvandring til Latin-Amerika som er relevant i større komparative perspektiv og som kan tjene som modell for studier av andre migrantgrupper. Sentrale spørsmål forskningsprosjektet dreier seg om demografiske og kulturelle forhold: utvandrernes sosiale bakgrunn, deres geografiske mobilitet til, i og fra Latin-Amerika, deres identiteter, deres representasjon av hjem- og mottakerland, deres politiske perspektiver og økonomiske aktiviteter.

Resultater

Parallelt med utviklingen av databasen gjennomførte  vi flere delstudier om nordmenn i Latin-Amerika. Noen av disse er basert på innholdet i basen og ville først kunne påbegynnes når basen var tilnærmet komplett. Andre ble gjørt uavhengig av databasen.

Finansiering

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo har bevilget støtte til utviklingen av registeret over nordmenn i Latin-Amerika (HULA) og Norges forskningsråds Latin-Amerikaprogram har bidratt med finansiering i tre år fra 1. august 2011.

Samarbeid

Fast ansatte forskere og stipendiater ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Utvandrermuseet på Hamar, Universidad Nacional de Quilmes (Argentina), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Mexico) og Universidade de Brasilia (Brasil) deltok i prosjektet.

 

 

 

Publisert 21. apr. 2010 15:55 - Sist endret 16. apr. 2020 17:23